Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Παράταση για 1 έτος σε ΕΛΓΟ Δήμητρα

Σε επιστροφή το επίδομα των 176 ευρώ του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 υποχρεώνονται οι υπάλληλοι του ΕΛΓΟ. Αναλυτικότερα το άρθρο :

Άρθρο 140

Παράταση χρόνου καταβολής πρώτης δόσης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 6 του ν. 4711/2020

Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4711/2020 (Α΄ 145) τροποποιείται ως προς τον χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σχετικά με την ειδική παροχή του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 (Α΄ 110) στο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ» από τους εργαζόμενούς του θα πραγματοποιηθεί κατά κεφάλαιο, αφορολόγητα, με τη μέριμνα των οικονομικών υπηρεσιών του οργανισμού, σε εκατόν είκοσι (120) άτοκες δόσεις, της πρώτης δόσης αρχομένης από την 1η Αυγούστου 2023.».

Δείτε παλιότερη σχετική ανάρτηση:

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ