Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Έναρξη προγράμματος Κατάρτισης Γεωργικών Συμβούλων

Από τη Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνεται, ότι τη Δευτέρα 27 Ιουνίου  2022 θα ξεκινήσει η υλοποίηση του 2ου εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των Γεωργικών Συμβούλων για την εγγραφή τους στο σχετικό Μητρώο το με την ανάρτηση του πρώτου θεματικού πεδίου, με τίτλο: «Πολλαπλή Συμμόρφωση – Επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές».

Σκοπός του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων ή/και η επικαιροποίησή τους στα θεματικά πεδία της αριθ. 163/13692/01.02.2018, Β΄ 267 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα οποία αιτούνται την πιστοποίηση, προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους, με συνέπεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ   https://ekatartisi.elgo.gr/ και θα κληθούν να το παρακολουθήσουν 2.759 εκπαιδευόμενοι, εκ των οποίων:

  • 1.053 νέοι υποψήφιοι Γεωργικοί Σύμβουλοι που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 39637/26.07.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκ των οποίων 180 είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, 545 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και 328 άνεργοι
    • 1.706 ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γεωργικοί Σύμβουλοι, διαφόρων ειδικοτήτων, που υπέβαλαν αίτηση για να πιστοποιηθούν σε επιπλέον θεματικά πεδία καθώς και Γεωπόνοι και Τεχνολόγοι Γεωπονίας που υπέβαλαν αίτηση για την παρακολούθηση του προγράμματος στο 9ο θεματικό πεδίο, με τίτλο «Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης», δεδομένου ότι λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του Σύστηματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπα σειράς AGRO 2) για τη διατήρηση της πιστοποίησης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση του σχετικού προγράμματος επιμόρφωσης. Σε αντίθετη περίπτωση αναστέλλεται  η πιστοποίηση τους στο εν λόγω θεματικό πεδίο έως την επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης. 

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) εβδομάδων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου υποβολής των τεστ επαναξιολόγησης.

Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνεται σταδιακά, ανά θεματικό πεδίο, σε εβδομαδιαία βάση. Η ανάρτηση θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και θα διαρκεί έως την Κυριακή. Την επόμενη Δευτέρα της εβδομάδας ανάρτησης κάθε θεματικού πεδίου οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώνουν και θα υποβάλλουν τα τεστ αξιολόγησης. Παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης μία μόνο φορά. Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα 3 έως 16/10.2022.

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε θεματικού πεδίου οδηγεί στη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης, στην οποία αναφέρονται τα θεματικά πεδία που καλύπτει αυτή.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
 ΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Ιούνιος27/6/20223/7/2022ΘΠ1Πολλαπλή Συμμόρφωση-Επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές
Ιούλιος4/7/202210/7/2022ΘΠ2Ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων και ζωικών αποβλήτων
11/7/202217/7/2022ΘΠ3Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία
18/7/202224/7/2022ΘΠ4Κλιματική αλλαγή – Αξιοποίηση αποβλήτων, παραπροϊόντων
25/7/202231/7/2022ΘΠ5Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα-Βιολογική γεωργία
Αύγουστος1/8/20227/8/2022 
8/8/202214/8/2022 
15/8/202221/8/2022 
22/8/202228/8/2022 
29/8/20224/9/2022ΘΠ6Εκσυγχρονισμός εκμεταλλεύσεων-Βελτίωση βιωσιμότητας/ ανταγωνιστικότητας
Σεπτέμβριος5/9/202211/9/2022ΘΠ7Κίνδυνοι σε γεωργία και κτηνοτροφία και διαχείρισή τους
12/9/202218/9/2022ΘΠ8Εργασιακή ασφάλεια
19/9/202225/9/2022ΘΠ9Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
26/9/20222/10/2022ΘΠ10Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων-Τεχνικές καλλιέργειας-Νέες τεχνολογίες
Οκτώβριος3/10/20229/10/2022Επανεξέταση
10/10/202216/10/2022Επανεξέταση

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ