Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων του προγράμματος Νέων Αγροτών 2024 λένε οι γεωπόνοι

Με επιστολή που απέστειλαν οι ιδιώτες γεωπόνοι και το νέο προεδρείο της ΠΟΣΕΓ εφιστούν την προσοχή στο ΥΠΑΑΤ στην έκδοση των αποφάσεων για τους νέους αγρότες, ειδικότερα αναφέρονται στην καθυστέρηση για τα κριτήρια βαθμολόγησης (μοριοδότηση) των εκμεταλλεύσεων των υποψηφίων.

Επανεξελέγη πρόεδρος της ΠΟΣΕΓ ο Ευθύμιος Ιακωβάκης

Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων επισημαίνει τα παρακάτω:

Ο αγροτικός κόσμος αναμένει την υλοποίηση των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Μία από τις πιο βασικές παρεμβάσεις για την ένταξη νέου ηλικιακά αγροτικού πληθυσμού είναι η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-75.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ». Για αυτή την παρέμβαση έχει από τις 12-12-2023 ανακοινωθεί η προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης με αριθμό 2404/12-12-2023. Από τότε μέχρι σήμερα τα μόνα που έχουν γίνει είναι οι τροποποιήσεις – διορθώσεις επί των τυπικών αποδόσεων που μας εστάλησαν με email στις 3-1-2024, 29-2-2024 και 11-4-2024 και η απόφαση 408/16-2-2024 για κάποιες διευκρινίσεις επί της προδημοσίευσης της 1ης πρόσκλησης με αριθμό 2404/12-12-2023.

Επειδή «το μέτρο είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή κάθε αίτηση βαθμολογείται ύστερα από αξιολόγηση και κατατάσσεται σύμφωνα με τη βαθμολογία της. Στην περίπτωση μη επάρκειας πόρων, εγκρίνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις με την υψηλότερη βαθμολογία ενώ οι υπόλοιπες αιτήσεις απορρίπτονται», παρ. 7.1 της προδημοσίευσης 2404/12-12-2023, θα υπάρχουν κριτήρια βαθμολόγησης όπως αναφέρονται στην παρ.7.2 της προδημοσίευσης. Για τον ορθό προγραμματισμό των επιχειρηματικών σχεδίων των υποψηφίων πρέπει να γνωρίζουν τι θα μοριοδοτηθεί και με πόσα μόρια κάθε κριτήριο. Μέχρι σήμερα εκτός από κάποιες δημοσιεύσεις στο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο περί αποκλειστικών πληροφοριών, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για τα κριτήρια βαθμολόγησης (μοριοδότηση)

Επειδή μέχρι τις 31-5-2024 πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν προβεί σε ενέργειες όπως:
* η έναρξη λειτουργίας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 *η αγορά ζωικού κεφαλαίου και η δήλωση της στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες
* η μίσθωση εκτάσεων για τις καλλιέργειες τους
* η αγορά σπόρων και η σπορά βαμβακιού, αραβοσίτου και άλλων φυτικών ειδών
Για να μπορούν να δηλώσουν τα ζώα και τις εκτάσεις στο ΟΣΔΕ 2024 και να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις και τα δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις που οι εκτάσεις ή τα ζώα βρίσκονται σε μακροχρόνια προγράμματα οι υποψήφιοι πρέπει σε ημερομηνίες που λήγουν εντός του Μαΐου να προβούν σε μεταβιβάσεις των προγραμμάτων στο όνομα τους

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει σε γνώση μας η ύπαρξη διαβούλευσης με τους επιστημονικούς ή επαγγελματικούς φορείς, για την υποστήριξη των προγραμμάτων όπως γινόταν παλιότερα και είχαμε αποφύγει τα προβλήματα και τις συνεχείς διορθώσεις-τροποποιήσεις στις αποφάσεις που φέρνουν καθυστερήσεις και παρατάσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Σας παρακαλούμε για την άμεση έκδοση των αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της παρέμβασης Π3-75.1 από τους αρμόδιους και ιδιαίτερα της απόφασης για τα κριτήρια βαθμολόγησης (μοριοδότηση) των εκμεταλλεύσεων των υποψηφίων.

Ο Πρόεδρος Μπινιάρης Αναστάσιος
Ο Γ. Γραμματέας Νίκας Φίλιππος

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΓΕΩΤΕΕ

Στο ίδιο μήκος κύματος το επιμελητήριο όπου, το έγγραφο του αναφέρει τα παρακάτω προς την ηγεσία τους ΥΠΑΑΤ:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με τη παρούσα επιστολή σας θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε αίτημα για την επείγουσα και άμεση ανακοίνωση των βαθμολογικών κριτηρίων της παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027.

Οι συνάδελφοι μελετητές αναμένουν την ανακοίνωση των κριτηρίων βαθμολογίας για να ενημερώσουν με τη σειρά τους τους εν δυνάμει υποψηφίους, καθώς ημερομηνίες όπως η έναρξη λειτουργίας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, η κατοχή ζωικού κεφαλαίου, η δήλωση του στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, η κατοχή των εκτάσεων (συμβόλαια-ενοικιαστήρια) για τις καλλιέργειες τους κ.λπ., που θα δηλωθούν στη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2024 έχουν καταληκτική ημερομηνία την 31 Μαΐου 2024.

Δεδομένου ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι τότε για την υλοποίηση όλων των παραπάνω ενεργειών είναι πλέον ελάχιστος, είναι επιβεβλημένη η άμεση ανακοίνωση των βαθμολογικών κριτηρίων της παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας», ώστε από τη μια πλευρά να μπορέσει να υπάρξει άρτια υλοποίηση της Παρέμβασης και από την άλλη να μεγιστοποιηθεί η απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού δικαιούχων αγροτών.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ