Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023

Eρώτηση Γιώργου Τσίπρα για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα και την Επαγγελματική Ιδιότητα του Οινολόγου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα: “Επαγγελματικά Δικαιώματα και Επαγγελματική Ιδιότητα του Οινολόγου”

Σας παραθέτουμε τα παρακάτω ζητήματα τα οποία μας έχουν επισημανθεί σε επικοινωνίες που είχαμε και σε επιστολή που λάβαμε από την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων.

Το Άρθρο 4 παρ. 3 του Νόμου 1697/1987 καταργεί την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Οινολόγου και ορίζει ως Οινολόγους:

  • τους πτυχιούχους του Τμήματος  Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών των Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων σχολών της αλλοδαπής,
  • τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν στο πρόγραμμά σπουδών τους πρόγραμμα οινολογικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του διεθνούς οργανισμού οίνου και αμπέλου διαρκείας τουλάχιστον δύο εξαμήνων

και

  • τους απόφοιτους της σχολής ΝΤΙΖΟΝ και τους κατόχους πτυχίου ανωτέρων σχολών Τεχνολόγων Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης Κ.Α.Τ.Ε.Ε. μέχρι 31,12,1986 με υποχρέωση όμως οινολογικής μετεκπαίδευσης.

Παρότι έχει καταργηθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Οινολόγου με τον παραπάνω Νόμο, έχει παρατηρηθεί ότι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διατείνονται ότι δύνανται να χορηγήσουν στους αποφοίτους τους «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Οινολόγου».

Επιπλέον, σχολές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παρέχουν σε πτυχιούχους τους «Βεβαιώσεις Σπουδών Οινολογίας» με αποφάσεις Συνελεύσεων που βασίζονται σε καταχρηστική ερμηνεία του παραπάνω νόμου. Το ζήτημα παραμένει επίκαιρο και σε εκκρεμότητα, καθότι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα νέων επιστημόνων που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του οινολόγου. Πτυχιούχοι Χημικοί και Γεωπόνοι αποκτούν «Βεβαιώσεις Σπουδών Οινολογίας» έχοντας διδαχθεί ένα με δύο μαθήματα που αφορούν την Οινολογία και η επάρκειά τους ως «οινολόγοι» τεκμαίρεται τυπικά και ουσιαστικά από γενικά μαθήματα κορμού. Επιπλέον, όλοι αυτοί οι επιστήμονες με βασικό πτυχίο σπουδών άλλο από την Οινολογία, που επιθυμούν όμως να ασκήσουν το επάγγελμα του οινολόγου, απευθύνονται σε αυτές τις σχολές που ισχυρίζονται ότι χορηγούν τέτοιου είδους άδεια.

Τέλος, σύμφωνα με το Π.Δ. 561 ΦΕΚ 199Α /27.11.1985 θα έπρεπε να έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών από το 1989. Τα επαγγελματικά δικαιώματα έχουν συζητηθεί στο Σ.Τ.Ε. Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση Νο 13 /11-1-1994. Παρόλα αυτά δεν έχει εκδοθεί ακόμα το Π.Δ. όπου θα περιγράφονται πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του «Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών», σύμφωνα με την απόφαση Νο 13 /11-1-1994 του Σ.Τ.Ε. (Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).

Σε συνέχεια των παραπάνω,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Μετά το Άρθρο 4  παρ. 3, του Νόμου 1697/1987 που αναγνωρίζει ως Οινολόγους όσους έχουν συγκεκριμένες σπουδές, εκκρεμεί η υιοθέτηση του περιεχομένου της Απόφασης Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ν° 13/11-1-1994 ως πλήρους περιγραφής των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Οινολόγων και Τεχνολόγων Ποτών σε Π. Δ που εκκρεμεί από το 1989. Είναι στις προθέσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η διευθέτηση του ζητήματος με την υπογραφή του σχεδίου Π.Δ που είχε  συμφωνηθεί σε μακρά διαβούλευση με τους εκπροσώπους του επαγγέλματος; Είναι, επίσης, στις προθέσεις των Υπουργείων η επικαιροποίηση της περιγραφής του επαγγέλματος και η συσχέτιση του με τη ζυθοποίηση, την οξοποίηση και την απόσταξη, όπως έχει προτείνει η αρμόδια Επαγγελματική Ένωση;
  • Αναγνωρίζονται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (Νόμος 1697/1987, Aριθ. Φύλλου 57, Άρθρο 4,  Παράγραφος 3) ως οινολόγοι οι κάτοχοι τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών από πανεπιστήμια του  εξωτερικού ή του εσωτερικού στην περίπτωση που το αρχικό και βασικό τους πτυχίο δεν αφορά  την Οινολογία;
  • Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου ο έλεγχος των προγραμμάτων σπουδών Ιδρυμάτων και Σχολών που παρέχουν βεβαιώσεις εκπαίδευσης στην Οινολογία, σχετικά με το αν είναι εναρμονισμένα με τα δύο εξάμηνα αμιγώς οινολογικών σπουδών, σύμφωνα με  το πρόγραμμα του  O.I.V (International  Organization of Vine and Wine), όπως ορίζει ο Νόμος 1697/1987 ;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ