Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

Με πρόεδρο τον Χρήστο Γιαννακάκη συστάθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της ΕΘΕΑΣ

Σε πανηγυρικό κλίμα η πρώτη Γενική Συνέλευση της ΕΘ.Ε.Α.Σ. Εξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο – Εγκρίθηκε το καταστατικό

 •  Σε κλίμα σύμπνοιας, ομοθυμίας και αισιοδοξίας για το μέλλον του συνεταιριστικού κινήματος της χώρας, πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη Γενική Συνέλευση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.), η οποία και λόγω της ιστορικότητας των στιγμών έλαβε πανηγυρικό χαρακτήρα.

Αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης ήταν η ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναλαμβάνει την καθοδήγηση της Ένωσης μέχρι τις επόμενες εκλογές, αλλά και η έγκριση του Καταστατικού της ΕΘ.Ε.Α.Σ.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Γιαννακάκης, η διαδρομή μέχρι τη σημερινή ημέρα υπήρξε επίπονη, πλέον, όμως, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στη μακρόχρονη ιστορία του συνεταιριστικού χώρου: «Έγιναν λάθη και υπήρξαν καταστάσεις που μας πλήγωσαν όλους βαθιά, που έθεσαν ακόμη υπό αμφισβήτηση το ίδιο το συνεταιριστικό κίνημα στη χώρα. Σήμερα, από κοινού αποφασίσαμε να αφήσουμε πίσω όσα μας πίκραναν και όσα μας προβλημάτισαν στο παρελθόν, να κρατήσουμε ως σηματοδότη στη νέα πορεία τις αρχές και τις αξίες μας και πάνω σε αυτές να οικοδομήσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους της παραγωγής και με την ελληνική κοινωνία. Σ’ αυτή την προσπάθεια έχουμε χρέος να στρατευθούμε άπαντες. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες και ο ρόλος μας σημαντικός».

Σε εφαρμογή των όσων ορίζει το άρθρο 38 του νόμου 4673/20, που προβλέπει την ίδρυση ενός ενιαίου φορέα, γεγονός που αποτέλεσε, άλλωστε, πάγιο και διαρκές αίτημα των συνεταιρισμένων αγροτών για τη σύσταση εθνικής συντονιστικής οργάνωσης, η ΕΘ.Ε.Α.Σ. έλαβε πλέον σάρκα και οστά και σχεδιάζει τα επόμενα βήματα, αυτά που θα την καταστήσουν αντάξια του ιστορικού παρελθόντος και της τεράστιας προσφοράς του συνεταιριστικού κινήματος, ικανή να ανταποκριθεί στο σύγχρονο περιβάλλον, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η ΕΘ.Ε.Α.Σ. εκπροσωπεί τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της χώρας, καθώς και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, αποτελώντας την Εθνική συντονιστική τους οργάνωση.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το καταστατικό που ενέκρινε σήμερα η Γενική Συνέλευση, μεταξύ άλλων, η ΕΘΕΑΣ:

 • Επιμελείται τη διάδοση και προώθηση της Συνεταιριστικής ιδέας και αναδεικνύει τον ρόλο και την προσφορά των συλλογικών δράσεων των αγροτών στην κοινωνία και την Εθνική Οικονομία.
 • Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε διεθνείς Οργανισμούς που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον αγροτικό τομέα της Ελλάδος και τη λειτουργία των συλλογικών του δραστηριοτήτων.
 • Προτείνει και αναπτύσσει μεθόδους για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας των μελών της.
 • Γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν την αγροτική παραγωγή και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.
 • Αναδεικνύει και ενδυναμώνει τις συλλογικές δράσεις των αγροτών ως απαραίτητο εργαλείο της αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και ως μέσο της διατήρησης και προστασίας του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού στην ελληνική ύπαιθρο.
 • Παρεμβαίνει σε θέματα διαμόρφωσης και εφαρμογής Ευρωπαϊκών και Εθνικών αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων και πληροφορεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για θέματα που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας και της εφαρμοσμένης πρακτικής, έτσι ώστε η Διοίκηση να είναι περισσότερο αποτελεσματική.
 • Συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα.
 • Συμβάλει στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση της καινοτομίας και των νέων εργαλείων της πληροφορικής ως μέσων για την βελτίωση της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα και την ανέλιξη των συνεταιριστικών οργανώσεων.
 • Εκπονεί μελέτες, εργασίες, έρευνες για την εξυπηρέτηση και Εκπαίδευση των μελών της και συμμετέχει σε κάθε διαγωνισμό για τη σύναψη συμβάσεων που έχουν σχέση με την αγροτική και συνεταιριστική εκπαίδευση και ανάπτυξη.
 • Η «ΕΘ.Ε.Α.Σ. εφαρμόζει απαρέγκλιτα την αρχή της κομματικής ουδετερότητας. Κατά τις δραστηριότητές της, τις συνεδριάσεις των οργάνων της και τις συσκέψεις που οργανώνει ή συμμετέχει, δεν επιτρέπει να αναμιγνύονται θέματα που έμμεσα ή άμεσα έχουν κομματικό χαρακτήρα ή υπηρετούν κομματικές σκοπιμότητες.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο Χρήστος Γιαννακάκης, με 1ο Αντιπρόεδρο τον Θωμά Κουτσουπιά

και 2ο Αντιπρόεδρο τον Σπύρο Αντωνόπουλο.

Γενικός Γραμματέας εξελέγη ο Νίκος Προκοβάκης και Ταμίας ο Εμμανουήλ Κουγιουμτζής.

Μέλη είναι οι Ανθόπουλος Κων/νος, Βαϊόπουλος Γεώργιος, Γαβαλάς Σταύρος, Γκούφας Γεώργιος, Γλετζάκης Ιωάννης, Δημητρίου Ανδρέας, Καλφούντζος Παναγιώτης, Καφούρος Μάρκος, Κουμπρίδης Λάμπρος, Κράββαρης Ιωάννης, Μηνάς Νικόλαος, Παπαγεωργίου Παναγιώτης, Σατολιάς Παύλος,  Σωτηρόπουλος Αθανάσιος, Τούμπος Γεώργιος και Τσιτσιρίγγος Χρήστος.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ