Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Σύσταση νέας εταιρείας σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου

Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ανακοινώνει την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για 6+3 έτη με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου (ΕΑΣ), δυνάμει του οποίου συμφωνήθηκε η άμεση από κοινού σύσταση εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 200.000 ευρώ, στην οποία η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ θα μετέχει με πλειοψηφικό ποσοστό (60%).

Η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται την εκκοκκιστική μονάδα της ΕΑΣ στο Μεσολόγγι κατόπιν υπογραφής σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης. Μέσω της σύμπραξης αυτής και της ένταξης στις εταιρείες του ομίλου ενός νέου εκκοκκιστηρίου, σε τοπική συνάφεια με το κλωστήριο της εταιρείας στη Ναύπακτο, η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών της σε πρώτη ύλη (βαμβάκι) για τη νέα γραμμή παραγωγής, την οποία εγκαθιστά στην παραγωγική της μονάδα στη Ναύπακτο και στην ενίσχυση της εμπορίας εκκοκκισμένου βάμβακος.

Κοινός στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η ενίσχυση της βαμβακοκαλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, η στενότερη συνεργασία μέσω προγραμμάτων συμβολαιακής γεωργίας με τους βαμβακοκαλλιεργητές και η προώθηση σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας για τη βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος στο πλαίσιο της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, μέσω της νέας θυγατρικής της, η εταιρεία σκοπεύει να διευρύνει την εμπορική της δραστηριότητα στην παραγωγή και εμπορία λιπασμάτων και αγροτικών εφοδίων.

Κλωστ/γία Ναυπάκτου: Ισχυρή η περυσινή κερδοφορία

Κλωστ/γία Ναυπάκτου: Ισχυρή η περυσινή κερδοφορία

Αύξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 10,5 στα 13,57 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι η μονάδα ήταν κλειστή για διάστημα μηνών προκειμένου να υλοποιηθεί το επενδυτικό της σχέδιο.

Σημαντική βελτίωση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε το 2021 η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, ενώ παράλληλα μέσα στο Μάιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα γραμμή παραγωγής στη μονάδα της Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδικότερα, η εισηγμένη εταιρεία κατά την περυσινή χρήση:

  • Αύξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 10,5 στα 13,57 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι η μονάδα ήταν κλειστή για διάστημα μηνών προκειμένου να υλοποιηθεί το επενδυτικό της σχέδιο.
  • • Σημείωσε καθαρή κερδοφορία 772 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας 88 χιλ. ευρώ.
  • • Ανέβασε την καθαρή της θέση στα 10,24 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τη φετινή χρονιά, η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρει: «Το προσεχές διάστημα και μέχρι τα τέλη Μαΐου, θα τεθεί σε λειτουργία η νέα γραμμή παραγωγής νημάτων compact. Τα νήματα αυτά θα παράγονται καταναλώνοντας σημαντικά λιγότερη ενέργεια και θα εμπλουτίσουν την προϊοντική γκάμα της εταιρείας.
Παράλληλα με την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, η εταιρεία κατέθεσε αίτηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού για την παραγωγή ενέργειας η οποία θα ιδιοκαταναλώνεται (NET METERING) ισχύος 1,9 MWp προκειμένου να μειώσει το ενεργειακό της κόστος και να βελτιώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία θέτει σε εφαρμογή ιδιωτικό πρωτόκολλο ιχνηλασιμότητας παραγωγής, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πελατών της για προϊόντα που έχουν ταυτότητα και παράγονται υπεύθυνα, με σεβασμό στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Η πλήρης ιχνηλάτησή τους «από τον σπόρο ως το νήμα» είναι πλέον εφικτή με τη βοήθεια της τεχνολογίας και αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για τα προϊόντα μας από τους Ευρωπαίους πελάτες.

Από την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους η εταιρεία προχώρησε σε εννεαετή μίσθωση του Εκκοκκιστηρίου της ΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ‘’Η ΕΝΩΣΗ’’ με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 3 έτη, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες της εταιρείας για ποιοτική πρώτη ύλη και ενισχύοντας δυναμικά την εμπορική της δραστηριότητα.
Επιπρόσθετα, η εισηγμένη προχώρησε σε σύσταση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία GROW WEST με ποσοστό συμμετοχής 90% και αντικείμενο την εμπορία αγροτικών εφοδίων. Με το νέο επιχειρηματικό της βήμα, η εταιρεία υλοποιεί το δεύτερο σκέλος του αρχικού επιχειρηματικού της πλάνου με την ΕΝΩΣΗ, ενισχύοντας τους βαμβακοκαλλιεργητές του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Το A εξάμηνο του τρέχοντος έτους 2022 προβλέπεται εξίσου κερδοφόρο για τη θυγατρική εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ.

Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της πανδημίας και η περαιτέρω άνοδος της τιμής των πρώτων υλών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οδήγησαν την τιμή του βαμβακιού σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η εταιρεία όχι μόνο διαφυλάσσει, αλλά προβλέπεται και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της κατά την επόμενη εκκοκκιστική περίοδο. Οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη των μεγεθών για το 2022 οφείλει να είναι συγκρατημένη καθώς οι διακυμάνσεις των τιμών και της ζήτησης είναι συνεχείς. Η μητρική εταιρεία υλοποίησε το επενδυτικό της σχέδιο και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της με βάση το πλάνο που είχε καταρτίσει και κατόπιν των ευκαιριών που της παρουσιάστηκαν. Επί του παρόντος ωστόσο, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την εκτίναξη του κόστους ενέργειας σε ιστορικά επίπεδα, που σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές των πρώτων υλών, των λοιπών υλικών και των μεταφορικών οδηγούν το κόστος σε πρωτοφανή μεγέθη με κίνδυνο την απότομη μείωση της ζήτησης και της κατανάλωσης».

Με πληροφορίες από euro2day.gr-capital.gr

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ