Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου, 2021

Οι Γεωτεχνικοί σε αριθμούς

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι στον κόμβο του Επιμελητηρίου στο Διαδίκτυο (www.geotee.gr) έχουν αναρτηθεί στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη του και πιο συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία γεωγραφικού ενδιαφέροντος, εργασιακού ενδιαφέροντος αλλά και στοιχεία αποφοίτων Πανεπιστημίων για την περίοδο μέχρι και τον Φεβρουάριο 2021 (Στατιστικά).
         Τα στοιχεία αφορούν συνολικά την εικόνα των γεωτεχνικών σε όλη την επικράτεια αλλά και την κατανομή τους ανά Παράρτημα, Νομό και Κλάδο. Εμφανίζονται αναλύσεις των κλάδων ανά τομέα απασχόλησης, ομάδα ηλικίας και φύλο. Ενώ η ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων γεωτεχνικών ανά πανεπιστήμιο θα σας βοηθήσει να βγάλετε χρήσιμα στοιχεία.         
Επιπλέον, για τη διενέργεια συγκρίσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στα στατιστικά στοιχεία παρελθόντων ετών που είναι επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ