Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

1η Ιουνίου – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

O Οργανισμός Γεωργίας & Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών έχει θεσπίσει εδώ και 22 χρόνια την 1η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος. Αυτό δεν είναι τυχαίο,ούτε εθιμοτυπικό αλλά απολύτως ουσιαστικό γιατί ο ΟΗΕ θέλησε να εγκαθιδρύσει στην συνείδηση όλων την υπέρτατη αξία του γάλακτος ως σημαντικού συντελεστή στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και ως του πλέον πολυτίμου συστατικού στην διατροφή δισεκατομμυρίων ανθρώπων κάθε ηλικίας στον πλανήτη σήμερα.

Στις ημέρες μας, περισσότερο παρά ποτέ, αυτή η συνειδητοποίηση της αξίας του γάλακτος είναι πολύ σημαντική γιατί οι άνθρωποι σήμερα αποτελούν αντικείμενο οργανωμένης παραπληροφόρησης που πολεμά με σύγχρονα εργαλεία παραπλάνησης όχι απλά την αλήθεια αλλά τις τεκμηριωμένες επιστημονικά απόψεις που στηρίζουν την αξία και την ουσία αυτού του φυσικού διατροφικού αγαθού που συμβάλλει στο μέγιστο βαθμό στην υγεία του ανθρώπου.

Γι’ αυτό ο ΣΕΒΓΑΠ αισθάνεται την υποχρέωση την παγκόσμια αυτή ημέρα τους γάλακτος να ενημερώσει τους πάντες για την υπέρτατη αξία του λευκού αυτού χρυσού στην διατροφή και την υγεία του ανθρώπου αλλά και την μεγάλη σημασία που έχει για την ανάπτυξη της χώρας μας και του κόσμου ολοκλήρου.

Η οικονομική του σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και για την Ελλάδα:

Σύμφωνα με τον FAO & τον ΟΟΣΑ η παγκόσμια παραγωγή γάλακτος προβλέπεται να αυξάνεται κατά 1,8% κατ’έτος φθάνοντας τους 1,060 Mt το 2031. Με ρυθμούς δηλαδή μεγαλύτερους από οποιοδήποτε άλλο γεωργικό προϊόν. Από αυτό το γάλα τρέφονται σήμερα πάνω από 6 δις άνθρωποι σε αυτό τον πλανήτη,επιβεβαιώνοντας την τεράστια σημασία του στην επιβίωση της ανθρωπότητας. Όσον αφορά το μέλλον, το 2050 η ζήτηση σε γάλα και γαλ/κα προϊόντα προβλέπεται να είναι διπλάσια από αυτή που ήταν το 2000, καταδεικνύοντας έτσι την μέγιστη οικονομική του σημασία που έχει όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον.

Επειδή πια (και πολύ σωστάμάλιστα), την οποιαδήποτεοικονομικήσημασίαπρέπει να την εξετάζουμεκαι μέσα από την πλευρά του περιβάλλοντος,δυστυχώς η παραπληροφόρησηκαι εδώ έχειπραγματικάοργιάσειπροσπαθώντας να χαρακτηρισθεί το γάλα και τα γαλ/κα προϊόντααπό τα πλέοναρνητικάαπό περιβαλλοντικήςάποψηςτρόφιμα. Η αλήθεια όμως είναι κυριολεκτικά είναι η αντίθετη! Δυστυχώςελάχιστοιγνωρίζουνκαι οι περισσότεροι το αποκρύπτουνότι αν εκφράσεικανείς την επίδραση στο περιβάλλον όχι ανάποσότηταπαραγόμενουτροφίμουαλλάανάποσότητατων θρεπτικώνσυστατικών που περιέχουν (που είναι το σωστό) όπως είναι π.χ. ανά γραμμάριοπρωτεΐνης, το γάλα είναι πολύ πιο φιλικόπεριβαλλοντικά από σχεδόν όλα τα υπόλοιπατρόφιμα που έχουνχτίσει μια εντελώςπλασματικήπεριβαλλοντικήμάσκα.

 Αλλά και γιαΕλλάδασυγκεκριμένα,η οικονομικήσημασία του γάλακτος και των γαλ/κων προϊόντων είναι πολύ σημαντική. Η Ελλάδαπαρά το μικρόσε έκταση μέγεθός της,είναι 3η στον κόσμο σε παραγωγήπρόβειουγάλακτοςκαι 10η στην παραγωγήγίδινουγάλακτοςμε ένα σπάνιο σε αριθμό και ποιότηταπαραδοσιακώνπροϊόντων με την κορυφή να κατέχειένα από τα πλέονφημισμένατυριά στον κόσμο, ηΦέτα. Η Φέτα είναι όσο πολύ δημοφιλής που γίνεταιαντικείμενομίμησης και καπήλευσηςτου ονόματος τηςσε επίπεδοτετραπλάσιοαπό ότι παράγεται στην Ελλάδα.Όμως και από το αγελαδινόγάλα, το οποίο η χώρα μας παράγεισυγκριτικάπολύ μικρήποσότητα, παράγουμεεξαιρετικάπροϊόνταέχοντας στην υψηλότερηθέση με διαφορά, το ελληνικόγιαούρτι. Το «ελληνικόγιαούρτι» σήμερα είναι το πλέονδιαδεδομένο γαλ/κο προϊόν στον κόσμο από πλευράςποσότητας και τζίρουφθάνονταςκοντά στα $7,5 δις, από το οποίοδυστυχώς το πραγματικόελληνικόγιαούρτιέχει πολύ μικρόμερίδιο. Παρόλο αυτό τον αθέμιτοπαγκόσμιοανταγωνισμό, ηβιομηχανία γαλ/κων προϊόντων στην Ελλάδα είναι ησημαντικότερηαπό πλευράςκύκλουεργασιώνστον χώρο των τροφίμων με πολύ σημαντικέςεξαγωγές στο εξωτερικόσυμβάλλονταςκαθοριστικά στην ανάπτυξηαλλά και τη διαφήμισητης χώρας μας.

Η διατροφικήτου αξία

Το γάλα και ευρύτερατα γαλ/κα προϊόνταέχουν μια πολύ μακράιστορία(χιλιάδωνετών) στην διατροφή του ανθρώπου, όσοίσωςκανένα άλλο τρόφιμο σε αυτή την έκτασητουλάχιστον.Είναιένα τρόφιμο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά που βοηθούν άμεσα όχι μόνο στην κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου αλλά και στην διατήρηση μιας καλής υγείας. Το ασβέστιο και η πολύ υψηλήςβιολογικήςαξίαςπρωτεΐνη του γάλακτοςχτίζουν, επισκευάζουνκαι αναζωογονούν όχι μόνο τα κύτταρα του σώματοςαλλά και τους δομικούςιστούς του δηλαδή τους μύες και τα οστάτόσο σε μικρούςόσο και μεγάλους. Η συμβολή του στην ανάπτυξηενός γερούσκελετού είναι απαράμιλληαλλάαυτό που δεν είναι ευρέωςγνωστό(αν καιαπολύτωςτεκμηριωμένο)είναιότιη κατανάλωση γάλακτος από τα μικρά παιδιά σχετίζεται άμεσα με την σημαντική αύξηση του ύψους τους. Αν συνειδητοποιήσει κανείς ότι το γάλαπεριέχει 18 από τα 22 απαραίτηταδιατροφικάστοιχεία που χρειάζεται το ανθρώπινοσώμα θα συμφωνήσει ότι είναι πραγματικά ένας διατροφικόςθησαυρός. Εξ ίσουσημαντικό είναι το γεγονός ότι οειδικόςσυνδυασμός των θρεπτικών του συστατικώντου παρέχει πολύ σημαντικότεραοφέληυγείαςαπ’ ότι μόνα τους τα θρεπτικάσυστατικά. Σε αντίθεση με σχετικέςπαραπληροφορήσεις, μια σειρά συστηματικών επιστημονικών μελετώνέχειαποδείξει ότι ακόμηκαι ηκατανάλωση ενός μικρούποτηριούγάλακτος την ημέρα, επιτυγχάνεισημαντικήμείωσητων σημαντικότερωνασθενειών που μαστίζουν την ανθρωπότητασήμερα όπως των καρδιαγγειακώνπαθήσεων, του εγκεφαλικού, της υπέρτασης, του διαβήτητύπου 2, του καρκίνου του παχέοςεντέρου, της παχυσαρκίας, της ασθένειαςAlzheimer κ.α.

Το πολύτιμο αυτό υγρόαποτελείστην κυριολεξία ένα πλούτο μοναδικών θρεπτικών συστατικών όπως πεπτιδίων, αμινοξέων, CLA, κ.α. μεσχεδόν φαρμακευτικές ιδιότητες στις πιο σοβαρέςασθένειεςόπως ο καρκίνος, η παχυσαρκία, η υπέρτασηενώ έχειαποδειχθεί ότι ενισχύουν το επίπεδο της ανοσίας του οργανισμού.

Έχοντας όλα αυτά υπόψη ο ΣΕΒΓΑΠ, στην σημερινήΠαγκόσμιαΗμέραΓάλακτος, καλείόλους τους καταναλωτές κάθε ηλικίας, να μην σταματήσουν ποτέ την κατανάλωση αυτού του διατροφικού θησαυρού, γιατί στην κυριολεξία αποτελεί επένδυση για την υγεία τους και θεμέλιο για την οικοδόμησημιας καλύτερης ζωής!

Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος

Σήμερα είμαστε όλοι κτηνοτρόφοι!!!

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος, όπως αναφέρει το Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος, «Αυτή η ημέρα είναι ευκαιρία να εκτιμήσουμε αυτά που θεωρούμε δεδομένα στην καθημερινότητά μας. Μιλάμε για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα: Γάλα, γιαούρτι, τυρί, βούτυρο, παγωτό. Όλα τους αποτελούν βασικά συστατικά της διατροφής του ανθρώπου.Πρόκειται για προϊόντα που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά, σε μια συνθήκη, η οποία δεν θα ήταν δυνατή, χωρίς τους Έλληνες κτηνοτρόφους».

Έτσι λοιπόν, με δεδομένη την αξία του γάλακτος για την ανθρώπινη ζωή και το σεβασμό σε εκείνους που εργάζονται ώστε να εξασφαλιστεί η αμέριστη πρόσβαση σε αυτό: «Σήμερα είμαστε όλοι κτηνοτρόφοι»!

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ