Δευτέρα, 4 Ιουλίου, 2022

Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων ΓΕΩΤΕΕ

Σύφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΓΕΩΤΕΕ αναφέρεται:

Έναρξη β’ φάσης της διαδικασίας καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων
στους καταρτιζόμενους της Πράξης
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ,
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (ΟΠΣ 5003068)

Σε συνέχεια της από 19-7-2021 σχετικής ανακοίνωσης του Επιμελητηρίου και στα
πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στον Κλάδο Διαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων και στην Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων» με κωδικό ΟΠΣ 5003068, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενημερώνει τους
ωφελούμενους του ως άνω προγράμματος ότι ξεκινά η δεύτερη φάση της διαδικασίας καταβολής των εκπαιδευτικών επιδομάτων του προγράμματος.
Για το σκοπό αυτό θα υπάρξει αλληλογραφία του Επιμελητηρίου (μέσω email) με κάθε
ωφελούμενο, για την επιβεβαίωση του αριθμού του τραπεζικού του λογαριασμού καθώς και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου χρειαστεί. Η σχετική αλληλογραφία, καθώς η καταβολή των επιδομάτων θα γίνει με βάση τη χρονολογική σειρά ολοκλήρωσης των εργασιών του κάθε τμήματος κατάρτισης. Η δεύτερη φάση πληρωμών αφορά (αναφέρονται με βάση τη χρονολογική σειρά ολοκλήρωσης των εργασιών τους) τα τμήματα κατάρτισης 1.4, 2.12, 2.13, 2.14, 2.5, 1.5, 2.15 και 2.16, για τα οποία η καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου τ.έ.. Με την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ως άνω ωφελούμενους των ως άνω τμημάτων κατάρτισης ολοκληρώνεται η καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων σε όλους τους ωφελούμενους που ολοκλήρωσαν την κατάρτισή τους μέχρι τις 30/6/2021. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων για τα υπόλοιπα τμήματα κατάρτισης, πάντα με βάση τη χρονολογική σειρά ολοκλήρωσης των
εργασιών τους. Για το θέμα αυτό θα υπάρξει και νεότερη ανακοίνωση του Επιμελητηρίου,αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων της πρώτης φάσης πληρωμών.

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ