Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023

Βγήκαν τα αποτελέσματα στο “Συνεργασία” μέτρο 16

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ:

Υπομέτρα:  Α) 16.1-16.2 Β)16.1-16.5

Έγκριση του προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων στήριξης οι οποίες υπεβλήθησαν στην Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Δράση 2,  στα Υπομέτρα:

Α) 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο

Β) 16.1-16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.»

Μετά από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γιώργου  Γεωργαντά,   του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Γιώργου  Στύλιου και του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, εκδόθηκε στις 01/11/2022, με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης για τη Δράση 2 των Υπομέτρων:

·         16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο και

·         16.1-16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Πραγματοποιήθηκε διοικητικός έλεγχος σε 56 (πενήντα έξι) αιτήσεις στήριξης από τις 139 (εκατόν τριάντα εννέα) που υπεβλήθησαν. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  4888/01.11.2022 (ΑΔΑ: ΩΔΦΑ4653ΠΓ-3Χ4) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Δημήτριου Οδ. Παπαγιαννίδη, εγκρίθηκαν 28 (είκοσι οκτώ) αιτήσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.2 – Δράση 2, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 8.722.504€ Δημόσια Δαπάνη και 28 (είκοσι οκτώ) αιτήσεις  στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.5 – Δράση 2, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 4.653.283,98€ Δημόσια Δαπάνη. 

Ο Διοικητικός Έλεγχος συνεχίζεται και στις υπόλοιπες αιτήσεις στήριξης της Δράσης 2 και   καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αξιολογηθεί και να ενταχθεί το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων, έως το τέλος του χρόνου, δεδομένης και της σημασίας της χρήσης καινοτόμων μεθόδων και διαδικασιών στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την  Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συντονιστή του Έργου, η οποία είχε δηλωθεί κατά την υποβολή των αιτήσεων στήριξης.

Επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής έως 16.11.2022 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3886/11.05.2018 (ΑΔΑ:ΩΠΕ34653ΠΓ-8ΦΨ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σημείωση agroekfrasi.gr: Από αυτό το πρόγραμμα μέτρο 16 την 2η προκήρυξη εάν περισσέψουν κονδύλια, μπορούν να μεταφερθούν στους επιλαχόντες των σχεδίων βελτίωσης μέτρο 4.1.1 καθώς είναι από το ίδιο ΠΑΑ και είναι καθόλα νόμιμο.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ