Τετάρτη, 25 Μαΐου, 2022

Με ΣΔΙΤ θα γίνουν αρδευτικά έργα

Το σχέδιο για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου στους κάμπους της χώρας, με στόχο τη βελτίωση των εδαφών που στηρίζουν την ελληνική αγροτική παραγωγή διαρθρώνεται με  εννέα ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα) και 18 επενδύσεις. Τα έργα σχεδιάζεται να υλοποιηθούν σε επτά περιοχές στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2023 έως  τον Δεκέμβριο του 2025. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους διαμορφώνεται στα 901.288.400 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 200.000.000 ευρώ θα καλυφθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη μορφή επιχορήγησης (22,2%) και τα υπόλοιπα 701.288.400 ευρώ από ίδια κεφάλαια ή / και δάνεια.  Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οποιοδήποτε άλλες δαπάνες (π.χ. η συντήρηση των έργων) θα καλύπτεται από τα σχέδια των ΣΔΙΤ.

Ειδικότερα, στόχος των επενδύσεων είναι η αποθήκευση σε νέες  υδατοδεξαμενές επιπλέον 64.000.000 κυβικών μέτρων (m3) νερού  ώστε να  αρδεύονται 2.153 στρέμματα γεωργικής γης.   Στις διαγωνιστικές διαδικασίες για τις ΣΔΙΤ θα εφαρμόζονται πράσινα κριτήρια δημοσίων συμβάσεων.  Υπεύθυνο για τη διαχείριση των προγραμματισμένων επενδύσεων θα είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο θα πρέπει να κερδίσει ένα …μεγάλο στοίχημα, το οποίο αφορά στη συρρίκνωση των αναμενόμενων καθυστερήσεων  που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία ωρίμανσης των έργων και αφορούν απαλλοτριώσεις,  περιβαλλοντικούς όρους, τεκμηριώσεις και άλλα προβλήματα στο στάδιο του σχεδιασμού, αλλά και τυχόν προσφυγές κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό φραγμάτων, αρδευτικών δικτύων, δεξαμενών, τεχνιτών λιμνών και άλλων επενδύσεων που σχετίζονται με τη γεωργία. Ειδικότερα προβλέπονται 18 projects:

-Έργα μεταφοράς νερού από τον ποταμό Νέστο στην κοιλάδα της Ξάνθης

-Φράγμα και αρδευτικό δίκτυο στη Διποταμία  Καστοριάς

-Φράγμα και Αρδευτικό Δίκτυο Μπουγάζι Δομοκού

– Φράγμα στην Αράχωβα, δίκτυο άρδευσης και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο

– Υπόγεια δίκτυα (κανάλια) στους ΤΟΕΒ (Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων ) Αμαλιάδας, Πύργου, Πελοπίου και Επιταλίου Ηλείας

– Ζώνη άρδευσης κατάντη του Αχελώου

– Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Δίλοφο (Κακλιτζόρεμα) Λάρισας

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στη Ναρθάκη (Λουτζιακόρεμα) Λάρισας

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Νεοχωρίτη Τρικάλων

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στο Γριζάνο Τρικάλων

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης Αχλαδοχωρίου Τρικάλων

-Εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων του ΤΟΕΒ Ταυρωπού

-Δίκτυο Άρδευσης στις τοποθεσίες Υπέρειας – Ορφανών Καρδίτσας

– Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στην τοποθεσία στον Τίτανο  Τρικάλων

-Δεξαμενή   και δίκτυο άρδευσης στις Χοχλακιές Λασιθίου Κρήτης

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Άγιο Ιωάννη Λασιθίου Κρήτης

-Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στην τοποθεσία στο Μηναγιώτικο Μεσσηνίας

-Φράγμα Αλμωπαίου (Καλής) και δίκτυο άρδευσης στην Πέλλα

Σύμφωνα με την τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται  στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης πρόκειται για ένα ολιστικό πρόγραμμα  αναβάθμισης και  εκσυγχρονισμού του εθνικού πλαισίου αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής, το οποίο απαιτεί, εκτός από τη νέα υποδομή και  μεταρρύθμιση του θεσμικού, οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των συλλογικών αρδευτικών δικτύων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ