Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Πρόγραμμα Horizon II:Κλιματικά Έξυπνο Μέλλον για την Παραγωγή Καλαμποκιού, Σόγιας, Κτηνοτροφίας και Ανανεώσιμων Πηγών

Η εναλλακτική ενέργεια ολοκληρώνει την επιχορήγηση για την ανάπτυξη νέας αλυσίδας αξίας για την κλιματική-έξυπνη γεωργία Πιλοτικό έργο «Horizon II» για να δείξει πώς οι αγρότες λαμβάνουν αποζημίωση περιβαλλοντικής πίστωσης και έσοδα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φυτεύοντας αγρωστώδη λιβάδια και καλλιέργειες κάλυψης

Σεντ Λούις, MO – 26 Σεπτεμβρίου 2023 – Μια συνεργασία 13 δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υπό την ηγεσία της Roeslein Alternative Energy (RAE) ολοκλήρωσε μια επιχορήγηση 80 εκατομμυρίων δολαρίων από την πρώτη δεξαμενή κεφαλαίων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από τις Συνεργασίες των Η.Π.Α. για την Climate-Smart Commodities πρόγραμμα. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί σε ένα πενταετές πιλοτικό έργο στην Αϊόβα και το Μιζούρι με την ονομασία «Horizon II» για να επιδείξει ένα «Κλιματικά Έξυπνο Μέλλον για την Παραγωγή Καλαμποκιού, Σόγιας, Κτηνοτροφίας και Ανανεώσιμων Πηγών Φυσικού Αερίου».

Το έργο Horizon II θα ενισχύσει τις έξυπνες αγορές για το κλίμα, θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα βελτιώσει τη δέσμευση άνθρακα στην παραγωγή προϊόντων καλαμποκιού, σόγιας, χοιρινού και βοείου κρέατος. Το Horizon II θα δημιουργήσει επίσης νέες ευκαιρίες για τους μικρούς και υποεξυπηρετούμενους παραγωγούς, ενώ θα ωφελήσει την υγεία του εδάφους, το καθαρό νερό, τον έλεγχο των πλημμυρών και τους οικοτόπους για την αυτοφυή άγρια ζωή. Horizon II: Περιβαλλοντικά και Άγρια Οφέλη από την Παραγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Το βραβείο επιχορήγησης είναι ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση της βασικής αποστολής της ΡΑΕ για την ανάπτυξη μιας λύσης βασισμένης στην αγορά που δίνει οικονομική αξία σε αποκατεστημένα αυτοφυή χόρτα, φυτά λιβαδιών και ανθεκτικές στον χειμώνα καλλιέργειες, χρησιμοποιώντας βιώσιμη βιομάζα για τη δημιουργία ανανεώσιμου φυσικού αερίου.

«Από την ίδρυση της RAE, ο πρωταρχικός μας στόχος ήταν να παρέχουμε στους αγρότες έναν εναλλακτικό τρόπο χρήσης της γης, ειδικά των εξαιρετικά διαβρώσιμων στρεμμάτων, με τρόπους που θα ωφελήσουν το περιβάλλον, την άγρια ζωή και τη ζωή τους», δήλωσε ο Rudi Roeslein, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της RAE. «Αυτή η χρηματοδότηση θα ωθήσει το Horizon II προς τα εμπρός πιο γρήγορα από ό,τι διαφορετικά θα ήταν δυνατό. Θα δείξουμε πώς οι αγρότες και οι ιδιοκτήτες γης μπορούν να κάνουν καλά για τον εαυτό τους παρέχοντας παράλληλα οικολογικές υπηρεσίες και οφέλη για την άγρια ζωή». Πιλοτικό πρόγραμμα στην Αϊόβα και το Μιζούρι Ένας πιλότος θα αναπτυχθεί, θα αναπτυχθεί και θα επαληθευτεί στην Αϊόβα και το Μιζούρι, όπου παράγεται μεγάλο μέρος του καλαμποκιού, της σόγιας και του χοιρινού κρέατος της χώρας.

Το Horizon II επιδιώκει να δώσει κίνητρα για τη βελτιωμένη διαχείριση των αζωτούχων λιπασμάτων και άλλων εισροών στη γεωργική γη, η οποία είναι κρίσιμη για την επιτυχία των έξυπνων πρακτικών για το κλίμα. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι ιδιοκτήτες γης θα αποζημιωθούν για τις μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου και τη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος μέσω ενός προγράμματος πίστωσης άνθρακα που βασίζεται στα αποτελέσματα. Η παραγωγή ανθεκτικών στον χειμώνα καλλιέργειες και η αποκατάσταση λιβαδιών θα δοθούν περαιτέρω κίνητρα μέσω ενός νέου προγράμματος βασισμένου στην αγορά που υποστηρίζει την παραγωγή ανανεώσιμου φυσικού αερίου (RNG) μέσω της αναερόβιας χώνευσης ποώδους βιομάζας σε συνδυασμό με κοπριά. Αυτή η ανανεώσιμη ενέργεια μπορεί να τροφοδοτηθεί στο εθνικό δίκτυο και να γίνει μέρος της βιώσιμης νέας αλυσίδας αξίας.

Οι εταίροι του προγράμματος θα συνεργαστούν με αγρότες, κτηνοτρόφους, ιδιοκτήτες γης και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πρώιμων υιοθέτητων πρακτικών και ιστορικά υποεξυπηρετούμενων παραγωγών, για να εξασφαλίσουν δίκαιη πρόσβαση στις ευκαιρίες που προσφέρει η γεωργία χαμηλών εκπομπών άνθρακα του μέλλοντος.

Οργανισμοί εταίρων Horizon II Οι οργανισμοί εταίροι που συμμετέχουν στο έργο RAE Horizon II είναι: Conservation Districts of Iowa, Iowa Agriculture Water Alliance, Iowa Soybean Association, Iowa State University, Missouri Prairie Foundation, Sievers Family Farms, Soil and Water Outcomes Fund, Smithfield Foods, The Nature Conservancy, University of Missouri, Verdesian, University of California-Davis, and Veterans in Agriculture. «Το Iowa State University συνεργάζεται με την Roeslein Alternative Energy και πολλούς επιπλέον συνεργάτες για σχεδόν μια δεκαετία, θέτοντας τα θεμέλια για μια κλιματικά έξυπνη αλυσίδα εφοδιασμού εμπορευμάτων που βασίζεται στην αναερόβια χώνευση των αγρωστωδών λιβαδιών και των ανθεκτικών στον χειμώνα καλλιέργειες μαζί με κοπριά», είπε η Lisa. Schulte-Moore, Τμήμα Οικολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και συνδιευθυντής του Ινστιτούτου Βιοοικονομίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα.

«Είμαι ενθουσιασμένος και ευγνώμων για αυτή την τεράστια επένδυση του USDA προς την εμπορευματοποίηση της έρευνας και της ανάπτυξής μας, με στόχο να κλείσουμε τους βρόχους του συστήματος για να επιστρέψουμε περισσότερη αξία από τη γεωργία στους ανθρώπους και τη γη». Μόλις αναπτυχθεί πλήρως, αναπτυχθεί και επαληθευτεί, το πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί και να προσαρμοστεί σε άλλα γεωργικά προϊόντα (δηλαδή, γαλακτοκομικά, πουλερικά) και σε περιοχές της χώρας. Ενώ επικεντρώνονται στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και στην αποθήκευση άνθρακα στο έδαφος, αυτά τα έξυπνα για το κλίμα γεωργικά συστήματα θα προσθέσουν περαιτέρω αξία όσον αφορά την υγεία του εδάφους, το καθαρό νερό, τον έλεγχο των πλημμυρών και το ενδιαίτημα για την εγγενή άγρια ζωή.

Σχετικά με τη Roeslein Alternative Energy, LLC Η Roeslein Alternative Energy (RAE) είναι ιδιοκτήτης, χειριστής και προγραμματιστής εγκαταστάσεων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας που μετατρέπουν τα γεωργικά και βιομηχανικά απόβλητα, μαζί με τις πρώτες ύλες ανανεώσιμης βιομάζας σε ανανεώσιμο φυσικό αέριο και βιώσιμα συμπροϊόντα. Η ΡΑΕ εμπλέκεται σε αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ