Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023

Προς παράταση η Επιστρεπτέα προκαταβολή

 Στην παράταση έναρξης αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής που έλαβαν περί τις 700.000 επιχειρήσεις προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών. Οι καθυστερήσεις στην έκδοση της τελευταίας απόφασης για τις επιστροφές των ποσών αλλά και των ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι όροι για τη διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων οδηγούν το οικονομικό επιτελείο ενδεχομένως σε πολύμηνη παράταση. Σημειώνεται ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα να παραταθεί η διαδικασία μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022. Η αγορά από την πλευρά της ζητάει παράταση έξι μηνών έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Σύμφωνα με την έκτη τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου “τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο τροποποίησης των υφιστάμενων μέτρων ενίσχυσης που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή βάσει του προσωρινού πλαισίου, προκειμένου να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής τους έως τις 30 Ιουνίου 2022, να καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση ή η μετατροπή ορισμένων μέσων έως τις 30 Ιουνίου 2023, να εισαχθούν νέα μέτρα για τη στήριξη των επενδύσεων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάκαμψης έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 ή νέα μέτρα για τη στήριξη της φερεγγυότητας έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού των υφιστάμενων μέτρων που έχουν εγκριθεί υπό το πρίσμα του τμήματος 3.12 ή εισαγωγής άλλων τροποποιήσεων για την ευθυγράμμιση των μέτρων αυτών με το προσωρινό πλαίσιο, όπως τροποποιείται με την παρούσα ανακοίνωση. Τούτο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ειδική προσαρμογή νέων ή υφιστάμενων καθεστώτων ενίσχυσης σε τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση σε συγκεκριμένα κράτη μέλη εντός των ορίων του τροποποιημένου πλαισίου”.

Πηγή: Το Κεφάλαιο

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ