Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023

Ο 12-λογος της σωστής φυτοπροστασίας

Παρακάτω ακολουθεί ο δωδεκάλογος της σωστής φυτοπροστασίας από τον ΕΣΥΦ:

Βήμα 1ο – Διαβάστε την ετικέτα

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία είναι πολύ βασικό να διαβάσετε προσεκτικά την ετικέτα με τις οδηγίες για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ειδικά τις συστάσεις ασφαλείας. Η ετικέτα είναι το επίσημο έγγραφο που περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τις οδηγίες για την ορθή χρήση του. Επίσης περιέχει διάφορα σύμβολα κινδύνου που αφορούν τις βλαπτικές ιδιότητες του προϊόντος.

Βήμα 2ο – Προστασία κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού

Θα πρέπει να προστατέψετε τον εαυτό σας φορώντας στολή προστασίας, γάντια, προσωπίδα και μπότες.Η φόρμα και τα γάντια πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, μαζί με τέσσερις αριθμούς και τα πικτογράμματα. Τα χέρια είναι αυτά που εκτίθενται περισσότερο και για το λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα γάντια νιτριλίου. Συμβουλευτείτε την ετικέτα για να χρησιμοποιήσετε, εάν χρειάζεται, επιπλέον μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα αναπνοής και ποδιά).

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορούν να εισέλθουν στον οργανισμό μέσω της εισπνοής, της κατάποσης και της απορρόφησης από το δέρμα. Μάλιστα μέσω του δέρματος απορροφώνται οι μεγαλύτερες ποσότητες φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η διαδερμική απορρόφηση (απορρόφηση από το δέρμα) είναι ο πιο συχνός τρόπος έκθεσης και η ταχύτητα απορρόφησης σε μπράτσα, χέρια, πρόσωπο και ακάλυπτα πόδια είναι πολύ μεγάλη, ανάλογα με το φυτοπροστατευτικό προϊόν. Δυο ακόμα παράγοντες που αυξάνουν την ταχύτητα διαδερμικής απορρόφησης είναι η υψηλή θερμοκρασία και ο ιδρώτας.

Όταν αδειάζετε το υγρό περιεχόμενο μιας μεγάλης συσκευασίας (μεγαλύτερης των 5lt) στο ψεκαστικό βυτίο, πρέπει να το κάνετε με τέτοιο τρόπο, που να επιτρέπει την παράλληλη είσοδο αέρα μέσα στη συσκευασία. Αυτό εμποδίζει τον παφλασμό του υγρού που μπορεί να προκαλέσει πιτσιλιές.

Βήμα 3ο – Προστασία κατά την εφαρμογή

Προστατευθείτε κατά την εφαρμογή, τουλάχιστον με: φόρμα εργασίας, γάντια, μπότες και καπέλο. Τα πόδια είναι από τα πιο εκτεθειμένα μέρη του σώματος. Χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες μπότες και βάζετε τη φόρμα εργασίας πάνω από αυτά. Συμβουλευθείτε την ετικέτα για να χρησιμοποιήσετε, αν χρειάζεται, επιπλέον μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα και γυαλιά). Επίσης επισκευάστε τα μπεκ που στάζουν.

Βήμα 4ο – Προστασία από ατμούς, σκόνες και νέφη

Κατά τη χρήση ορισμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων απαιτείται η χρήση μάσκας.Χρησιμοποιείτε μάσκες προσώπου με φίλτρο Α2Ρ3 για οργανικούς ατμούς και ψεκαστικό νέφος και με φίλτρο Ρ2 ή Ρ3 για σκόνες και ψεκαστικό νέφος. Άλλος τύπος φίλτρου δεν παρέχει αρκετή προστασία.

Διαβάστε πολύ προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος (πικτογράμματα, φράσεις κινδύνων και ασφαλείας) για να προστατευθείτε ανάλογα. Η εφαρμογή ορισμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων απαιτεί τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας του αναπνευστικού συστήματος (μάσκα, αυτόνομη συσκευή αναπνοής και άλλα).

Πώς θα ξεχωρίζετε τη μάσκα που παρέχει τον απαιτούμενο βαθμό προστασίας:

 • Η μάσκα πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: CE που να ακολουθείται από τέσσερις αριθμούς και τα πικτογράμματα
 • Για σκόνη και ψεκαστικό νέφος: μάσκα-φίλτρο FFP2 (standard προστασία) ή FFP3 (EN 149/2001) – (υψηλή προστασία)
 • Για οργανικούς ατμούς που υπάρχουν στην πλειονότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων: A2 (EN405/2002 ή EN141/2000)
 • Για άλλες ουσίες, όπως οξέα, χρειάζονται άλλου τύπου φίλτρα. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή.

Σημαντικό κομμάτι είναι και η φροντίδα της επαναχρησιμοποιούμενης μάσκας.

Πλένετε το εσωτερικό της μάσκας με ένα πανί υγρό (ήπιο απορρυπαντικό). Μην την πλένετε κάτω από τη βρύση. Οι μάσκες χωρίς ανάγκη συντήρησης δεν πλένονται, αλλά πρέπει να αντικαθίστανται μόλις μπουκώσουν τα φίλτρα. Ιδιαίτερη προσοχή δώστε στην ημερομηνία λήξης των φίλτρων και αν τα φίλτρα ή οι μάσκες έχουν φθαρεί, αντικαταστήστε τα.

Αντικαταστήστε τις μάσκες αν αντιληφθείτε την παραμικρή οσμή, γεύση ή άλλη ενόχληση, αν αισθανθείτε δυσκολία στην αναπνοή και αν δεν εφαρμόζουν καλά στο πρόσωπο.

 • Σήμανση CE των μέσων ατομικής προστασίας έναντι χημικών ουσιών: Υποδηλώνει ότι τα μέσα ατομικής προστασίας πληρούν τις βασικές απαιτήσεις της υγείας και ασφάλειας, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Β 4373/1205/1993 – ΦΕΚ 187Β/23.03.1993, που αποτελεί εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/686/ΕΟΚ.

Βήμα 5ο – Σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής

Οι σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής αυξάνουν την παραγωγικότητα και μειώνουν το κόστος.

Εξοπλισμοί εφαρμογής με κάθετους σωλήνες και μπεκ διασκορπίζουν το προϊόν ομοιόμορφα πάνω στην καλλιέργεια. Οι δοκιμές που έγιναν στον αγρό με εξοπλισμό της Ισπανικής εταιρείας IDM εμφάνισαν πολύ μικρότερη έκθεση των χειριστών από αυτή των μεθόδων της παραδοσιακής μηχανικής εφαρμογής.

Σύμφωνα με δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Αλμερίας στην Ισπανία διαπιστώθηκε ότι:

 • με τη χρήση αυτών των νέων τεχνικών εφαρμογής, η βιολογική αποτελεσματικότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εχθροί ή ασθένειες, είναι καλύτερη σε σχέση με το πιστόλι ψεκασμού
 • η κατανομή του ψεκαστικού υγρού στις καλλιέργειες είναι πιο ομοιόμορφη
 • τυχόν υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων παρουσιάζουν ομοιόμορφη κατανομή και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι πιο αξιόπιστα

Βήμα 6ο – Τριπλό ξέπλυμα κενών συσκευασιών

Ξεπλένετε τρεις φορές τις κενές συσκευασίες με καθαρό νερό και αδειάστε στο βυτίο ψεκασμού. Με την πρακτική αυτή αξιοποιείται όλη η ποσότητα του προϊόντος, περιορίζοντας τα υπολείμματα που μένουν στη συσκευασία του.

α) Μην πετάτε ποτέ τις άδειες συσκευασίες:

 • στον αγρό
 • σε ποτάμια, ρυάκια και αρδευτικά κανάλια
 • σε κάδους κατοικημένων περιοχών

β) Μην καίτε τις συσκευασίες στον αγρό και σε κανένα άλλο μέρος

γ) Μην επαναχρησιμοποιείτε τις άδειες συσκευασίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, γιατί μπορεί να περιέχουν υπολείμματα του προϊόντος.

δ) Αχρηστεύετε πάντα τις κενές συσκευασίες.

Βήμα 7ο -Πλύσιμο των γαντιών

 • Πλένετε τα γάντια με νερό πριν τα βγάλετε
 • Πλένετε το ρουχισμό εργασίας μετά από κάθε ημέρα εργασίας, πάντα ξεχωριστά από τα υπόλοιπα ρούχα σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες πλυσίματος του κατασκευαστή για τα υπόλοιπα μέσα ατομικής προστασίας.

Βήμα 9ο – Πάντοτε ντους μετά από κάθε εφαρμογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ψεκασμός)

Βήμα 10ο – Ανανεώνετε τα μέσα ατομικής προστασίας

 • Ανανεώνετε τακτικά τα μέσα ατομικής προστασίας (φόρμα εργασίας, γάντια, μπότες, προσωπίδα, μάσκα, γυαλιά και ποδιά).
 • Αντικαταστήστε άμεσα τα ελαττωματικά ή χαλασμένα μέρη των μέσων ατομικής προστασίας.
 • Αντικαταστήστε συχνά τα γάντια πολλαπλών χρήσεων
 • Αντικαταστήστε συχνά τις μπότες
 • Πλένετε τις μπότες στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας και αφήστε τις να στεγνώσουν.
 • Αντικαταστήστε συχνά τις μάσκες και τα φίλτρα
 • Επαληθεύστε την ημερομηνία λήξεως των φίλτρων.
 • Αν τα φίλτρα ή οι μάσκες έχουν φθαρεί, αντικαταστήστε τα.

Αντικαταστήστε τις μάσκες:

 • Αν αντιληφθείτε την παραμικρή οσμή, γεύση ή άλλη ενόχληση
 • Αν αισθανθείτε δυσκολία στην αναπνοή
 • Αν δεν εφαρμόζουν καλά στο πρόσωπο

Βήμα 11ο – Μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος

 • Βγάλτε αμέσως τα βρεγμένα ρούχα σε περίπτωση ατυχήματος
 • Αφαιρέστε αμέσως τα βρεγμένα ρούχα.
 • Πλένετε απ’ ευθείας με νερό και σαπούνι το δέρμα που εκτέθηκε.

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του δέρματος

 • Βγάλτε αμέσως όλα τα βρεγμένα ρούχα.
 • Καθαρίστε αμέσως και σε βάθος την εκτεθειμένη περιοχή με άφθονο νερό και σαπούνι, χωρίς όμως υπερβολικό τρίψιμο, γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του δέρματος.
 • Πλύνετε τα μαλλιά και καθαρίστε το δέρμα κάτω από τα νύχια των χεριών και των ποδιών.
 • Φορέστε καθαρά ρούχα
 • Διακόψτε την εφαρμογή αν αισθανθείτε αδιαθεσία
 • Πλύνετε τα ρούχα προστασίας με νερό και σαπούνι

Αν έχει βραχεί το εσωτερικό των γαντιών και των μποτών, πετάξτε τα και μη τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Το εσωτερικό των γαντιών και των μποτών δε μπορεί να καθαριστεί με ένα πλύσιμο.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με άφθονο καθαρό νερό τα μάτια τουλάχιστον για 10 λεπτά.

Μετά από ένα ατύχημα απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ και γάλακτος.

Συμπτώματα που δείχνουν πιθανή δηλητηρίαση

Γενικά: υπερβολική εξασθένηση και αίσθημα κόπωσης.

Δέρμα: ερεθισμός, αίσθημα καύσου (κάψιμο), εκτεταμένη εφίδρωση και στίγματα.

Μάτια: φαγούρα, αίσθημα καύσου (κάψιμο), δάκρυα, δυσκολία στη όραση ή σκοταδίνη, συγκλίνουσες ή διασταλμένες κόρες.

Πεπτικό σύστημα: αίσθημα καύσου (κάψιμο) στο στόμα και στο λαιμό, αυξημένη έκκριση σάλιου, ναυτία, εμετός, κοιλιακοί πόνοι και διάρροια.

Νευρικό σύστημα: πόνος στο κεφάλι, ναυτία, σύγχυση, ασυναρτησία, μυϊκές συσπάσεις, ασταθές βάδισμα, μπερδεμένη ομιλία, επιθετικότητα και ασυνειδησία.

Αναπνευστικό σύστημα: βήχας, πόνος και δύσπνοια στα στήθος, δυσκολία στην αναπνοή και λαχάνιασμα.

Βήμα 12ο – Ζητείστε ιατρική βοήθεια αν αισθανθείτε αδιαθεσία

Αν μετά από επαφή σας με φυτοπροστατευτικά προϊόντα αισθάνεστε κάποια ενόχληση, ζητείστε απαραιτήτως ιατρική βοήθεια. Μην κάνετε μόνοι σας διάγνωση για δηλητηρίαση από φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Τα συμπτώματα δηλητηρίασης από φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορεί να εκδηλωθούν αρκετή ώρα μετά από την έκθεση. Δείξτε στον γιατρό την ετικέτα του προϊόντος. Περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάλογη θεραπεία.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης

Είναι πολύ σημαντικό, σε περίπτωση που κάποιος πάθει δηλητηρίαση, να διατηρηθεί καλή η αναπνοή του. Να γίνεται τεχνητή αναπνοή αν αυτό είναι απαραίτητο. Το σώμα πρέπει να είναι γυρισμένο στο πλάι με το κεφάλι προς τα πίσω. Αν το άτομο ζεσταίνεται και ιδρώνει να δροσιστεί με κρύο νερό και αν κρυώνει να σκεπαστεί με ρούχα ή με κάποιο κάλυμμα.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών, κυρίως αλκοολούχων ποτών και γάλακτος.

Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό, εκτός εάν αναφέρεται στην ετικέτα και πάντα υπό ιατρικό έλεγχο. Χρησιμοποιείστε στη συνέχεια ενεργό άνθρακα. Μην χρησιμοποιείτε αλατόνερο για να προκαλέσετε εμετό.

Μην προκαλείτε ποτέ εμετό σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.

Μην κρατάτε τον ασθενή που έχει σπασμούς. Κρατήστε το στόμα του ανοιχτό με ένα πανί τυλιγμένο υπό μορφή ρολού ανάμεσα στα δόντια του.

Καλέστε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 77 93 777.

Πηγή: esyf.gr/12-logos-safe-use/

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ