Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

Προδημοσίευση προγράμματος €25 εκατ. για τη χοιροτροφία

«Καλή Μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών» είναι η επωνυμία του Υπομέτρου 14.1 -του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)- της προδημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που προέκυψε από τη συνεργασία του του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιου Γεωργαντά, του αρμόδιου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιου Στύλιου, καθώς και του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντας εκφράζει έμπρακτα την στήριξή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον κλάδο της κτηνοτροφίας αλλά και την ανάγκη για αύξηση του επιπέδου ευζωίας των παραγωγικών ζώων.

Να σημειώσουμε πως το Υπομέτρο 14.1 (ανήκει στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 Μέτρο 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων») είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς αναφέρεται στην προαγωγή της ευζωίας των παραγωγικών ζώων, στον τομέα της ενσταβλισμένης χοιροτροφίας, ως βασικό συστατικό της βιωσιμότητας της εκτροφής.

Το Υπομέτρο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά, έχει πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα και οι δεσμεύσεις θα είναι διετούς διάρκειας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων περιγράφονται διεξοδικά στο κείμενο, έτσι ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος χοιροτρόφος να ενημερωθεί και να προετοιμαστεί επαρκώς, για τις σχετικές ενέργειες που πρέπει να κάνει.

Οι ενισχύσεις αφορούν την εφαρμογή συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων, οι οποίες παρέχουν αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων παραγωγής στους τομείς: νερό, ζωοτροφές, συνθήκες σταβλισμού και πρακτικές που αποφεύγουν των ευνουχισμό των ζώων.

Τα ποσά ανέρχονται:

–           Για τις χοιρομητέρες: €54,5 /ζώο

–           Για τα λοιπά χοιρινά: €7,5 €/ζώο 

Στα παραπάνω ποσά προστίθενται δαπάνες για εργαστηριακές αναλύσεις ελέγχου ποιότητας νερού και δαπάνες για τεχνική στήριξη (έως 5% επί του υπολογιζόμενου ποσού της ετήσιας ενίσχυσης).

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης του Υπομέτρου 14.1 υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα €25 εκατ. και αναμένεται να εκδοθεί στο 2ο εξάμηνο του 2022.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ