Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2022

Πρόσκληση γενικής συνέλευσης των μελών του Α.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Σύμφωνα  με το Νόμο και το Καταστατικό  και σε εφαρμογή της από 4-5-2021 με αριθμό  πρακτικού 98/4-5-2021 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Α’ Γενική Καταστατική Συνέλευση και στη διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου  και Εποπτικού  Συμβουλίου την 15  Μαΐου  2021 και ώρα 10.00 π.μ.στον χώρο της πλάστιγγας του ΑΣ Γιάννουλης,  με θέματα της ημερήσιας διάταξης

1) Εκλογή  Προέδρου Γενικής  Συνέλευσης

2) Διοικητικός  Απολογισμός – Έγκριση

3) Οικονομικός Απολογισμός – Έγκριση

4) Έκθεση ελέγχου Εποπτικού Συμβουλίου

5) Απαλλαγή  ευθυνών μελών Διοικητικού Συμβουλίου

6) Διάφορα άλλα θέματα

7) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής καθώς και αναπληρωματικών μελών αυτής

8) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τακτικών  και αναπληρωματικών μελών Εποπτικού Συμβουλίου  .

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται  απαραίτητη λόγω της ιδιαίτερης  σπουδαιότητας των θεμάτων και την ανάγκη ύπαρξης αυξημένης  απαρτίας .

Κατάθεση δηλώσεων υποψηφιοτήτων μέχρι τις 11-5-2021 στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ