Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

DEL MONTE ΕΛΛΑΣ: επανέκαμψε το 2022

DEL MONTE ΕΛΛΑΣ: επανέκαμψε το 2022 – στα €35,63 εκατ.,ο τζίρος με κορυφαία αγορά την Βρετανική

Επανέκαμψαν τα μεγέθη της Del Monte Ελλάς πέρυσι μετά το μέτριο 2021, αν και απέχουν ακόμη από τα αποτελέσματα που είχε εμφανίσει το 2020, την πρώτη χρονιά της πανδημίας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αύξηση του τζίρου κατά 26,4% αποδίδεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι εντός του 2022 οι εταιρείες του Ομίλου απορρόφησαν μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της Del Monte Ελλάς συγκριτικά με προηγούμενες χρήσεις. Σημειώνεται ότι ο κύριος όγκος των πωλήσεων της εταιρείας πραγματοποιείται προς εταιρείες του Ομίλου, ενώ οι αγορές των εταιρειών του Ομίλου καθορίζονται κεντρικά κάθε χρόνο, ανάλογα με το επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε χρονιά.

DATA (σε € χιλ.)-Κύκλος εργασιών:2022: 35.626,2021: 28.191,2020: 37.170

Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της θυγατρικής εταιρείας της Del Monte International (με έδρα τον Παναμά) προέρχεται από εξαγωγές. Από τα €35,63 εκατ., μόλις τα €2,063 εκατ.αφορούν σε πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και τα υπόλοιπα σε εξαγωγές.

Οι 10 βασικότεροι προορισμοί (σύγκριση με 2021) (σε € χιλ.):

• Μ.Βρετσνίσ: 8.210 (12.495),• Ολλανδία: 5.185 (3.934),• Ιταλία: 2.859 (644), • Σουηδία: 2.755 (612),• Ισπανία: 2.721 (121),• Βέλγιο: 2.245 (2.168),• Μπαρμπάντος: 1.800 (880),• Γερμανία: 1.456 (2.074),• Γαλλία: 1.434 (1.341),• ΗΠΑ: 883 (69),

Επίσης, η παραγωγή πρώτων υλών στη χώρα ανήλθε σε 450.000 τόνους, από 276.000 τόνους το 2021 και 400.000 το 2020. Η χώρα παρήγε περίπου 11 εκατ. χ/β κονσερβοποιημένα ροδάκινα από 8-9 εκατ. χ/β κονσερβοποιημένα ροδάκινα την αμέσως προηγούμενη χρονιά και 14,5 εκατ. το 2020 .Η παραγωγή ανήλθε σε 3.261.654 χαρτοκιβώτια – βαρέλια (έναντι 2.987.507 χαρτοκιβώτια- βαρέλια το 2021 και 3.388.751 το 2020) και αναλύεται ανά προϊόν ως ακολούθως:

Φωτο 1 (πίνακας)

Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου

Τον Ιανουάριο 2017 η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για την υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότητα του Ν.4399/2016 για την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής για κομπόστες φρούτων – φρουτοσαλάτα – προϊόντα ντομάτας, συνολικού κόστους €2,965 εκατ., με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής επιχορήγησης ποσού €1,038 εκατ.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, που έχει ήδη, συμπεριληφθεί στον οριστικό Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Απρίλιο 2018, είναι σε 3 έτη από την έγκριση του και με δυνατότητα παράτασης δύο ετών, ήτοι μέχρι το 2023, όπως έχει ήδη, εγκριθεί.

Στο πλαίσιο της ένταξης στον ανωτέρω επενδυτικό νόμο, η εταιρεία θα πρέπει να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με μέγιστο ποσό την αξία της επένδυσης για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.

Επίσης, τον Οκτώβριο 2017 η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για λήψη επιχορήγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανά πτυξης 2014-2020 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων για τον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων”, συνολικού κόστους €5 εκατ.,με επιχορήγηση ποσού €2,5 εκατ. (ποσοστού 50% του κόστους της επένδυσης) και το υπόλοιπο με αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.Για το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο, έχει ήδη,εκδοθεί απόφαση από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας και η αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης, καθώς και οι αλλαγές της τεχνικής τροποποίησης του σχεδίου και η εταιρεία μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίησή του. Στις 9/6/2022, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε την καταβολή της α’ δόσης δημόσιας ενίσχυσης, ποσού €530 χιλ., η οποία εισπράχθηκε τον Μάιο του 2023.

Πηγή: Μάκης Αποστόλου – Fnb daily

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ