Τετάρτη, 25 Μαΐου, 2022

Πληρωμές από ΟΠΕΚΑ την Μ.Βδομάδα

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΑ στις 29 Απριλίου θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Στέγασης:                       Δικαιούχοι 277.259  – 33.766.651 ευρώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 273.150 – 59.265.171 ευρώ

-Αναπηρικά:                                     Δικαιούχοι 170.517 – 71.816.030  ευρώ

-Στεγαστική Συνδρομή:                 Δικαιούχοι  846 – 211.146 ευρώ

-Επίδομα Ομογενών:                      Δικαιούχοι  6.726 – 236.715 ευρώ

-Ανασφ. Υπερ. Σύνταξη                  Δικαιούχοι  20.157 – 6.831.977 ευρώ

(Ν. 1296/1982):

-Επίδομα Κοιν. Αλληλεγγύης

Υπερηλίκων:                                    Δικαιούχοι 14.946 – 3.986.051 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης:                       Δικαιούχοι  12.297 – 12.342.000 ευρώ

-Ορεινών – Μειονεκτικών:            Δικαιούχοι  11 – 5.400 ευρώ

-Έξοδα κηδείας :                           Δικαιούχοι 171 – 136.064 ευρώ

-Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια προστασίας της Α’Κατοικίας

76 ν 4605/2019 (Α’52):                   Δικαιούχοι 3.114 – 219.531 ευρώ

-Συνεισφορά Δημοσίου στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ.           

Δικαιούχοι  75.370 –  23.637.647,97 ευρώ

(λόγω Covid-19):

-Προστατευόμενα τέκνα Θανόντων σε φυσικές Καταστροφές:                               Δικαιούχοι 6 – 6000 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιδόματα ακολουθήστε τους συνδέσμους :

Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία εδώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εδώ

-Επίδομα Στέγασης εδώ

-Επίδομα Γέννησης εδώ 

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων εδώ 

 Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να διαπιστώσετε αν δικαιούστε τι.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΕΚΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ