Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Στη Ρόδο κάηκαν Ελιές, Αμπέλια, κυψέλες, παραγωγικά ζώα σύμφωνα με την καταγραφή

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι του νησιού μας κατά τη φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από μερικές ημέρες και έκαψε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης.

Εκτός από τις απώλειες σε βλάστηση και δάσος σημαντική ήταν επίσης η ζημιά που υπέστησαν γεωργοί και κτηνοτρόφοι των περιοχών, τις οποίες κατέστρεψε η φωτιά, όπως φαίνεται από τον απολογισμό που προκύπτει από τις δηλώσεις που έγιναν στον ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε «Η Ροδιακή» καταστράφηκε φυτική παραγωγή σε συνολική έκταση 170 στρεμμάτων, από τα οποία τα 132 στρέμματα αφορούσαν ελαιώνες και τα υπόλοιπα 37,8 στρέμματα αφορούσαν αμπελώνες.
Η πλειονότητα των καμένων ελαιώνων βρισκόταν στην περιοχή του Θεολόγου όπου και εκδηλώθηκαν τα μέτωπα της φωτιάς, ενώ οι αμπελώνες που κάηκαν βρίσκονταν στην περιοχή του Καλαμώνα.  

Επίσης καταστράφηκαν περίπου 500 κυψέλες μελισσοκόμων από τις περιοχές Θεολόγου Μαριτσών και Ψίνθου, ενώ κάηκαν και 38 παραγωγικά ζώα, όπως επίσης ζωοτροφές που είχαν αποθηκευτεί ενώ καταστράφηκαν και αρδευτικά συστήματα καλλιεργειών.

Η προθεσμία για να δηλώσουν οι παραγωγοί τις ζημιές που υπέστησαν έληξε, ενώ έφυγε από το Ρόδο και το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ που είχε έρθει μετά τη φωτιά. Το επόμενο διάστημα απομένει να γίνει η εκτίμηση από τις υπηρεσίες του οργανισμού και ο υπολογισμός των ποσών που θα καταβληθούν ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει η αποζημίωση όσων καταστράφηκαν.

Πάντως σε ό,τι αφορά τα χρήματα που φτάνουν τελικά στους πληγέντες γεωργούς και κτηνοτρόφους αυτά είναι ελάχιστα σε σχέση με τη ζημιά που προκαλείται, όπως τονίζουν, καθώς για να φυτευτούν ελαιόδεντρα και αμπέλια και να αποδώσουν ικανοποιητικά περνούν αρκετά χρόνια.

Για τις επιχειρήσεις
Επίσης κατόπιν Απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου συγκροτήθηκε Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης ζημιών σε επιχειρήσεις των Δ.Ε. Πεταλουδών και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου της Π.Ε. Ρόδου, που προκληθήκαν λόγω της Δασικής Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 1η Αυγούστου 2021 στην περιοχή.

Προκειμένου να επιτελέσει το έργο της η Επιτροπή, απαιτείται η συγκέντρωση και παραλαβή των αιτήσεων των πληγεισών  επιχειρήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου στις οποίες θα προσέρχονται οι πληγείσες επιχειρήσεις. Η κατάθεση δικαιολογητικών θα γίνεται στην έδρα της Δ.Ε. Πεταλουδών και την αντίστοιχη της Δ.Ε. Καλλιθέας και στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. Οι αιτήσεις στη συνέχεια θα διαβιβασθούν στην επιτροπή για τις δικές της ενέργειες.

Δικαιολογητικά για αποζημίωση των επιχειρήσεων
[Αριθμ. 20725/Β.979/11 (ΦΕΚ 1207 Β/14-6-2011): Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Νόμου 2459/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα].

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση, πλήρως συμπληρωμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δραστηριότητας και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία να απευθύνεται στην Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και να αναγράφει:
«κατά τη θεομηνία της πυρκαγιάς στις 01 Αυγούστου 2021 επλήγη η επιχείρηση ………………………….. (επωνυμία – εταιρεία) με αντικείμενο δραστηριότητας ………………………… και ΑΦΜ ……………… ΔΟΥ …… στη διεύθυνση …………………………..………………………….….    ή εναλλακτικά η θέση της δραστηριότητας με συντεταγμένες  σε GOOGLE MAPS _ _ο / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ B ,  _ _ο / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ Α για τις εκτός σχεδίου εγκαταστάσεις,    Δημοτική Ενότητα ………………….. του Δήμου Ρόδου της Π.Ε. Ρόδου και  προκλήθηκαν οι παρακάτω ζημιές:

1. σε εξοπλισμό ………………….€
2. σε εμπορεύματα ………………….€
3. σε πρώτες ύλες ………………….€
4. σε ιδιόκτητες κατά πλήρη κυριότητα κτηριακές εγκαταστάσεις ………………….€

5. σε φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης …………………€
το συνολικό ύψος της ζημιάς εκτιμάται σε ………………….€ »

Απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το  Άρθρο 1 της Υ.Α. Αριθμ. 20725/Β.979/11 (ΦΕΚ 1207 Β/14-6-2011):
1. Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου της επιχείρησης ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
2. Φορολογική δήλωση των δύο τελευταίων ετών.
3. Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους.
4. Απογραφή προηγούμενου έτους.

5. Τιμολόγια αγοράς, τα οποία αποδεικνύουν την αγορά των πρώτων υλών ή των εμπορευμάτων που καταστράφηκαν (στην περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν θα πρέπει να αναζητηθούν από τον προμηθευτή).

6. Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος, καθώς και αν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή
7. Λογιστικά στοιχεία παγίων

8. Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού / αποδεικτικό του χρόνου απόκτησης του, ώστε να υπολογιστεί ο χρόνος απόσβεσης. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εξοπλισμός επιδέχεται επισκευής τιμολόγιο ή προσφορά για την επισκευή του.
9. Αν η επιχείρηση είναι ασφαλισμένη, να προσκομιστεί Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ύψος της αποζημίωσης που έλαβε η επιχείρηση (καλύπτεται το πέραν από το ασφαλιστήριο ποσό).

10. Αν η επιχείρηση δεν είναι ασφαλισμένη, Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία να αναφέρει ότι η επιχείρηση δεν έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

11. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ (κατά την ημέρα της θεομηνίας). Στην περίπτωση ξενοδοχείων ή γενικά τουριστικών καταλυμάτων να προσκομιστεί η άδεια του EOT και η κάτοψη του επιπέδου που έχει πληγεί από τη θεομηνία.

Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνεται  απαραίτητο προκειμένου να τεκμηριώσει τις αξιώσεις/εκτιμήσεις των αιτούντων.

Πηγή: rodiaki.gr

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ