Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023

Σημαντικές παρεμβάσεις στο συνέδριο της Ιχθυοκαλλιέργειας

Σημαντικές παρεμβάσεις από τους κους Σταικούρα, Γεωργαντά, Κατρίνη έγιναν στο συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας. Αναλυτικότερα:

Χρήστος Σταϊκούρας: τι πρέπει να γίνει για την ανάπτυξη του κλάδου της Ιχθυοκαλλιέργειας

O υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε την ανάγκη για βιώσιμα επενδυτικά σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022.

Αναλυτικότερα ο ΥΠΟΙΚ ανέφερε τα εξής:

Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση στο σημερινό Συνέδριο.

Συνέδριο που φέρνει στο επίκεντρο της συζήτησης τις προοπτικές και τις προκλήσεις της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.

Ενός από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους στον πρωτογενή τομέα, με σημαντική συμβολή στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας μας και βασικό μοχλό εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, αφού διαχρονικά σχεδόν το 80% της παραγωγής διατίθεται σε πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως.

Η ιχθυοκαλλιέργεια συμβάλλει στην επάρκεια τροφίμων και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, ζήτημα κρίσιμο και επίκαιρο – συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και έσοδα σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, ενώ διαθέτει χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην πράσινη μετάβαση.

Πρόκειται, συνεπώς, για έναν κλάδο που συνδυάζει πρωτογενή παραγωγή, εξαγωγική δυναμική και καινοτομία.

Πολύτιμα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν σημαντική συνιστώσα στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και μετάβασης σε ένα πιο πράσινο, καινοτόμο και εξωστρεφές οικονομικό μοντέλο.

Κυρίες και Κύριοι,

Η Ελλάδα, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, διέρχεται μια περίοδο ισχυρών αναταράξεων, υψηλής αβεβαιότητας και μεγάλων προκλήσεων.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια ήρθαμε αντιμέτωποι με πολλαπλές, πολυεπίπεδες κρίσεις: υγειονομική, ενεργειακή, κλιματική, μεταναστευτική, και εσχάτως γεωπολιτική και πληθωριστική.

Ως Κυβέρνηση σταθήκαμε με υπευθυνότητα, τόλμη και αποφασιστικότητα απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις.

Λάβαμε άμεσα και γενναία μέτρα –  που μόνο στην περίπτωση της πανδημίας  ξεπερνούν τα 43 δισ. ευρώ – για να στηρίξουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτών.

Αναγνωρίζοντας, μάλιστα, τον καίριο ρόλο των επιχειρήσεων και του πρωτογενούς τομέα στην οικονομία, στηρίξαμε και στηρίζουμε σταθερά την επιχειρηματικότητα μέσα από:

 • μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών,
 • παροχή κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη,
 • κινητροδότηση και ενθάρρυνση της μεγέθυνσης των επιχειρήσεων,
 • ενίσχυση της εξωστρέφειας και διευκόλυνση του επιχειρείν,
 • ενίσχυση της ρευστότητας μέσα και από την ανάπτυξη νέων εργαλείων χρηματοδότησης, όπως:
 • η επιστρεπτέα προκαταβολή,
 • τα προγράμματα επιδότησης δόσεων δανείων, «ΓΕΦΥΡΑ Ι» και «ΓΕΦΥΡΑ ΙI»,
 • τα προγράμματα ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Παράλληλα, με το βλέμμα στο αύριο, υλοποιούμε με συνέπεια μια σύγχρονη, αξιόπιστη και μεταρρυθμιστική οικονομική πολιτική, με στόχο να ενδυναμώσουμε ολόπλευρα τη χώρα μας, ώστε αφενός να αντέξει τις αναταράξεις της εποχής και αφετέρου να προοδεύσει εν μέσω αυτών, αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες.

Όλα τα παραπάνω έχουν αποφέρει σημαντικά, απτά αποτελέσματα.

Το 2021 η οικονομία μας ανέκαμψε ισχυρά, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αυξήθηκαν, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και οι καταθέσεις των νοικοκυριών ενισχύθηκαν, η ανεργία υποχώρησε, η οικονομία μας αναβαθμίστηκε.

Ενώ, καταγράφηκε σημαντική αύξηση των επενδύσεων για έρευνα και τεχνολογία και των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ελληνική παραγωγή, καθώς και στην ενίσχυση των εξαγωγών.

Ενώ και ο χώρος της υδατοκαλλιέργειας, που στηρίχθηκε με πάνω από 20 εκατ. ευρώ από την πολιτεία κατά την πανδημία, άντεξε τους ισχυρούς κλυδωνισμούς της και ανέκαμψε δυναμικά το 2021, με την παραγωγή να αγγίζει σχεδόν τα προ πανδημίας επίπεδα.

Βεβαίως, και οι ίδιες οι επιχειρήσεις επέδειξαν διορατικότητα και προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις της εποχής.

Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι μέχρι στιγμής αντιμετωπίσαμε με τον βέλτιστο τρόπο τις πολλαπλές κρίσεις.

Στα θήκαμε όρθιοι και θέσαμε ισχυρές βάσεις για το μέλλον.

Ωστόσο, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει νέες, μεγάλες – πανευρωπαϊκές – προκλήσεις.

Προκλήσεις που θολώνουν την θετική μεγάλη εικόνα, χωρίς ωστόσο να εκτροχιάζουν την οικονομία.

Και σε αυτή την πρόκληση βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη και στην επιχείρηση που πλήττεται από τα μεγάλα κύματα ακρίβειας.

Κυρίες και Κύριοι

Το σοκ της πανδημίας, καθώς και όλες οι άλλες εξωγενείς αναταράξεις που ακολούθησαν, ανέδειξαν την ανάγκη θωράκισης και ενίσχυσης της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού κόσμου, ώστε η οικονομία μας να επιτυγχάνει υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, στη βάση ενός νέου πιο καινοτόμου και εξωστρεφούς παραγωγικού μοντέλου.

Ως Κυβέρνηση, επιδιώκουμε την ενίσχυση και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, που μπορεί να συμβάλει δραστικά στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ιχθυοκαλλιέργεια – ως ένας έντονα εξωστρεφής κλάδος – μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ενώ τα περιθώρια ανάπτυξης του ίδιου του κλάδου είναι σημαντικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), η παγκόσμια ζήτηση για αλιευτικά προϊόντα βαίνει διαρκώς αυξανόμενη και εκτιμάται ότι οι ετήσιες ανάγκες για αλιεύματα αυξάνονται με ρυθμό 3,2%, ξεπερνώντας τον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού του πλανήτη, ο οποίος εκτιμάται στο 1,6%.

Για να γίνει όμως πράξη η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας απαιτούνται βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Χρηματοδότηση, η οποία μπορεί να διασφαλιστεί μέσα από:

1ον. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες η υλοποίηση δράσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επενδύσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

2ον. Τραπεζικό Σύστημα.

Ως Κυβέρνηση, έχουμε στηρίξει έμπρακτα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, μέσα από τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, την αύξηση των καταθέσεων και τη μείωση του κόστους δανεισμού τους.

Οφείλουν, να προχωρήσουν σε ακόμη πιο γενναία πιστωτική επέκταση.

3ον. ΕΣΠΑ 2021-2027.

455 εκατ. ευρώ μπορούν να διατεθούν μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), το οποίο στηρίζει ιδιαίτερα τους νέους αλιείς και προωθεί τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια.

Κυρίες και Κύριοι,

Η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη και οι προκλήσεις μεγάλες.

Η Κυβέρνηση παραμένει κοντά στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους σημαντική στήριξη και κατάλληλα εργαλεία, ώστε να ξεπεράσουμε με επιτυχία και αυτή τη δοκιμασία.

Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις καλούνται να θωρακιστούν απέναντι στις επιπτώσεις των πολλαπλών κρίσεων και των πρόσκαιρων αναταράξεων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και να εκσυγχρονιστούν ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικές.

Είμαι πεπεισμένος, ότι με εργατικότητα, ενότητα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας θα τα καταφέρουμε.

Γ. Γεωργαντάς: Η ιχθυοκαλλιέργεια «πρεσβευτής» της Ελλάδας στο εξωτερικό

«Πρεσβευτή» της ανάπτυξης που προβάλλει τη μοναδικότητα των ελληνικών χαρακτηριστικών και της γαστρονομίας της χώρας μας, χαρακτήρισε τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς, σε ομιλία του στο 2ο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα: «Προκλήσεις και Προοπτικές για μια Γαλάζια –Πράσινη Ιχθυοκαλλιέργεια».

Ο κ. Γεωργαντάς μίλησε για τις προοπτικές και τις τάσεις του κλάδου, επισημαίνοντας τα επιτυχημένα, εξωστρεφή και ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. Αναφέρθηκε στην περαιτέρω διεύρυνση της πιστοποίησης, στον επιτυχημένο επιχειρηματικό προσανατολισμό της τονίζοντας κυρίως τη δυναμική του κλάδου της Ιχθυοκαλλιέργειας, μέσω της αυξανόμενης παραγωγής και των νέων επενδύσεων. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη στήριξης της ανθεκτικής, βιώσιμης και γαλάζιας ανάπτυξης, με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, τη μεταποίηση και το σεβασμό στον καταναλωτή.

Ο ΥπΑΑΤ αναφέρθηκε επίσης, στην ανάγκη συνεχούς ευθυγράμμισης με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και δρώμενα και παρακολούθησης των διεθνών πρακτικών, όσον αφορά την ευζωϊα και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην αξιοποίηση του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΕ για την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και τη θάλασσα.

Όπως επεσήμανε ο ΥπΑΑΤ, είναι πολύ σημαντική η σύνδεση των προϊόντων και της προβολής τους, με τα μοναδικά ελληνικά χρώματα, τη θάλασσα και τον τουρισμό.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στον κλάδο και ο κύριος παραγωγός για την τσιπούρα και το λαβράκι, καλύπτοντας το 53% της αξίας των παραγόμενων προϊόντων της Ε.Ε.

Μιχάλης Κατρίνης: «Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια – μια ιστορία εγχώριας επιχειρηματικής επιτυχίας»

«Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια τα τελευταία σαράντα και πλέον χρόνια γράφει μια πραγματική ιστορία επιτυχίας στο χώρο της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο», τόνισε στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, στο 2ο κλαδικό συνέδριο υδατοκαλλιέργειας, που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και διοργανώθηκε από την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας.

Όπως υπογράμμισε ο Ηλείος πολιτικός η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί έναν εξωστρεφή, παραγωγικό κλάδο, του οποίου οι 290 περίπου εταιρείες συνιστούν μια απολύτως υγιή επιχειρηματική κοινότητα, παρέχοντας 10.000 άμεσες θέσεις εργασίας και περίπου 5.000 συμπληρωματικές, σε πείσμα μιας συνήθως αγκυλωμένης κεντρικής διοίκησης, που πολλές φορές αντιστρατεύεται αντί να στέκεται αρωγός σε παρόμοιες αναπτυξιακές προτάσεις.

Ο Μιχάλης Κατρίνης έκανε λόγο για την ανάγκη ενός νέου συντονισμού στον βηματισμό της ιχθυοκαλλιεργητικής επιχειρηματικότητας, σε σύμπλευση με το κράτος, την κυβέρνηση και την Ε.Ε., προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

Στόχος πρώτος: Η ολοκλήρωση του χωροταξικού και η λειτουργία Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα μικρών και μεγάλων εταιρικών σχημάτων.

Στόχος δεύτερος: Αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε., για να ρυθμιστούν ζητήματα που τροφοδοτούν τον άνισο ανταγωνισμό των μονάδων με παραγωγούς εκτός Ευρώπης, στο πλαίσιο μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την κατάκτηση της πρωτιάς από πλευράς όγκου παραγωγής στην υφήλιο.

Στόχος τρίτος:  Η μετάβαση στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας να καταστεί εφικτή χωρίς διακοπή της χρηματοδότησης, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ροή των επενδύσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Στόχος τέταρτος: Η ανακατεύθυνση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να υποστηρίξουν έναν  αποκλειστικά παραγωγικό τομέα, όπως η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, αντί να δαπανώνται σε αμφίβολης αποδοτικότητας δράσεις παροχής υπηρεσιών που το όφελος του θα φανεί στο «αόρατο μέλλον».

Στόχος πέμπτος: Να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο με απλές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η ανανέωση των αδειών των μονάδων, με μια υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της νομοθεσίας και την γνώμη του οικείου δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μιχάλης Κατρίνης υπενθύμισε πως το Κίνημα Αλλαγής διαθέτει επεξεργασμένες θέσεις και ένα πλήρες πρόγραμμα ανάπτυξης για τον κλάδο που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • Περαιτέρω ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών με στήριξη των επενδύσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), τόσο μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος 2021 – 2027, όσο και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Διαμόρφωση ενός νέου ευέλικτου χωροταξικού σχεδιασμού των υδατοκαλλιεργειών.
 • Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αδειοδοτήσεων και παροχή δυνατοτήτων για είσοδο νέων επενδυτών.
 • Αναδιοργάνωση και ενίσχυση των υπηρεσιών αλιείας και υδατοκαλλιεργειών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του Μιχάλη Κατρίνη:

Μια μεγάλη ιστορία γράφεται τα τελευταία σαράντα  και πλέον χρόνια στο χώρο της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Αυτή η πετυχημένη ιστορία, φέρει  το επίγραμμα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.

Πρώτα απ΄όλα, θα ήθελα να αναφερθώ -και να τιμήσω με αυτόν τον τρόπο- στους πρωτοπόρους των αρχών τις δεκαετίας του ΄80, όλους εκείνους που έριχναν τα πρώτα ξύλινα κλουβιά σε υπήνεμους  κόλπους της απέραντης και πανέμορφης ελληνικής ακτογραμμής για να αρχίσει ένα υπέροχο ταξίδι συνυφασμένο με την εθνική παράδοση, δεμένο ταυτόχρονα με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας για το ξεδίπλωμα της ιχθυοπαραγωγής.

Οι 290 εταιρείες που αναπτύχθηκαν δείχνουν ότι ο κλάδος αγκαλιάστηκε από την κοινωνία, ανέδειξε μια νέα επιχειρηματική κοινότητα, την οποία τιμούμε σήμερα για την διορατικότητα, την επιμονή και την πίστη στον κλάδο, το πείσμα ενάντια σε μια αγκυλωμένη  διοίκηση. Ήταν τελικά μια συλλογική προσπάθεια για μια καλύτερη Ελλάδα.

Το Ελληνικό ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας πλεονεκτεί διότι:

•       Είναι φρέσκο ,υγειονομικά ελεγμένο , διατροφικά ισορροπημένο

•       Καλύπτει την αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση με φθηνό προϊόν

•       Για την παραγωγή του υπηρετούνται 10 – 12.000 άμεσες θέσεις εργασίας και άλλες 5.000 σε συμπληρωματικές δράσεις

•       Έχει κατακτήσει την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά

•       Είναι επώνυμο πλέον με διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση

Ιδιαίτερη τιμή επιφυλάσσουμε για την οργανωμένη εκπροσώπηση του κλάδου μέσω του Συνδέσμου Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών, της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρών Ιδιοκτητών και της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, για την  οργάνωση του  σήμερα αλλά και τη διάνοιξη μελλοντικών οριζόντων στην ιχθυοπαραγωγή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τη βοήθεια των συλλογικών φορέων εκπροσώπησης αντιμετωπίστηκαν , και εκ του αποτελέσματος φαίνεται με επιτυχία, τρείς συν μία αλλεπάλληλες κρίσεις τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

•       Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση του 2008

•       Η κρίση χρέους στην Ελλάδα το 2009 -10

•       Η υγειονομική κρίση με επιπτώσεις στην απορρόφηση του προϊόντος

•       Ο σημερινός πόλεμος απρόβλεπτων διαστάσεων, με τεράστια ουρά την διατροφική κρίση .

Είμαστε περήφανοι που το 2011 προωθήσαμε την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και ψηφίσαμε τον Ν.4282/2014 2014 που αποτέλεσε το πρώτο οργανωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον κλάδο.

Δυστυχώς, όμως, οι επόμενες κυβερνήσεις, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της ΝΔ τα τελευταία χρόνια, δεν στήριξαν ουσιαστικά και έμπρακτα την υδατοκαλλιέργεια.

Έτσι, στα τέλη του 2015 καταγράφηκαν σημαντικές απώλειες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία 2007 – 2014, στο τρέχον ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 καταγράφονται σημαντικές απώλειες δημόσιων ενισχύσεων (μόλις 37% απορρόφηση), ενώ καθυστερεί η σύνταξη και έγκριση του νέου προγράμματος την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, με τη δυνατότητα απορρόφησης πόρων πριν το 2023 να φαντάζει πολύ δύσκολη.

Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί ότι με ευθύνες και των συστημικών τραπεζών, διαμορφώθηκε ένας νέος χάρτης στις θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες με την πλειοψηφία του να ανήκει πλέον σε εξωχώρια funds.

Κυρίες και κύριοι,

Η οργανωμένη ιχθυοπαραγωγή απαντά στα  επιτακτικά μηνύματα των καιρών όπως είναι η  αποφυγή της εξάντλησης των φυσικών πόρων με την υπεραλίευση και ταυτόχρονα η κάλυψη του κενού της διατροφικής ανάγκης σε ποιοτικό ψάρι.

Εκτιμώ ότι ήρθε η στιγμή για αναδιάταξη των δυνάμεων, για έναν νέο συντονισμό του βηματισμού της ιχθυοκαλλιεργητικής επιχειρηματικότητας   με το κράτος , την κυβέρνηση και την ΕΕ.  Γιατί οι στιγμές απαιτούν συνοδοιπόρους με διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά με κοινούς στόχους.

Στόχος πρώτος:  Ολοκλήρωση του χωροταξικού , λειτουργία των Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα μικρών και μεγάλων εταιρικών σχημάτων.

Στόχος δεύτερος: Αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ για να ρυθμιστούν ζητήματα που τροφοδοτούν τον άνισο ανταγωνισμό των μονάδων με παραγωγούς εκτός Ευρώπης. Στρατηγική της Ευρώπης θα πρέπει να είναι η κατάκτηση της  πρωτιά από πλευράς όγκου παραγωγής στην υφήλιο.

Στόχος τρίτος:  Η μετάβαση στο νέο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας να καταστεί εφικτή χωρίς διακοπή της χρηματοδότησης, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ροή των επενδύσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Στόχος τέταρτος: Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα συναντούσαν την υποστήριξη ενός  αποκλειστικά παραγωγικού τομέα αντί να δαπανώνται σε αμφίβολης αποδοτικότητας δράσεις παροχής υπηρεσιών που το όφελος του θα φανεί στο αόρατο μέλλον.

Στόχος πέμπτος: Να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο με απλές διαδικασίες , όπως για παράδειγμα την ανανέωση των αδειών των μονάδων με μια υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της νομοθεσίας και την γνώμη του οικείου δήμου.

 Η  επίτευξη των  στόχων τοποθετεί τον κλάδο σε νέες στέρεες βάσεις και τον οπλίζει για ένα ασφαλές μελλοντικό ταξίδι .

Το Κίνημα Αλλαγής έχει επεξεργασμένες θέσεις και ένα πλήρες πρόγραμμα ανάπτυξης για τον κλάδο που περιλαμβάνει:

•       Περαιτέρω ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών με στήριξη των επενδύσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), τόσο μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος 2021 – 2027, όσο και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

•       Διαμόρφωση ενός νέου ευέλικτου χωροταξικού σχεδιασμού των υδατοκαλλιεργειών.

•       Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αδειοδοτήσεων και παροχή δυνατοτήτων για είσοδο νέων επενδυτών.

•       Αναδιοργάνωση και ενίσχυση των υπηρεσιών αλιείας και υδατοκαλλιεργειών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Κυρίες και κύριοι,

Η προοπτική των εγκαταστάσεων στην ανοιχτή θάλασσα δείχνει να κερδίζει έδαφος

Έδαφος κερδίζει, επίσης, η ιδέα του εντοπισμού εγχώριων πρώτων υλών για εμπλουτισμό του σιτηρέσιου των μονάδων εκτροφής. Η  μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η είσοδος της υδατοκαλλιέργειας και στα εσωτερικά ύδατα, στο γλυκό νερό λιμνών, ποταμών και κυρίως τεχνικών εγκαταστάσεων, δραστηριότητα που προσφέρεται για ατομικές και συνεργατικές καλλιεργητικές οντότητες.

Η ένταξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων  γύρω από το ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας σε οικογενειακές επιχειρήσεις οικοτεχνίας, τοπικής γαστρονομίας και τυποποίησης των προϊόντων.

 H μεταποίηση των αλιευμάτων συνδέεται με την μικρή επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εφευρετικότητα. Όπως κάποτε άνοιξε η πόρτα της ιχθυοκαλλιέργειας, έτσι και τώρα μπορεί να ανοίξει μια νέα ελπιδοφόρα προοπτική.

Από την δεκαετία του ΄80 πέρασαν πολλά χρόνια και τίποτα δεν έμεινε στατικό στις παραγωγικές μονάδες και τα επιχειρηματικά σχήματα που τις υπηρετούσαν.

Συστάσεις εκατοντάδων εταιρειών, συγχωνεύσεις, καθετοποίηση δραστηριοτήτων, είσοδος διεθνών επενδυτών. Τα παραπάνω σημαίνουν ζωντάνια και προσαρμοστικότητα στο χρόνο και τις συνθήκες .

Και αφού το παρελθόν υπήρξε νικηφόρο το μέλλον φαντάζει ελπιδοφόρο.

Με την υποστήριξη της ΕΛΟΠΥ το Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022

 • Στο επίκεντρο η καθυστέρηση του χωροταξικού σχεδιασμού  και η προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων  για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. 

Το διήμερο Συνέδριο ιχθυοκαλλιέργειας 2022 με θέμα «Προκλήσεις και Προοπτικές για μια Γαλάζια – Πράσινη Ιχθυοκαλλιέργεια» έλαβε χώρα υβριδικά την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Απριλίου, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, με την υποστήριξη της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) ως χρυσό χορηγό. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την AMBIO A.E., υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σημαντικούς εκπροσώπους από την Πολιτεία, τη Διοίκηση, τους Επιστημονικούς Φορείς, τον Κλάδο και επενδυτικά σχήματα, με παγκόσμια εμβέλεια, τα οποία έχουν ήδη επενδύσει και συνεχίζουν να επενδύουν στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιχθυοκαλλιέργεια. Τιμώμενη Χώρα για φέτος ήταν το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

Στο Συνέδριο, που αποτελεί πλέον θεσμό για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, Δρ. Κώστας Καδής.

Την ΕΛΟΠΥ εκπροσώπησαν σε δυο  panels ο κ. Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος του ΔΣ, και ο κ. Ιωάννης Χεκίμογλου, Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΠΥ, τονίζοντας την ανάγκη εμπρόθεσμης ίδρυσης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και αναζητώντας απαντήσεις για την εξασφάλιση της υφιστάμενης παραγωγικής διαδικασίας βραχυπρόθεσμα και της αναπτυξιακής προοπτικής μακροπρόθεσμα. Ο κ. Ιωάννης Χεκίμογλου υπογράμμισε ότι «σε εθνικό επίπεδο χρειάζεται συντονισμός και τολμηρές πολιτικές αποφάσεις για τον χωροταξικό σχεδιασμό και το πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου, καθώς και για την εξειδίκευση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-1027 και του Ταμείου Ανάκαμψης». Επιπλέον, η κα Λάρα Μπαράζι Γερουλάνου, μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΠΥ, εκπροσώπησε την Ομοσπονδία Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP), αναδεικνύοντας τον έντονο διεθνή χαρακτήρα του Συνεδρίου.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, κ. Απόστολος Τουραλιάς, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του επισήμανε τις επιτυχίες του κλάδου από το 2018 μέχρι σήμερα: «Πλέον έχει επιτευχθεί η πλήρης αναδιάρθρωση του κλάδου, επιχειρηματικά και χρηματοοικονομικά – και μάλιστα χωρίς οποιοδήποτε κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο. Έχουμε εξελίξει ακόμα περισσότερο τις υποδομές, την τεχνογνωσία και τις διαδικασίες μας και ως ΕΛΟΠΥ έχουμε επενδύσει ένα σημαντικό κονδύλι, της τάξης των 3 εκατ. €, για την καταξίωση και προβολή της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας και του brand Fish from Greece. Και το σημαντικότερο, καταφέραμε να διατηρήσουμε την παραγωγή μας εν μέσω πανδημίας και να ενισχύσουμε την αξιοπιστία και το κύρος του κλάδου στην ελληνική και διεθνή αγορά, αφού καμία αγορά δεν έμεινε ούτε μία μέρα χωρίς τα προϊόντα μας!». «Όμως, η μεγάλη εκκρεμότητα της τετραετίας εξακολουθεί να είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός – παρόλο που θεσμοθετήθηκε και δρομολογήθηκε, δεν ολοκληρώθηκε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν θεσμοθετηθεί μόνο 5 από τις 23 ΠΟΑΥ. Η ανάπτυξη του κλάδου οφείλει να γίνει εθνική προτεραιότητα με ωριμότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Με ισχυρή πολιτική βούληση, στενή παρακολούθηση των στόχων του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, αυστηρά χρονοδιαγράμματα και εξαντλητική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Για ένα πραγματικά λαμπρό ορίζοντα ανάπτυξης!».

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ