Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ

Το Επιμελητήριο Λάρισας, συνεργασία με την ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος διοργανώνει την Τρίτη  28/3/2023 και ώρα 18.30 παρουσίαση της Δράσης  «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου (Παπακυριαζή 44, 2ος όροφος)

Η Δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το χώρο δραστηριοποίησής τους στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Λάρισας στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας (ΠΔΒ), του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα και στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου να υιοθετήσουν και ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης.     

Ο Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 1.000.000€ Δημοσία Δαπάνη, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε Επενδυτικού Σχεδίου δύναται να κυμαίνεται από 5.000,00€ έως 15.000,00€ και η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων προσδιορίζεται στο 65% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (DE MINIMIS).

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ