Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, 2022

Αναστάτωση στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΑΑΤ έχουμε τα παρακάτω θέματα:

Έναρξη οριστικοποίησης-Επιτόπια επίσκεψη σε καλλιέργεια με ΤΑ>20.000 ευρώ

  1. Στο ΠΣΚΕ ξεκίνησε η δυνατότητα οριστικοποιήσεων των αιτήσεων στήριξης για το υπομέτρο 6.1 (νέοι αγρότες).
  2. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πρόσκληση του μέτρου (άρθρο 4, παρ. 10, περ. γ) για όλες τις καλλιέργειες με τυπική απόδοση άνω των 20.000 ευρώ ανά εκτάριο, πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, θα προηγείται επιτόπια επίσκεψη στις σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για όλα τα κηπευτικά με τυπική απόδοση άνω των 20.000 ευρώ ανά εκτάριο θα απαιτείται η εξακρίβωση της ύπαρξης θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων ή κατασκευών επισκέψιμων τολ σε καλή κατάσταση.

Στη διάθεσή σας,

Ευθύμιος Τσιατούρας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ
Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται με τα παραπάνω (δηλ το ν2) είναι ότι τινάζεται στον αέρα το χρονοδιάγραμμα των αξιολογήσεων. Εκεί που θεωρητικά οι αξιολογήσει θα διαρκούσαν 1 με 2 μήνες μπορεί να κρατήσουν πάνω από 6 μήνες καθότι εμφανίζεται από το πουθενά επιτόπιος έλεγχος που σημαίνει επιπλέον γραφειοκρατία!

Ντ.Μακ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ