Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Ξεκινούν έξι προγράμματα απασχόλησης ύψους €650 εκατ. ευρώ

Ξεκινούν έξι προγράμματα απασχόλησης ύψους €650 εκατ. ευρώ

Έξι νέα προγράμματα για 270.000 άνεργους και εργαζόμενους ρίχνει στη μάχη κατά της ανεργίας το υπουργείο Εργασίας και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – τ. ΟΑΕΔ) συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 650 εκατ. ευρώ, στην συντριπτική τους πλειοψηφία χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μόνο μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του διοικητής τη ΔΥΠΑ Σπύρου Πρωτοψάλτη, θα «τρέξουν» 6 προγράμματα, για 120.000 άνεργους καθώς και για 150.000 εργαζόμενους, συνολικού προϋπολογισμού 652 εκατ. ευρώ.

Ήδη, ολοκληρώνονται οι τελικές διαπραγματεύσεις και συνεννοήσεις για την εκταμίευση 288 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα κατάρτισης, από συνολικά 1 δισ. ευρώ που προβλέπεται να εκταμιευθούν έως το 2025. Αντίστοιχα, όσον αφορά τα προγράμματα απασχόλησης και τα 500 εκατ. ευρώ που προβλέπονται, ήδη αναμένεται να υλοποιηθούν, αρχής γενομένης της εβδομάδας που διανύουμε, 4 προγράμματα, προϋπολογισμού 364 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, πιθανότατα εντός της εβδομάδας αναμένεται να δημοσιευθεί το:

  • Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση 7μηνης εργασιακής εμπειρίας 10.000 νέων ανέργων, 18-29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα για την ταχύτερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 65.000.000 ευρώ θα διαθέσει 6.500 θέσεις στην Αττική και 3.500 στην Κεντρική Μακεδονία και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Ο προϋπολογισμός ύψους 65 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

Αλλά και το αμέσως επόμενο διάστημα, τρία νέα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αλλά και δύο μεγάλα προγράμματα κατάρτισης για άνεργους και εργαζόμενους αναμένεται να τεθούν σε τροχιά πλήρους ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναλυτικά, τα προγράμματα είναι:

  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας

Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας, με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου, και με με έμφαση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

Το πρόγραμμα διάρκειας 18 μηνών θα επιχορηγεί με 13.709 ευρώ συνολικά το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω περιφέρειες και με 11.995 ευρώ συνολικά τις επιχειρήσεις στις υπόλοιπες περιφέρειες.

Στόχος η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών των οποίων η διαρκής και επί μακρόν απομάκρυνση από την εργασία δυσχεραίνει την πιθανότητα επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Ο προϋπολογισμός ύψους 119,7 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Η δράση αφορά στη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για κατηγορίες ανέργων που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι οι οποίοι είτε ανήκουν στους πιο ευπαθείς πληθυσμούς, όπως άτομα με αναπηρία, αποφυλακισμένοι, άνεργοι που ολοκλήρωσαν προγράμματα απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες, νεαρά παραβατικά άτομα ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και διεμφυλικά πρόσωπα, είτε αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας όπως μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 24 μηνών, άνεργοι άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία, άτομα με πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ.

Για τους 3.000 πιο ευπαθείς πληθυσμούς, καθότι απαιτούν μεγαλύτερες περιόδους επιxoρηγούμενης απασχόλησης για να επανέλθουν στην αγορά εργασίας σε μόνιμη βάση, το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 2 χρόνια και το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα 17.112 ευρώ συνολικά, ενώ για τους 7.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια έτος και το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα 8.556 ευρώ συνολικά. Ο προϋπολογισμός ύψους 111,23 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

  • Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 30 ετών

Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση 7μηνης εργασιακής εμπειρίας 10.000 νέων ανέργων, 18-30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα για την ταχύτερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Ο προϋπολογισμός ύψους 68 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ταμείο ανάκαμψης – Κατάρτιση

  • Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 80.000 ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες γνώσεις 

Στόχος της δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς».

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών (120 ώρες μ.ο.) σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

https://www.oaed.gr/storage/anergia/dt-ksekinisan-oi-aitiseis-parokhon-katartisis-ghia.pdf

  • Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης 150.000 εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Στόχος της δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 188 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, είναι η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων(upskilling) των εργαζομένων και η επανειδίκευσή τους (reskilling) σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για την ενίσχυση της παραγωγικότητάς και της απασχολησιμότητάς τους.

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών (120 ώρες μ.ο.) σε 150.000 εργαζόμενους που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

ΠΗΓΗ: EURO2DAY.GR

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ