Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023

Ερευνητικές Εργασίες για την μοντελοποίηση των βροχοπτώσεων της Μεσαράς Νομού Ηρακλείου, και της ροής του Ποταμού Ακουμιανού, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης

«Επιστημονικές/Ερευνητικές Εργασίες για την μοντελοποίηση των βροχοπτώσεων της Μεσαράς Νομού Ηρακλείου, και της ροής του Ποταμού Ακουμιανού, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης, υποψήφιες να παρουσιαστούν, σε διεθνές επιστημονικό υδρολογικό συνέδριο στην Νάπολη της Ιταλίας, τον Ιούλη του 2022».

Δύο επιστημονικές εργασίες, οι οποίες σχετίζονται με την επιστήμες της υδραυλικής μηχανικής, της υδρολογίας και του φυσικού περιβάλλοντος και αφορούν την Κρήτη, έλαβαν προέγκριση για να παρουσιαστούν σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο το οποίο θα διεξαχθεί στην Νάπολη της Ιταλίας, μεταξύ 12-15 Ιούλη 2022.

Πρόκειται για το «5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Αποτελεσματικής και Αειφόρας Διαχείρισης Συστημάτων Νερού 2022 /  Ασφάλεια Νερού και Διαχείριση Ασφάλειας: Αναδυόμενες Απειλές ή Νέες Προκλήσεις; Μεταπηδώντας από την Θεραπεία και την Ανάπλαση στην Πρόγνωση και την Πρόληψη», («5th Efficient and Sustainable Water Systems Management 2022 / Water Security and Safety Management; Emerging Threats or New Challenges? Moving from Therapy and Restoration to Prognosis and Prevention»), (εν συντομία «5ο E.W.a.S. 2022» ή «5th E.W.a.S. 2022»), το οποίο συνδιοργανώνεται από το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδας / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών» («University of Thessaly, Greece / Civil Engineering Department») και από το «Πανεπιστήμιο της Νάπολης, Ιταλίας, Φρειδερίκος ΙΙ / Τμήμα Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων και Περιβαλλοντολόγων Μηχανικών» («University of Naples, Italy, Federico II / Civil, Architectural and Environmental Engineering Department») [1].

Πρόκειται για δύο ερευνητικές, επιστημονικές εργασίες οι οποίες συντάχθηκαν από τον MSc., Π.Ε. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υδραυλικών Έργων, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τομέα Υδραυλικών Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, (με καταγωγή από την Καβάλα), οι οποίες συντάχθηκαν με αφορμή το δεύτερο πέρασμά του από την Κρήτη, σαν πρώην πλέον, στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου, Κρήτης, Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς, Νομού Ηρακλείου, Κρήτης»)».

Η πρώτη εργασία αφορά την στατιστική ανάλυση των δεδομένων των παρελθόντων συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων (και την κατάρτιση ενός υδρολογικού, προγνωστικού, μαθηματικού/στατιστικού μοντέλου), που προέρχονται από τρεις διαφορετικούς μετεωρολογικούς σταθμούς, με τις κωδικές ονομασίες «Μοίρες-(Πετροκεφάλι_LG12)», ο οποίος ελέγχεται από το «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών («Ε.Α.Α.»)» και παρέχει μετεωρολογικά δεδομένα από τον Ιούλη του έτους 2009 μέχρι και σήμερα [μετεωρολογικός σταθμός στις θέση με συντεταγμένες «35.03007°N/24.83459°E»] [2], «Τυμπάκι», του οποίου ιδιοκτήτης, επιβλέποντας και διαχειριστής είναι (διά μέσου και της ιστοσελίδας «Καιρών Κρήτες» («CretaWeaher.gr»)», ο κ. Κωνσταντίνος Κουκουλάκης [μετεωρολογικός σταθμός στην θέση με συντεταγμένες του συστήματος συντεταγμένων, «WGS’84», «35.070458484829366°N/24.787991761786113°E»] [3] και «Γόρτυνα-[Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός («ΕΛ.Γ.Ο.-“Δήμητρα”»)]», [μετεωρολογικός σταθμός στην θέση με συντεταγμένες, του συστήματος συντεταγμένων «WGS’84», «35.03007°N/24.93873°E» (που βρίσκεται σε υψόμετρο 185 μέτρων)] [4],

Εικόνα 1. Συνολικές μηνιαίες βροχοπτώσεις για τον μετεωρολογικό σταθμό των «Μοιρών (Πετροκεφαλίου_LG12)», (με «γαλάζια» και «πράσινη» απόχρωση συμβολίζονται αντίστοιχα οι πραγματικές και οι προβλεφθείσες συνολικές μηνιαίες βροχοπτώσεις μέχρι και τον μήνα Ιούνη του έτους 2022, ενώ με την διακεκομμένη ευθεία κεκλιμένη γραμμή, με ξεκάθαρα ανοδική κατεύθυνση/πορεία, συμβολίζεται η μελλοντική τάση των υψών των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων).

Το υδρολογικό, προγνωστικό, πολλαπλασιαστικό μαθηματικό/στατιστικό μοντέλο αποσύνθεσης (υδρολογικών) χρονικών σειρών που καταρτίσθηκε με βάση τα παρελθόντα συνολικά μηνιαία ύψη βροχοπτώσεων, στηρίζεται, ως επί το πλείστον, στην θεωρία του υπολογισμού των μετακινούμενων μέσων όρων των πραγματικών συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, στον υπολογισμό των λόγων των πραγματικών συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων προς τους αντίστοιχους μετακινούμενους μέσους όρους των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, στον υπολογισμό των μη προσαρμοσμένων και των προσαρμοσμένων εποχικών δεικτών για κάθε μήνα για όλο το χρονικό φάσμα μελέτης, στον υπολογισμό της εποχιακά προσαρμοσμένης χρονικής σειράς των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, στον υπολογισμό της γραμμής τάσης του υδρολογικού, προγνωστικού μαθηματικού/στατιστικού μοντέλου έπειτα από την διενέργεια παλινδρόμησης μεταξύ της προσαρμοσμένης εποχιακά υδρολογικής χρονικής σειράς και της αντίστοιχης χρονικής περιόδου των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, και, τέλος, στον υπολογισμό των εποχικά προσαρμοσμένων, μελλοντικών συνολικών μηνιαίων τιμών υψών βροχόπτωσης.

Η δεύτερη εργασία αφορά την στατιστική ανάλυση των δεδομένων των ημερήσιων ελάχιστων ρυθμών παροχών νερού του «Ποταμού Ακουμιανού», στην θέση μέτρησης, (και την κατάρτιση ενός υδρολογικού, προγνωστικού, μαθηματικού/στατιστικού μοντέλου που στηρίζεται στην μεθοδολογία των τεχνητών νευρωνικών δικτύων), που βρίσκεται στην ανάντη πλευρά της παλαιάς γέφυρας της «Αγίας Λευτέρας», Ακουμίων, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης, ενώ τα δεδομένα των ρυθμών παροχών νερού αποκτήθηκαν με την χρήση ενός ιδιόκτητου «τροποποιημένου (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του «Γεωλογικού Ινστιτούτου Ηνωμένων Πολιτειών» ή αλλιώς «United States Geological Survey») διαύλου τύπου «Πάρσαλ» («Parshall»)».

Εικόνα 2. Η εξέλιξη του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού (ltrs/sec), (στην κατάντη πλευρά της «Παλαιάς Γέφυρας Αγίας Λευτέρας Ποταμού Ακουμιανού»), με την χρήση «Φορητού Τροποποιημένου Διαύλου Τύπου “Πάρσαλ” (“Parshall”) Ονομαστικής Διατομής 3,00 Ιντσών», σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα ύψη της πραγματοποιηθείσας βροχόπτωσης (mm) κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος 1/10/2021-22/11/2021. (Αξιοσημείωτη είναι η συνεχώς αυξανόμενη φόρτιση της ορεινής ζώνης της λεκάνης απορροής του «Ποταμού Ακουμιανού», αμέσως μετά τις πρώτες βροχοπτώσεις, που οφείλεται στις κατάφυτες παρόχθιες περιοχές του, οι οποίες συγκράτησαν με «κατακράτηση» και «κατείσδυση προς τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα» έναν σημαντικό όγκο της βροχόπτωσης και σταθεροποίησαν, με ανοδικές τάσεις, άμεσα την «βασική ροή», γεγονός που δικαιολογεί την ενδεχόμενη μελλοντική κατασκευή ενός φράγματος που θα εξυπηρετεί ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης, καθώς η «βασική ροή» φαίνεται ότι εμφανίζεται σταθεροποιημένη μέχρι περί τα τέλη Ιούλη).

Το υδρολογικό, προγνωστικό, πολλαπλασιαστικό μαθηματικό/στατιστικό μοντέλο νευρωνικού δικτύου (υδρολογικών) χρονικών σειρών που καταρτίσθηκε με βάση τους ελάχιστους ημερήσιους ρυθμούς παροχών νερού, στηρίζεται, ως επί το πλείστον, στην θεωρία της πρόγνωσης των ελάχιστων ημερήσιων ρυθμών παροχών νερού με βάση τις ημερήσιες τμές διάφορων άλλων, (ελάχιστων, μέσων και μέγιστων), τιμών κλιματολογικών παραμέτρων, όπως, υγρασίας, θερμοκρασίας, βροχόπτωσης, ταχύτητας ανέμου, ηλιακής ακτινοβολίας κλπ.

Ο Πολιτικός/Υδρολόγος Μηχανικός Θωμάς Παπαλάσκαρης έχει κάνει παρόμοιες στατιστικές αναλύσεις και έχει αναπτύξει παρόμοια υδρολογικά/στατιστικά μοντέλα πρόγνωσης ποσοτήτων συνολικών ημερήσιων και μηνιαίων βροχοπτώσεων για τις βροχοπτώσεις τόσο από δέκα μετεωρολογικούς σταθμούς του Νομού Έβρου, της πόλης της Καβάλας (από όπου και κατάγεται) όσο και για τις βροχοπτώσεις του οικισμού των Καρυών Χίου (όπου έχει εργαστεί στο παρελθόν), οι οποίες ανακοινώθηκαν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, όπως στο «2nd International Conference on Efficient & Sustainable Water Systems Management 2016» («2ο Διεθνές Συνέδριο Αποτελεσματικής & Αειφόρας Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων 2016») το οποίο διενεργήθηκε σε συνεργασία του «Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών» και του «Πολυτεχνείου Κρήτης – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών» και πραγματοποιήθηκε, («διά ζώσης»), στον Πλατανιά Χανίων τον Ιούνη του 2016, στο «15th World Congress on Environmental Science & Technology 2017» («15ο Διεθνές Συνέδριο Ππεριβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 2017») το οποίο διενεργήθηκε από το «Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος» και  πραγματοποιήθηκε, («διά ζώσης»), στην Ρόδο τον Αύγουστο/Σεπτέμβρη του 2017 και στο «4th International Conference on Efficient & Sustainable Water Systems Management 2020 / Valuing the “Water-Carbon-Ecological” footprints of human activities» («4ο Διεθνές Συνέδριο Αποτελεσματικής & Αειφόρας Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων 2020 / Αποτιμώντας τα “Water-Carbon-Ecological” αποτυπώματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων») το οποίο διενεργήθηκε από το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών» και  πραγματοποιήθηκε, (διαδικτυακά με τηλεδιάσκεψη), στον Βόλο τον Ιούνη του 2020 και επιπλέον δημοσιεύθηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το «Procedia Engineering» (του εκδοτικού οίκου «Elsevier») και το «Environmental Proceedings» (του εκδοτικού οίκου «MDPI»).

Επιπρόσθετα, έχει πραγματοποιήσει μετρήσεις των ρυθμών των διερχόμενων παροχών των φυσικών ελεύθερων ροών του επιφανειακού νερού, μέχρι σήμερα, κατά την διάρκεια υδρολογικών ερευνών, στο «Φυσικό Ρέμα Βουρκόρεμα, Γρανίτη, Κάτω Νευροκοπίου, Δράμας», «Πηγές Ποταμού Αγγίτη Δράμας», «Ποταμό Νέστο Καβάλας-Ξάνθης», «Ποταμό Κόσυνθο Ξάνθης», «Χείμαρρο Κιμμερίων Ξάνθης», «Ποταμό Ζυγάκτη Δράμας-Καβάλας», «Φυσικό Χείμαρρο Λάκκο Μαριών, Θάσου, Καβάλας», «Φυσικό Ρέμα Παλαιάς Καβάλας, Καβάλας», «Αστικό Ρέμα Περιγιαλίου Καβάλας», «Πηγές Μάννας του Νερού, Λεκάνης, Καβάλας», «Αστικό Ρέμα Διασταύρωσης Οδών Ιοκάστης & Χρυσοστόμου Σμύρνης Καβάλας», «Χείμαρρο Παρθένη Χίου», «Αστικό Ρέμα Οδού Βουλγαροκτόνου, Ραψάνης, Καβάλας», «Ποταμό Βούλγαρη, Κεφαλόβρυσου Ελασσόνας, Λάρισας», «Πηγές Ποταμού Παλησκιώτη, Βερδικούσσας, Ελασσόνας, Λάρισας», «Φυσικό Ρέμα Κολυμπήθρας, Κόκκινου Νερού, Αγιάς, Λάρισας», στον «Ποταμό Ελασσονίτη, Ελασσόνας, Λάρισας», ενώ έχει διεξάγει στατιστικές αναλύσεις και μοντελοποίηση με προγνωστικές τιμές για το μέλλον για τις βροχοπτώσεις της Καβάλας, της Χρυσούπολης Καβάλας και των Μεταξάδων Έβρου [5], ενώ όσον αφορά, συγκεκριμένα στην Κρήτη, στον «Ποταμό Μουσέλα, Χανίων, Κρήτης», στο «Ρέμα Πηγών Αργυρούπολης, Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Πετρέ, Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Κουτσουλίτη, Δήμου Φαιστού, Ηρακλείου, Κρήτης» ο οποίος τροφοδοτεί τον ταμιευτήρα του «Τεχνητού Φράγματος Φανερωμένης, Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου, Κρήτης», στον «Ποταμό Κουρταλιώτη, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Ακουμιανό, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης» και στο «Ρέμα του Φαραγγιού Κοτσιφού, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης» [5].

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στην Αγγλική γλώσσα, του Θωμά Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/».

Ευχαριστώ θερμά 1). τον κ. Κωνσταντίνο Κουκουλάκη, ιδιοκτήτη, επιβλέποντα και διαχειριστή του μετεωρολογικού σταθμού του Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου, για την ευγενική χορήγηση των μετεωρολογικών δεδομένων του προαναφερθέντος μετεωρολογικού σταθμού «Τυμπακίου», και τον «Π.Ε. Γεωπόνο» κ. Κωνσταντίνο Κωνιωτάκη, κάτοικο Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου, για τις πολύ χρήσιμες, γενικές πληροφορίες που μου έδωσε, χωρίς την καθοριστική βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η συγγραφή της σχετικής με τις βροχοπτώσεις της «Μεσαράς» εργασίας και 2). τους κ.κ. Εμμανουήλ Αστρινάκη και Νικόλαο Δαμβακεράκη, κατοίκους Ακουμίων, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης, για τις πολύ χρήσιμες, γενικές πληροφορίες που μου έδωσαν, χωρίς την καθοριστική βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η συγγραφή της σχετικής με την ροή τού «Ποταμού Ακουμιανού» εργασία.

Θωμάς Παπαλάσκαρης

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.EWAS5.IT,

(«https://www.ewas5.it/»),

2.METEO.GR,

(«http://meteosearch.meteo.gr/stationInfo.asp»),

3.CRETAWEATHER.GR,

(«https://cretaweather.gr/timbaki/#»),

4. METEO.GR,

(«http://meteosearch.meteo.gr/stationInfo.asp»),

5.1.ENANEWS.GR,

(«https://www.enanews.gr/%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1/»),

5.2.ALITHIA.GR,

(«https://www.alithia.gr/politiki/meletontas-ydatoreyma-toy-partheni»),

5.3.CHIOSNEWS.COM,

(«http://chiosnews.com/papalaskaris_metrisis_partheni/»),

5.4.K-TIPOS.GR,

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7/»),

5.5.XIRAFI.GR,

(«https://xirafi.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

5.6.K-TIPOS.GR,

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%81%CE%AD/»),

5.7.XIRAFI.GR,

(«https://xirafi.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%81%CE%AD/»),

5.8.KAVALAWEBNEWS.GR,

(«https://kavalawebnews.gr/eidiseis/perivallon/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

5.9.K-TIPOS.GR,

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

5.10.PROININEWS.GR,

(«proininews.gr/diethnis-diakrisi-gia-to-astiko-rema-tis-kavalas-dierchomeno-apo-ti-symvoli-ton-iokastis-amp-chrysostomoy-smyrnis/»),

5.11.KAVALAPOST.GR,

(«https://www.kavalapost.gr/kinonia/242698/diethnis-epistimoniki-diakrisi-gia-to-astiko-rema-tis-kavalas/»),

5.12.MICHANIKOS-ONLINE.GR,

(«https://www.michanikos-online.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

5.13.XIRAFI.GR,

(«https://xirafi.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-2/»),

5.14.LARISSANET.GR,

(«https://www.larissanet.gr/2021/03/23/ydrologiki-erevna-se-potamia-kai-remata-tou-dimou-elassonas/»),

5.15.LARISANEW.GR,

(«https://www.larisanew.gr/th-papalaskaris-erevna-potamia-kai-remata-tou-n-larisas-me-idia-mesa/»),

5.16.PINEIOSNEWS.GR,

(«https://www.pineiosnews.gr/2021/03/24/ydrologiki-erevna-ston-dimo-elassonas-amp-ton-evrytero-nomo-larisas-apo-kavalioti-politiko-ydrologo-michaniko/»),

5.17.LARISSAPRESS.GR,

(«https://www.larissapress.gr/2021/03/24/th-papalaskaris-erevna-potamia-kai-remata-tou-n-larisas-me-idia-mesa/»),

5.18.MICHANIKOS-ONLINE.GR,

(«michanikos-online.gr/υδρολογική-έρευνα-σε-ποτάμια-και-ρέμα/»),

5.19.KAVALAPOST.GR,

(«https://www.kavalapost.gr/energia-perivallon/255679/enas-kavaliotis-apsifa-seismoys-kai-vroches-kai-diexagei-ydrologiki-ereyna-se-potamia-kai-remata-tis-elassonas/»),

5.20.ELASSONANEWS.GR,

(«https://www.elassonanews.gr/apsifa-seismous-kai-vroches-kai-diexagei-ydrologiki-erevna-se-potamia-kai-remata-tis-elassonas/»),

5.21.YPETHE.GR,

(«https://ypethe.gr/news/i-axiepaini-protovoylia-enos-neoy-epistimona-gia-ydrologiki-ereyna-stin-periohi-elassonas»),

5.22.YPETHE.GR,

(«https://theswater.blogspot.com/2021/04/blog-post_24.html?fbclid=IwAR1WWP4zik2IJlSd4fTpri3n5O34IbPVhSqdM0bcXvdkJB4LzhCJnOORGb8»),

5.23.ELASSONANEWS.GR,

(«https://www.elassonanews.gr/ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada/»),

5.24.LARISSAPRESS.GR,

(«https://www.larissapress.gr/2021/05/07/ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada/ »),

5.25.K-TIPOS.GR,

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80/»),

5.26.LARISANEW.GR,

(«https://www.larisanew.gr/ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada»),

5.27.ELEFTHERIA.GR,

(«https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/288392-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%C2%BB.html»),

5.28.TINEALARISSA.GR,

(«https://tinealarissa.gr/index.php/2021/05/07/to-proto-plimmyrografima-stin-ellada-ston-elassoniti-potamo/»),

5.29.THESSALIAECONOMY.GR,

(«https://www.thessaliaeconomy.gr/blog/energeia/mia-ydrologiki-meleti-gia-ton-elassoniti-potamo»),

5.30.LARISSANET.GR,

(«https://www.larissanet.gr/2021/05/07/protoporiaki-ydrologiki-erevna-ston-elassoniti-potamo/»),

5.31.MICHANIKOS-ONLINE.GR,

(«https://www.michanikos-online.gr/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/»),

5.32.XIRAFI.GR,

(«https://xirafi.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9/»),

5.33.ELASSONA.GR,

(«https://www.elassona.gr/news/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%bf%ce%bd%ce%af%cf%84%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%bc%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc.html?fbclid=IwAR2Wv8PAfurgNK3dv-61bFFYAflSlC0lWy0gkD5Qq_Ij9S6KynG9gtMm-4c»),

5.34.TRIKALAOLA.GR,

(«https://www.trikalaola.gr/protoporiaki-ydrologiki-erevna-ston-potamo-elassoniti/»),

5.35.THESWATER.BLOGSPOT.COM,

(«https://theswater.blogspot.com/2021/05/t.html?fbclid=IwAR0i_oRDTyhBA8Uds25n-QGp-klE4kpGZwweXrB9-31YlMLLudXFdxkOSLk»),

5.36.PINEIOSNEWS.GR,

(«https://www.pineiosnews.gr/2021/05/07/protoporiaki-ydrologiki-erevna-ston-potamo-elassoniti-apo-kavalioti-politiko-ydrologo-michaniko/»),

5.37.YPAITHROS.GR,

(«https://www.ypaithros.gr/2500-kybika-metra-peripou-imera-gemizei-tamieytiras-fragmatos-libadiou-elassonas/?cli_action=1621254075.9&fbclid=IwAR2DcL1fRMhQNx6Yz6stN8Z7o1sdiGRaXfZawVseNM62b6J31Rv8IVhe8ew»),

5.38.ELEFTHERIA.GR,

(«https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/289186-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85.html?fbclid=IwAR0UTNegzlG9pEoFsUCR7TEaC5MuBaJfQYU7d84SaP-Lfs9_qy4XQ5JjJNw»),

5.39.LARISSANET.GR,

(«https://www.larissanet.gr/2021/05/17/me-2500-kyvika-metra-tin-imera-gemizei-o-tamieftiras-tou-fragmatos-livadiou-elassonas/»),

5.40.LARISSAPRESS.GR,

(«https://www.larissapress.gr/2021/05/17/me-2500-kyvika-metra-nerou-imerisios-gemizei-o-tamieftiras-tou-fragmatos-livadiou-elassonas/#.YKaalTd8rco.facebook»),

5.41.THESWATER.BLOGSPOT.COM.GR,

(«https://theswater.blogspot.com/2021/05/blog-post_19.html?fbclid=IwAR2ONoaIe3Vp9fYGhDbOYWq7R5oCwk3DnHzD0Jm5BQ0CZDwUUPJAQRs4jus»),

5.42.KRITI360.GR,

(«https://kriti360.gr/filodoxi-katagrafi-ton-ydatinon-poron-tis-kritis-apo-idioti-ydrologo-michaniko-oi-protes-metriseis-pics/?fbclid=IwAR3lYFyOveAA9tP1T4dKZ4y71KNLyuSwuiLh8v4WdBKwZR3TSrj_-KIYPYw»),

5.43.E-MESARA.GR,

(«https://e-mesara.gr/filodoxi-katagrafi-ton-ydatinon-poron-tis-kritis-oi-protes-metriseis/?fbclid=IwAR2LvWRd1yYve7wEcQNRsjvHyQdkhvTUhHhzUGwa-bXGztPeGq5qsrxJZmU»),

5.44.CRETALIVE.GR,

(«https://www.cretalive.gr/kriti/kabaliotis-ydrologos-katagrafei-toys-ydatinoys-poroys-tis-kritis?fbclid=IwAR016Z1baZeN-tQaaMgpaU4otdNdGM75lM57u4kjgzCsx4buE-LVF3J5w-s»),

5.45.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/filodokso-programma-katagrafis-ton-udatinon-poron-tis-kritis?fbclid=IwAR3nAnhyuwaQrBRWw85XbMkuJ53Ldewx0INWe_F90YinzrEhhNefcjiRwaY»),

5.46.KAVALAPOST.GR,

(«https://www.kavalapost.gr/energia-perivallon/260124/thomas-papalaskaris-o-kavaliotis-ydrologos-poy-katagrafei-toys-ydatinoys-poroys-tis-kritis/?fbclid=IwAR1gZnwNS30A-cLvhgobcKL80qtM3i2jzGtUouKu_xPNDp0DMZlj4cwyI_Q»),

5.47.CRETEDOC.GR,

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-ydrologiki-ereyna-me-simantikoys-ereynitikoys-kai-epistimomnikoys-stochoys/?fbclid=IwAR2RJKUyxMu-2VMwlhEaLub_zOekTVU16dEWP6ezw0fbSWzRNQbGuqapkgw»),

5.48.CRETALIVE.GR,

(«https://www.cretalive.gr/kriti/me-1050-kybika-metra-peripoy-tin-imera-gemizei-o-tamieytiras-toy-fragmatos-faneromenis?fbclid=IwAR3foh5T-7yVP3MyzAnUh1T3IEOzKNXfTzD8pAgQvaB2ZuE3vxEC1T7JG6s»),

5.49.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/me-1050-kuvika-metra-peripou-tin-imera-gemizei-o-tamieutiras-tou-fragmatos-faneromenis?fbclid=IwAR00-Dgva1p8ptu3dpZNaP48EXKLJXQ1EvgNjwCrCQ7eksePpYx5_4cxmDk»),

5.50.CRETANMAGAZINE.GR,

(«https://www.cretanmagazine.gr/me-1-050-kyvika-metra-tin-imera-gemizei-o-ta/?fbclid=IwAR1j7Gs_j-rbG1sCkgszsIk6fLf6FXb_d_d83FUzhaVsFEnBcJ229kq3_Rg»),

5.51.EKRITI.GR,

(«https://www.ekriti.gr/node/393743?fbclid=IwAR0pmKE8No9aq-BET0h7f4XVUDcSfwNbljQOoe_3i4Q3jFAPwTysJZq-CrY»),

5.52.GORTYNALIVE.GR,

(«https://gortynalive.com/?p=68512&fbclid=IwAR3nAnhyuwaQrBRWw85XbMkuJ53Ldewx0INWe_F90YinzrEhhNefcjiRwaY»),

5.53.CRETEDOC.GR,

(«https://www.cretedoc.org/mesara-me-1-050-kyvika-metra-tin-imera-gemizei-to-fragma-faneomenis/?fbclid=IwAR3CzX6yszHOnebc9fqKRJ0nsW5N8q9usynz4hAoYftWHfVj5KKIeVZCMYs»),

5.54.KRITI360.GR,

(«https://kriti360.gr/synechizontai-oi-ereynes-sta-fragmata-tis-kritis-pics/?fbclid=IwAR20ekaPw8OWxoiqYZoq01gfjHs37vZKR5J8cDHdzhllJXhfAu8RM1sfXD4»),

5.55.CRETEDOC.ORG,

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-me-100-000-kyvika-metra-neroy-tin-imera-xekina-apo-tis-piges-toy-o-koyrtaliotis-potamos/»),

5.56.CRETANMAGAZINE.GR,

(«https://www.cretanmagazine.gr/me-100-chil-kyvika-metra-tin-imera-xekinae/»),

5.57.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/me-100000-kuvika-metra-peripou-tin-imera-ksekinaei-apo-tis-piges-tou-o-potamos-kourtaliotis»),

5.58.KRITI360.GR,

(«https://kriti360.gr/megales-posotites-neroy-ayti-tin-epochi-ston-potamo-tis-prevelis-pics/»),

5.59.CRETEDOC.ORG,

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-akoymianos-potamos-peripoy-200-kyvika-metra-pernoyn-tin-imera/»),

5.60.MICHANIKOS-ONLINE.GR,

(«https://www.michanikos-online.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84/»),

5.61.EKRITI360.GR,

(«https://www.ekriti.gr/kriti-rethymno/kriti-gia-proti-fora-metrisi-fysikoy-rematos-me-forito-diaylo-typoy-parsal»),

5.62.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/gia-proti-fora-metrisi-fusikou-rematos-stin-kriti»),

5.63.APOPSILIVE.GR,

(«https://apopsilive.gr/notia-kriti/peripou-7-200-m3-pernoun-tin-imera-apo-to-rema-tou-faraggiou-kotsufou-notia-tou-rethumnou»),

5.64.CRETAPRESS.GR,

(«https://cretapress.gr/7-200-kyvika-metra-tin-imera-pernoyn-to/»),

5.65.CRETEDOC.GR,

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-peripoy-7-200-kyvika-metra-tin-imera-pernoyn-apo-to-rema-toy-faraggioy-kotsyfoy/»),

5.66.FLASHNEWS.GR,

(«https://flashnews.gr/post/466907/peripoy-7-200-kybika-metra-thn-hmera-pernoyn-apo-to-ldquo-rema-toy-faraggioy-kotsyfoy-rdquo»),

5.67. MICHANIKOS-ONLINE.GR,

(«michanikos https://www.michanikos-online.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-7-200-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF/»),

5.68.VIMAKRITIS.GR,

(«https://vimakritis.gr/peripou-7-200-kyvika-metra-tin-imera-pernoun-apo-to-rema-tou-farangiou-kotsyfou/»),

5.69.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/aisiodoksia-gia-tis-mellontikes-vroxoptoseis-stin-perioxi-tis-mesaras-para-tin-paratetameni-anomvria»),

5.70.CHANIOTIKA-NEA.GR,

(«https://www.haniotika-nea.gr/aisiodoxia-gia-tis-mellontikes-vrochoptoseis-stin-periochi-tis-messaras/»),

5.71.CRETALIVE.GR,

(«https://www.cretalive.gr/kriti/aisiodoxia-gia-tis-mellontikes-brohoptoseis-stin-periohi-tis-mesaras »),

5.72.CRETAPRESS.GR,

(«https://cretapress.gr/aisiodoxia-tis-mellontikes-vrochoptoseis-stin-periochi-tis-mesaras/»),

5.73.CRETAWEATHER.GR,

(«https://cretaweather.gr/aisiodoxia-gia-tis-mellontikes-vrochoptoseis-se-perioches-tis-kritis-para-tin-anomvria/»),

5.74.E-MESARA.GR,

(«https://e-mesara.gr/aisiodoxia-gia-tis-mellontikes-vrochoptoseis-stin-periochi-tis-mesaras/»),

5.75.FLASHNEWS.GR,

(«https://flashnews.gr/post/471030/aisiodoksia-gia-tis-mellontikes-broxoptwseis-se-perioxes-ths-krhths-para-thn-anombria»),

5.76.KRITI360.GR,

(«https://kriti360.gr/aisiodoxia-gia-vrochoptoseis-se-periochi-tis-kritis-me-paratetameni-anomvria/»),

5.77.MADEINCRETA.GR,

(«http://www.madeincreta.gr/el/article/%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82»),

5.78.MICHANIKOS-ONLINE.GR,

(«https://www.michanikos-online.gr/%ce%b8%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9/»),

5.79.AGRO.GR,

(«https://www.agro24.gr/agrotika/efodia/ydatinoi-poroi/deytero-arnitiko-rekor-vrohoptoseon-mesa-se-68-hronia-sti-mesara»),

5.80.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/gortuna-»),

5.81.APOPSILIVE.GR,

(«https://www.apopsilive.gr/notia-kriti/arnitiko-rekor-brochoptoseon-sti-gortuna»),

5.82.CRETA24.GR,

(«https https://creta24.gr/arnitiko-rekor-vrochoptoseon-se-periochi-toy-irakleioy/»),

5.83.CRETALIVE.GR,

(«https://www.cretalive.gr/kriti/arnitiko-rekor-brohoptoseon-sti-gortyna»),

5.84.CRETAPRESS.GR,

(«https://cretapress.gr/deytero-arnitiko-rekor-vrochoptoseon-mesa-se-68-chronia/»),

5.85.KRITI360.GR,

(«https://kriti360.gr/deytero-arnitiko-rekor-vrochoptoseon-mesa-se-68-chronia-se-periochi-tis-kritis/»),

5.86.MALEVIZIOTIS.GR,

(«https://maleviziotis.gr/2021/10/06/%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%81%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CF%81-%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%8E/»),

5.87.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/article/apopseis/1631567/gortuna-istoriko-arnitiko-rekor-vrohoptoseon-meta-to-1989/»),

5.88.POLITICA.GR,

(«https://www.politica.gr/kriti/arnitiko-rekor-brochoptoseon-sti-gortuna/»),

5.89.PRISMANEWS.GR,

(«https://www.prismanews.gr/index.php/me-to-ganti/item/13455-arnhtiko-rekor-vroxoptwsewn-perioxh-gortyna-mesara-irakleio»),

5.90.SKAIKRITIS.GR,

(«https://www.skaikritis.gr/arnitiko-rekor-vrochoptoseon-se-periochi-tou-irakleiou/»),

5.91.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/meiomena-kata-33-ta-nera-tou-potamou-kourtalioti-mesa-se-treis-mines»),

5.92.CRETEDOC.GR,

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-meiomena-kata-33-ta-nera-toy-potamoy-koyrtalioti-mesa-se-3-mines/»),

5.93.FLASHNEWS.GR,

(«https://flashnews.gr/post/473998/meiwmena-kata-33-ta-nera-toy-potamoy-koyrtaliwth-mesa-se-diasthma-triwn-mhnwn»),

5.94.KRITI360.GR,

(«https://kriti360.gr/meiothikan-kata-33-ta-nera-toy-potamoy-koyrtalioti-mesa-se-treis-mines/»),

5.95.MALEVIZIOTIS.GR,

(«https://maleviziotis.gr/2021/10/12/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B9-%CF%84/»),

5.96.RETHEMNOSNEWS.GR,

(«https://www.rethemnosnews.gr/apopseis/662919_meiomena-kata-33-ta-nera-toy-potamoy-koyrtalioti-mesa-se-diastima-trion-minon»),

5.97.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/to-proto-plimmurografima-stin-kriti-ston-akoumiano-potamo-upo-vroxi»),

5.98.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2021/11/04/michanikos-katagrafei-to-proto-plimmy/»),

5.99.CRETALIVE.GR,

(«https://www.cretalive.gr/kriti/o-thomas-papalaskaris-katagrafei-proto-plimmyrografima-stin-kriti-ston-akoymiano-potamo»),

5.100.CRETEDOC.GR,

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-plimmyrografima-ston-akoymiano-potamo-ypo-ti-vrochi-tis-kakokairias-mpallos/»),

5.101.CRETENEWS.GR,

(«https://www.crete-news.gr/article/o-owmas-papalaskarhs-katagrafei-to-prwto-plhmmyrografhma-sthn-krhth-ston-akoymiano-potamo/»),

5.102.K-TIPOS.GR,

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7/»),

5.103.MICHANIKOS-ONLINE.GR,

(«https://www.michanikos-online.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%85%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae%ce%bc/»),

5.104.XIRAFI.GR,

(«https://xirafi.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%bc%cf%8c-%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%b1%ce%bd%cf%8c-%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%85%ce%b4/»),

5.105.CRETEDOC.GR,

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-to-deytero-plimmyrografima-stin-istoria-tis-kritis-ston-akoymiano-potamo/»),

5.106.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/deutero-plimmurografima-stin-kriti-ston-akoumiano-potamo»),

5.107. YPETHE.GR,

(«https://theswater.blogspot.com/2021/12/msc.html»),

5.108.ONLARISSA.GR,

(«onlarissa.gr/2021/12/08/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa-symfona-me-statistiki-analysi/ »),

5.109.ASTRATV.GR,

(«https://www.astratv.gr/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa-symfona-me-statistiki-analysi/ »),

5.110.TIRNAVITIKANEA.COM,

(«https://www.tirnavitikanea.com/2021/12/08/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa-symfona-me-statistiki/»),

5.111.LARISSANET.GR,

(«https://www.larissanet.gr/2021/12/08/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa/»),

5.112.THENEWSPAPER.GR,

(«thenewspaper.gr/2021/12/08/ανοδική-η-τάση-των-συνολικών-μηνιαίων/»),

5.113.SKIATHOSTV.COM,

(«https://www.skiathostv.com/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7-%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%cf%89%ce%bd/»),

5.114.LARISSAPRESS.GR,

(«larissapress.gr/2021/12/08/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa/»),

5.115.ILARISSA.GR,

(«https://www.ilarissa.gr/news/larissa/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa-symfona-me-statistiki-analysi»),

4.116.LARISANEW.GR,

(«https://www.larisanew.gr/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa/»),

5.117.PINEIOSNEWS.GR,

(«https://www.pineiosnews.gr/2021/12/10/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaionvrochoptoseon-sti-larisa-symfona-me-statistiki-analysi/»),

5.118.E-THESSALIA.GR,

(«e-thessalia.gr/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa-symfona-me-statistiki-analysi/»),

5.119.KAVALAPOST.GR,

(«https://www.kavalapost.gr/energia-perivallon/270793/me-132-000-kyvika-metra-tin-imera-trechei-to-rema-palaias-kavalas-pros-ta-tenagi-ton-filippon/»),

5.120.KAVALAPOINT.GR,

(«https://www.kavalapoint.gr/thomas-papalaskaris-me-132-000-kyvika-metra-tin-imera-peripoy-trechei-to-rema-palaias-kavalas-pros-ta-tenagi-filippon/»),

5.121.KAVALANEWS.GR,

(«https://www.kavalanews.gr/23523-132000-kyvika-metra-imera-peripoy-trehei-rema-palaias-kavalas-pros-tenagi-filippon.html»),

5.122.K-TIPOS.GR,

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5/»),

5.123.AGRO24.GR,

(«https://www.agro24.gr/agrotika/efodia/ydatinoi-poroi/me-132000-kyvika-metra-tin-imera-peripoy-trehei-rema-palaias-kavalas»),

5.124.SERRESTV.GR,

(«http://www.serrestv.gr/tv/article_read.php?a=30304»),

5.125.XIRAFI.GR,

(«https://xirafi.gr/%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b8-%cf%80%ce%b1/»),

5.126.KAVALAPOINT.GR,

(«https://www.kavalapoint.gr/me-146-000-kyvika-metra-tin-imera-peripoy-xekinaei-i-kentriki-apostraggistiki-tafros-sta-tenagi-filippon-kavalas/»),

5.127.MICHANIKOS-ONLINE.GR,

(«https://www.michanikos-online.gr/%CE%BC%CE%B5-146-000-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BE/»),

5.128.DESTANEA.COM,

(«https://destanea.com/more/prosopa-gegonota/item/4758-146-000»),

5.129.PROININEWS.GR,

(«https://www.proininews.gr/me-146-000-kyvika-metra-tin-imera-peripoy-xekinaei-i-kentriki-apostraggistiki-tafros-sta-tenagi/»),

5.130.K-TIPOS.GR,

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%BF-%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3/»),

5.131.AGROEKFRASI.GR,

(«https://agroekfrasi.gr/%ce%bc%ce%b5-146-000-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%be%ce%b5/»),

5.132.XIRAFI.GR,

(«https://xirafi.gr/%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%B7-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CF%80%CF%80%CF%89%CE%BD-%CE%BF-%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BC/»),

5.133.KAVALAPOST.GR,

(«https://www.kavalapost.gr/energia-perivallon/271404/me-146-000-kyvika-metra-ti-mera-xekinaei-i-kentriki-apostraggistiki-tafros-sta-tenagi-ton-filippon/»),

5.134.KALYMNOS-NEWS.GR,

(«https://kalymnos-news.gr/2021/12/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CF%8C%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AE-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B7-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7/»),

5.135.KAVALAPOINT.GR,

(«https://www.kavalapoint.gr/thomas-papalaskaris-statheri-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-stin-kavala-se-vathos-dekaexaetias/»),

5.136.KAVALAPOST.GR,

(«https://www.kavalapost.gr/energia-perivallon/271933/ereyna-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-stin-kavala-tin-periodo-2006-2021-pinakes/»),

5.137.DESTANEA.COM,

(«https://destanea.com/more/prosopa-gegonota/item/4782-2006-2021»),

5.138.K-TIPOS.GR,

(«https://www.k-tipos.gr/%CF%84%CE%B1-%CE%AD%CF%84%CE%B7-2022-2023-2024-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%B8%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%86%CF%81%CF%8E%CF%82/»),

5.139.MICHANIKOS-ONLINE.GR,

(«https://www.michanikos-online.gr/%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%BA-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AE-%CE%B7-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%84/»),

5.140.CRETALIVE.GR,

  («https://www.cretalive.gr/apopseis/anodiki-tasi-ton-miniaion-epipedon-stathmeon-stis-pente-apo-tis-exi-geotriseis-toy-toeb-g»),

5.141.FLASHNEWS.GR,

(«https://flashnews.gr/post/482305/anodikh-h-tash-twn-mhniaiwn-epipedwn-stathmewn-se-5-apo-tis-6-gewtrhseis-g-zwnhs-anadasmoy»),

5.142.GORTYNALIVE.GR,

(«https://gortynalive.com/?p=76693»),

5.143.MALEVIZIOTIS.GR,

(«https://maleviziotis.gr/2022/01/09/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B7-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CF%83/»),

5.144.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/anodiki-i-tasi-ton-miniaion-epipedon-stathmeon-stis-pente-apo-tis-sunolika-eksi-geotriseis-tou-toev-g-zo»),

5.145.CRETAPRESS.GR,

(«https://cretapress.gr/anodiki-tasi-ton-miniaion-epipedon-stathmeon-stis-pente/»),

Υδρολογική έρευνα του Θωμά Παπαλάσκαρη,

●MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού,

●Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,

●«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,

●«Υποψήφιος Διδάκτορας στην Μεταφορά Φερτών Υλών (Δ.Π.Θ.)»,

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),

●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,

●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,

●Υπάλληλος, (σε Θέση Τακτικού Προσωπικού), «Υπηρεσίας Δόμησης», («Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών»), του «Δήμου Καλυμνίων», Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσων», Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

(κιν.):(6977)507545.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ