Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

3,8 εκατ. ευρώ για δικαιούχους της δράσης Αυτόχθονων Φυλών

Εγκρίθηκε η διάθεση με υπογραφή της αναπληρώτριας προϊσταμένης Ε. Ηλιοπούλου, πίστωσης ποσού συνολικού ύψους 3.788.533,21  ευρώ σε δικαιούχους 2 προσκλήσεων (1ης και 2ης)  της πράξης µε τίτλο: «∆ιατήρηση Απειλούµενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων» στο πλαίσιο της ∆ράσης 10.1.9 της 2ης Πρόσκλησης, του Υποµέτρου 10.1 Μέτρο 10 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Για την 1η πρόσκληση, η έγκριση αφορά ποσό ύψους 949.043,01 ευρώ, ενώ για την 2η πρόσκληση η έγκριση διάθεσης αφορά 2.839.510,20 ευρώ. Από το εγκριθέν ποσό για την 1η πρόσκληση (949.043,01 ευρώ), ποσό ύψους 559.043,01 ευρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της αριθ. 1805/320650/15-11-2021 Απόφασης Έγκρισης ∆ιάθεσης Πίστωσης.

Για την 2η πρόσκληση (2.839.510,20 ευρώ), ποσό ύψους 1.839.510,20 ευρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της αριθ. 1804/320641/15-11-2021 Απόφασης Έγκρισης ∆ιάθεσης Πίστωσης.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ