Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022

Πως θα αντιμετωπιστεί το έντομο Diabrotica virgifera (Διαβρώτικα) στο καλαμπόκι

Συστάσεις προς τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας.

Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις ενηλίκων που έγιναν στις εγκατεστημένες φερομονικές παγίδες διαπιστώθηκε ότι η έναρξη της πτήσης φέτος στους Ν. Δράμας, πραγματοποιήθηκε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Μεγάλη αύξηση του πληθυσμού παρατηρήθηκε στην περιοχή του Νέστου και Παγγαίου ν. Καβάλας στην αρχή του Ιουλίου και Αυγούστου μήνα.

Οι επαναλαμβανόμενες τοπικές βροχές του Ιουνίου βοήθησαν στην ευρωστία των φυτών λόγω επάρκειας εδαφικής υγρασίας. Πλάγιασμα φυτών εμφανίστηκε σε μεμονωμένες περιπτώσεις όπου οι παραγωγοί δεν εφάρμοσαν   αμειψισπορά ή κοκκώδες εντομοκτόνο εδάφους, κατά τη σπορά ή το σκάλισμα, για την καταπολέμηση των προνυμφών στο έδαφος.

Η τροφική δραστηριότητα που εμφανίζουν τα ενήλικα στα φύλλα κατά την άνθιση δεν πρέπει να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Σε σχετική μελέτη που έχει διεξαχθεί στην περιοχή της έχει διαπιστωθεί ότι τα ενήλικα δεν προκαλούν σημαντική βλάβη κατά την άνθηση.

Σε καλλιέργειες δε με στάδιο ανάπτυξης κοντά στην ολοκλήρωση της άνθησης (>70% γονιμοποίησης) δεν υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος ελλιπούς καρπόδεσης, ακόμη και υπό υψηλούς πληθυσμούς ενηλίκων του εντόμου.

Στις περιοχές που παρατηρούνται έντονα συμπτώματα, τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο της άνθησης και είναι τεχνικά εφικτό, μπορεί να εφαρμοστεί ψεκασμός μόνον εφόσον πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια:

α) Υψηλός πληθυσμός ενηλίκων κατά τη γονιμοποίηση (>5 – 10 ενήλικα ανά φυτό κατά μέσο όρο)

β) Μήκος στύλων (μετάξινα νημάτια) <1,3 εκατοστά στο 50% των σπαδίκων της καλλιέργειας

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ