Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Τροπολογία για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων στις ζωοτροφές

«Ακατάσχετη» και «αφορολόγητη» θα είναι η ενίσχυση που θα δοθεί στους κτηνοτρόφους λόγω της αύξησης του κόστους των ζωοτροφών.

Αυτό προβλέπει – μεταξύ άλλων – η τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για ΓΕΜΗ και Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Σύμφωνα με αυτή, η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης, καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης θα καθοριστεί με Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεσή της, «σκοπείται η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και ειδικότερα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Η σχετική ενίσχυση χορηγείται ως αναγκαίο αντιστάθμισμα της μεγάλης αύξησης του κόστους των επιχειρήσεων αυτών, ιδίως από το β’ εξάμηνο του 2021 και εξής».

Ειδικότερα, κατά το 2021 και ιδίως το β’ εξάμηνο, παρατηρείται σημαντική αύξηση των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, η οποία οφείλεται κυρίως στη μεγάλη άνοδο των τιμών των ζωοτροφών. Αποτέλεσμα των αυξήσεων αυτών είναι η έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και περαιτέρω η δυσχέρεια εξυπηρέτησης της παραγωγής. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε περισσότερο με τις οριακές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με ανακοινώσεις του ΥπΑΑΤ για το μέτρο στήριξης των κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών, που θα υπολογιστεί με βάση τον τζίρο του 2021, θα διατεθούν άνω των 45 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο άρθρο της τροπολογίας έχει ως εξής:

Ενίσχυση για επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

1. Σε επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δύναται να χορηγείται ενίσχυση, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, καθώς και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης και η ενωσιακή νομική βάση χορήγησής της και εξειδικεύονται οι δικαιούχοι και η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχου, ανάκτησης, βεβαίωσης και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Δείτε εδώ την τροπολογία:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ