Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Παράταση 2 μηνών στα αρδευτικά Σχέδια Βελτίωσης-100 αιτήσεις πανελλαδικά

Το ΥΠΑΑΤ έδωσε σήμερα σχεδόν 2 μήνες παράταση μέχρι τις 25/1 ενώ έληγε στις 30/11. Να σημειωθεί για την δυστοκία του προγράμματος του 4.1.2 – Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος, αν και έχουν ανοίξει 818 εγγραφές, έχουν οριστικοποιηθεί μόνο οι 97.Οι σχεδόν 100 αιτήσεις πανελλαδικά είναι αν μη τι άλλο πολύ μικρός αριθμός.

Αναλυτικά η απόφαση λέει:

Άρθρο μόνο
Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 11/05/2021. Η υποβολή αίτησης γίνεται αφού αποδοθεί όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης στο www.ependyseis.gr. Στη συνέχεια υποψήφιος εισέρχεται στο www.ependyseis.gr και μέσα από το μενού του συστήματος, επιλέγει «Νέα Υποβολή». Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα Υποβολή» καταλήγει στη δημιουργία από το σύστημα ενός αριθμού ύστερα από το αρκτικόλεξο ΣΒΥΔ (π.χ. ΣΒΥΔ – 0151). Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) ορίζεται η Τρίτη, 25/01/2022 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 19/01/2022 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής www.ependyseis.gr.»
2. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος,λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 07/02/2022.»

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Να θυμίσουμε τις Επιλέξιμες δαπάνες

  • Αρδευτικά συστήματα χαμηλής πίεσης.
  • Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης (γεωργία ακριβείας).
  • Δεξαμενές (πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) όγκου έως 500 κ.μ. που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους που πληρούνται κυρίως από όμβρια ύδατα.
  • Δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και  χρησιμεύουν για την αποθήκευση ομβρίων υδάτων.
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
  • Νέες γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα, αλλά και εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων.
  • Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.
  • Γενικές δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Να θυμίσουμε το Εύλογο κόστος στάγδην άρδευσης:

Αροτραίες καλλιέργειες: 170 ευρώ/στρ.

Δένδρα κανονικής φύτευσης: 220 ευρώ/στρ.

Δένδρα πυκνής φύτευσης: 300 ευρώ/στρ.

Αµπελώνες: 410 ευρώ/στρ.

Λαχανικά ή άνθη υπαίθρου: 255 ευρώ/στρ.

Να θυμίσουμε τα Ποσά και επιδότηση Στήριξης

Η οικονοµική στήριξη για τις εκµεταλλεύσεις φυσικών και νοµικών προσώπων δύναται να ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ ενώ για τις συλλογικές επενδύσεις η οικονοµική στήριξη µπορεί να ανέρθει έως τις 200.000 ευρώ. Η επιδότηση για τη δράση κυµαίνεται από 40% έως 85% του αιτούµενου προϋπολογισµού,

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 37 εκ.ευρώ.

Του Ντίνου Μακά

Δείτε παλιότερη ανάρτηση του agroekfrasi.gr

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ