Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εμπορίας γεωργικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει έρευνα σχετικά με τη διάπραξη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει ενιαίο ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη. Το ερωτηματολόγιο μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν γεωργοί/αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή διανομή, μεταποίηση ή χονδρική πώληση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το συμπληρώσουν και να το υποβάλουν απευθείας, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου 2023. Ο σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος του ερωτηματολογίου είναι: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs 
 Το ερωτηματολόγιο διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα με επιλογή γλώσσας «ελληνικά» στο αντίστοιχο πεδίο «languages». 
 Θα ήταν πολύ χρήσιμο (πρωτίστως για τη χώρα μας αλλά και για την ΕΕ), η όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη συμμετοχή ώστε να αποτυπωθεί καλύτερα η κατάσταση που βιώνουν οι εμπλεκόμενοι στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα σε θέματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, σε επίπεδο στατιστικής αναφοράς. Ο σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος του ερωτηματολογίου έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hot-news-el/14219-erothmatologio-200123

Πηγή: Σ.Γ.Πρ.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ