Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Η συμπεριφορά των βαμβακοπαραγωγών σε θέματα φυτοπροστασίας

  • ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Το 94.1% των βαμβακοπαραγωγών, ενημερώνεται από τον γεωπόνο για θέματα που αφορούν την φυτοπροστασία, ενώ παράλληλα το 92% γνωρίζει της ασθένειες, και τους εχθρούς της καλλιέργειας του βαμβακιού (Πίνακας 1), σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται σε πτυχιακή εργασία της σχολής γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα την «αποτίμηση της ορθής γεωργικής πρακτικής στην καλλιέργεια βάμβακος, στους νομούς Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας και Φθιώτιδας, με τη χρήση στρωματοποιημένης έρευνας πεδίου, την οποία εκπόνησε το 2023 ο Ιωάννης Στεργιόπουλος, με επιβλέπων (αναπληρωτή) καθηγητή κ. Νικόλαο Κορρέ.

    Παράλληλα, το 97% των ερωτηθέντων γνωρίζει τα κυριότερα ζιζάνια της καλλιέργειας, ενώ το 100% τους ωφέλιμους οργανισμούς αυτής. Τέλος το 89% των παραγωγών χρησιμοποιούν προληπτικά μέσα για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων, και το 94.1% αυτών κάνουν χρήση μη χημικών μεθόδων ως πρώτη επιλογή καταπολέμησης (Πίνακας 1).

Όλοι από τους καλλιεργητές που έλαβαν συμμετοχή στην έρευνα, πρώτον κάνουν χρήση μόνο εγκεκριμένων σκευασμάτων, δεύτερον τηρούν της οδηγίες που αναγράφει η ετικέτα του σκευάσματος. Από τους ερωτηθέντες το 76.4% ενημερώνεται για τυχόν περιορισμούς στην χρήση φυτοπροστατευτικών, ενώ το 93.3% αυτών δεν κάνει χρήση σκευασμάτων τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Πίνακας 2).

Το 84.5% των παραγωγών εφαρμόζει τα προστατευτικά προϊόντα κατόπιν συνεννόησης με τον γεωπόνο. Οι περισσότεροι από αυτούς λαμβάνουν οδηγίες όσον αναφορά την δόση, το είδος του σκευάσματος, και την ποσότητα-πυκνότητα του ψεκαστικού διαλύματος που θα χρησιμοποιηθεί. Επίσης, λαμβάνουν οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα αναμειχθεί το φυτοπροστατευτικό μέσο, για τα μέσα ατομικής προστασίας, για την τεχνική που θα ακολουθήσουν έτσι ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή, αλλά και για τον χρόνο εφαρμογής του προϊόντος (Εικόνα 1). Τέλος το 87.4% των ερωτηθέντων τηρεί όλες της οδηγίες που έλαβε.

Στην ερώτηση που αφορά την καταγραφή κάθε φυτοπροστατευτικού μέσου το 57.3% των παραγωγών απάντησε θετικά. Οι παραγωγοί καταγράφουν την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής, τον χρόνο και την αιτιολόγηση της εφαρμογής, το είδος, τη συγκέντρωση, και την συνολική ποσότητα του φυτοπροστατευτικού μέσου, αλλά και τον όγκο του ψεκαστικού υγρού που χρησιμοποιήθηκε.

Από τα άτομα που καλλιεργούν βαμβάκι στους Νομούς Μαγνησίας, Λαρίσης, Καρδίτσας, και Φθιώτιδας το 100% αυτών κάνει ζιζανιοκτονία, με την πλειοψηφία τους να την πραγματοποιεί την Άνοιξη και το Καλοκαίρι. Οι παραγωγοί πραγματοποιούν μία έως πέντε φορές το χρόνο ζιζανιοκτονία, και οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα. Τέλος το 87.9% των ερωτηθέντων εφαρμόζουν μη χημική καταπολέμηση ζιζανίων με την μέθοδο του σκαλίσματος.

Στη συνέχεια της έρευνας προέκυψε πως το 74.5% των συμμετεχόντων προχωρά σε καταπολέμηση μυκήτων, με συνηθέστερη εποχή την Άνοιξη, και ποιο συγκεκριμένα τον Μάϊο. Η πλειοψηφία των παραγωγών κάνει καταπολέμηση για μύκητες μία φορά το χρόνο, λαμβάνοντας πάντα το σκεύασμα που τους δίνει ο γεωπόνος (Εικόνα 2).

Οι ερωτηθέντες που κάνουν καταπολέμηση εντόμων φτάνουν το 78,6 %, με τους περισσότερους από αυτούς να την πραγματοποιούν το καλοκαίρι. Συνήθως η καταπολέμηση των εντόμων πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο με το 41% των παραγωγών να χρησιμοποιεί προϊόντα σύμφωνα με την συμβουλή του γεωπόνου, σε αντίθεση με το υπόλοιπο 59% το οποίο γνώριζε τον τύπο του εντομοκτόνου που χρησιμοποιεί (δεδομένα δεν δίνονται).

Κατά την ολοκλήρωση της έρευνας προέκυψε πως το 93.2% των παραγωγών πραγματοποιεί ψεκασμό με ράμπα, με συνηθέστερη χωρητικότητα αυτή των χιλίων λίτρων. Το 48.5% των ερωτηθέντων διαθέτει πρόσθετο βυτίο για καθαρό νερό, ενώ η πλειοψηφία των παραγωγών ψεκάζει με πίεση που φτάνει τα 2 bar.

Οι περισσότεροι παραγωγοί και συγκεκριμένα το 78% καταναλώνει 30-40 λίτρα νερού ανά στρέμμα κατά τον ψεκασμό (Εικόνα 3).

Από τους ερωτηθέντες το 71.6% αυτών δήλωσε πως ο ψεκασμός για τα ζιζάνια τους κόστιζε 10-60 € ανά στρέμμα, και το 28.4% αυτών δήλωσε ότι τους κόστισε 1-300€ ανά στρέμμα (Εικόνα 4), όσον αναφορά το κόστος καυσίμου που καταναλώνουν οι παραγωγοί ανά στρέμμα για την συγκεκριμένη διαδικασία το 56.8% απάντησε 2-6€.

Παρ’ αυτά θεωρούμε ότι η τελευταία καταγραφή (65-300 ευρώ το στρέμμα) ίσως είναι υπερεκτιμημένη από τους παραγωγούς.

Στην συνέχεια το 39.5% των παραγωγών βαμβακιού δήλωσε πως το κόστος για τον ψεκασμό των μυκήτων κυμαίνεται από 15 έως 55€ ανά στρέμμα, ενώ το 42.1% αυτών δήλωσε πως το κόστος του καυσίμου κυμαίνεται μεταξύ 2-3€.

Από τους ερωτηθέντες το 36.7% αυτών δήλωσε πως ο ψεκασμός για τα έντομα τους κοστίζει από 10 έως 20€ ανά στρέμμα (Εικόνα 5), ενώ το 46.7% αυτών δήλωσε πως το κόστος καυσίμου για την διαδικασία αυτή κυμαίνεται από 3 έως 7€ ανά στρέμμα.

Σύμφωνα με την έρευνα που προέκυψε πως το 71.3% των παραγωγών, τηρούν το απαραίτητο χρόνο αναμονής, από την στιγμή που έγινε η χρήση του τελευταίου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος μέχρι να προχωρήσουν στην συγκομιδή του προϊόντος.

Από τους συμμετέχοντες το 77.2% αυτών προχωρά σε συντήρηση, έλεγχο και ρύθμιση του ψεκαστικού μηχανήματος που διαθέτει σε ετήσια βάση. Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείτε είτε από τους ίδιους, είτε από κάποιο εξειδικευμένο συνεργείο, ενώ κάποιοι από αυτούς πραγματοποιούν και της δύο μεθόδους. Στην συνέχεια της έρευνας διαπιστώθηκε πως οι περισσότεροι από τους παραγωγούς δεν κάνουν απόφραξη φραγμένων μπέκ με το στόμα, ενώ το 91.1% των ερωτηθέντων τηρεί τις οδηγίες που αναγράφει η ετικέτα σχετικά με την σειρά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και ακολουθούν τις οδηγίες της ετικέτας σχετικά με τον όγκο του ψεκαστικού υγρού.

Επιπλέον το 86% των ατόμων που πήραν μέρος στην έρευνα λαμβάνουν μέτρα έτσι ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση των υδάτινων όγκων υπολογίζοντας τον ακριβή όγκο του ψεκαστικού διαλύματος. Σε περίπτωση που υπάρξει περίσσεια το 72% των παραγωγών έχουν λάβει οδηγίες για τον χειρισμό της. Από τους ερωτηθέντες το 80.1% αυτών γνωρίζει πως πραγματοποιείτε το ξέπλυμα του βυτίου, ενώ το 88.9% έχει ενημερωθεί για το πως θα απορρίψει ή καταγράψει τις κενές συσκευασίες, επίσης το 38.2% των παραγωγών προχωρά σε επιστροφή ληγμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους προμηθευτές. Τέλος το 88.9% των παραγωγών πραγματοποιεί ξέπλυμα μετά το άδειασμα της συσκευασίας τουλάχιστον 3 φορές, και στη συνέχεια προσθέτει το ξέπλυμα στο βυτίο.

Έντυπη ΑΓΡΟΕΚΦΡΑΣΗ

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ