Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2023

25 εκατ. ευρώ στις υδατοκαλλιέργειες

Οικονομική ενίσχυση έως 2 εκατ. ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ή έως 900 ευρώ ανά τόνο σε σχέση με την ονομαστική δυναμικότητα και το προϊόν εκτροφής, θα μπορούν να λάβουν όσες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργεια, μονάδες γλυκών νερών και οστρακοκαλλιέργειας) ενταχθούν στη νέα δράση του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ. 

Η δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 “Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19” που αφορά στην παροχή αντιστάθμισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο θα δέχεται αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου του 2021.

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτουν στο σύνολό τους τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

2. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019.

3. Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 αδιαλείπτως από την 01/01/2019 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

4. Διαθέτουν παραγωγικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες πρέπει να πληρούται το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων:

i. Αφορούν την πάχυνση/εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ειδών γλυκέων υδάτων ή την καλλιέργεια οστράκων.

ii. Η εκμετάλλευσή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Δικαιούχο -στον οποίο έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών όρων τους-, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

5. Υποβάλλουν αποκλειστικά μία αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης, για το σύνολο των παραγωγικών τους μονάδων οι οποίες καλύπτουν τις προϋποθέσεις.

6. Δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης.

7. Η ληφθείσα αντιστάθμιση καλύπτει αποκλειστικά τις απώλειες που προκλήθηκαν ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19, σύμφωνα με την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα Δικαιούχου.

Για την καταβολή της ενίσχυσης, οι Δικαιούχοι οφείλουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 14 της παρούσας.

Τι χρηματοδοτείται

Το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά πράξη προσδιορίζεται ως ακολούθως: Ενίσχυση = – Δαπάνες 2020 – {[Δαπάνες 2019 / Κύκλος Εργασιών 2019] * Κύκλος Εργασιών 2020}όπου: Δαπάνες έτους t: Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί:

– Στις φορολογητέες εισροές που αποτυπώνονται στο πεδίο 367 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα Φ2) του Δικαιούχου, όπως υποβλήθηκαν για την περίοδο Φεβρουάριος-Δεκέμβριος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.

– Στην συνολική αξία των αγορών με απαλλαγή από τον αναλογούντα ΦΠΑ που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Φεβρουάριος-Δεκέμβριος του αντίστοιχου φορολογικού έτους (μόνο για τους Δικαιούχους

– που έχουν υπαχθεί στην εν λόγω διάταξη.

Ο κύκλος εργασιών έτους t είναι το συνολικό ποσό των φορολογητέων εκροών που αποτυπώνεται στο πεδίο 312 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα Φ2) του δικαιούχου, όπως υποβλήθηκαν για την περίοδο Φεβρουάριος-Δεκέμβριος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.

ΚΕΛΛΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΑΛΙΕΙΣ

Την οικονομική ενίσχυση και των πληγέντων από την πανδημία παράκτιων αλιέων, που εξαιτίας της αλλαγής του αλιευτικού τους σκάφους και του νέου αριθμού μητρώου (ΑΜΑΣ) που έλαβαν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις  ένταξης στο Μέτρο “Προσωρινή Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων” του ΕΠΑΛΘ, ζητά ο αν. Γραμματέας της Κ.Ο της ΝΔ, βουλευτής Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, με ερώτηση προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κκ. Γιάννη Πλακιωτάκη και Σπήλιο Λιβανό.

Σημειώνεται, ότι με παρέμβαση του Λαρισαίου πολιτικού, είχε ξεπεραστεί το πρόβλημα με την απουσία δορυφορικής ένδειξης αυτόματου εντοπισμού(VMS), με την αξιοποίηση των αλιευτικών ημερολογίων, ως τρόπου τεκμηρίωσης της παύσης εργασίας και είχαν ενταχθεί στο Μέτρο οικονομικής ενίσχυσης, λόγω πανδημίας και οι παράκτιοι αλιείς.

Ο Λαρισαίος πολιτικός στην ερώτησή του αναφέρει:

«Στις προϋποθέσεις για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στους Παράκτιους Αλιείς, που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοιού και την ένταξή τους στο Μέτρο “Προσωρινή Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων”, του ΕΠΑΛΘ, προβλέπεται το αλιευτικό σκάφος να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 120 μέρες εργασίας τα δυο τελευταία έτη (2019, 2020), ώστε να δύναται να αποζημιωθεί για έως 90 ημέρες παύσης εργασίας.

Πολλοί ενεργοί αλιείς, όμως, αλλάζουν συχνά τα αλιευτικά τους σκάφη προκειμένου να είναι πιο αξιόπλοα και σύγχρονα, με αποτέλεσμα για όσους έχουν προχωρήσει σε αντικατάσταση του σκάφους εντός του 2020, μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλιείας της Περιφέρειας, να μεταφέρεται η υπάρχουσα άδεια στο νέο σκάφος. Με αυτή όμως την διαδικασία, το σκάφος παίρνει νέο αριθμό μητρώου (ΑΜΑΣ) από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έτσι ο αλιέας, ενώ έχει μια πολυετή συνεχόμενη επαγγελματική δραστηριότητα, φαίνεται στο Μητρώο πως εργάζεται για λίγους μήνες και προφανώς δεν συμπληρώνει τις 120 μέρες εργασίας, που προϋποθέτουν την ένταξη στο Μέτρο “Προσωρινή Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων”».

Ο κ. Κέλλας ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αρθεί η εν λόγω αδικία εις βάρος των Παράκτιων Αλιέων, που επλήγησαν από την πανδημία και να τύχουν της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται στο Μέτρο “Προσωρινή Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων”, του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2021.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ