Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Αγροτικού Τομέα στην Ελλάδα

Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει επιλέξει στρατηγικά τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα, έχει θέσει ως σημαντικές προτεραιότητες τα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει σε 5.000 παραγωγούς σε όλη τη χώρα, από μία εξάμηνη δωρεάν συνδρομή στην εφαρμογή ευφυούς γεωργίας gaiasense 1 της Neuropublic A.E. H ευφυής γεωργία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, για την επίτευξη της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς εστιάζει στην εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πόρων και στην ορθολογική εφαρμογή των εισροών (π.χ. σπόροι, φάρμακα, λιπάσματα κ.τ.λ.), με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Την ίδια στιγμή, η ευφυής γεωργία συμβάλλει στην αύξηση του εισοδήματος των αγροτών, τόσο μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής, όσο και μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας.

Δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς είναι η υποστήριξη των πελατών της στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής καινοτομίας, για τη βιώσιμη ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών επιχειρήσεων.

«Πράσινη» χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με αυτοπαραγωγή ενέργειας (net metering)

Η Τράπεζα Πειραιώς σταθερά δεσμευμένη στην υποστήριξη της «πράσινης» μετάβασης της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων διευρύνει συνεχώς τις υπηρεσίες της με στόχο την υποστήριξη επενδύσεων «πράσινου» ενεργειακού εκσυγχρονισμού που δίνει στις επιχειρήσεις δυνατότητα ενεργειακής αυτονομίας και κατά συνέπεια μείωσης του ενεργειακού τους κόστους. 

Η Τράπεζα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Αυτοπαραγωγή με Συμψηφισμό Ενέργειας (net metering). Η χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει μέχρι το 80% του κόστους της εγκατάστασης με διάρκεια έως και 8 έτη. 

Η αυτοπαραγωγή ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο – λύση για την ενεργειακή αυτονομία και τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων αποδίδοντας ταυτόχρονα σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον. Προσφέρει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για τον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, συνιστώντας ταυτόχρονα μια ουσιαστική παρέμβαση εκσυγχρονισμού και πράσινης μετάβασης.

Η μέγιστη ισχύς του συστήματος ανέρχεται στο 100% της συμφωνημένης ισχύος της παροχής της επιχείρησης, με όριο τα 3MW (για το διασυνδεδεμένο σύστημα και την Κρήτη)

Μέσω του χρηματοδοτικού αυτού προγράμματος μπορούν να επωφεληθούν επιχειρήσεις με σημαντικές ανάγκες ψύξης – θέρμανσης, ενεργοβόρα μηχανήματα στη βιομηχανική παραγωγή, ενώ ιδιαίτερα οφέλη μπορεί να έχει το σύστημα αυτό για τις τουριστικές μονάδες.

Το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται και συγκεκριμένα μπορεί να εγκατασταθεί σε στέγη, σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου ή σε όμορο οικόπεδο – με δυνατότητα ηλεκτρικής διασύνδεσης στην κύρια παροχή.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ