Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Τιμή 1,80€ στο πρόβειο και 1,44€ στο γίδινο ζητάει ο ΣΕΚ στο γάλα

Επιστολή ο ΣΕΚ στον Γεωργαντά που ζητάει μέτρα στήριξης ,αναλυτικότερα:

Προς
Υ̟ουργό Αγροτικής Ανά̟τυξης & Τροφίμων
κ. Γεώργιο Γεωργαντά
Θέμα: Άμεσα ουσιαστική στήριξη της κτηνοτροφίας- ̟
Αξιότιμε κύριε Υ̟ουργέ,
Ακούσαμε α̟πό τον κ. Πρωθυ̟ουργό να ανακοινώνει α̟πό το βήμα της ∆ιεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ̟ πριν λίγες ημέρες ότι με το ̟ ποσό των 89 εκ. € θα στηρίξει
την κτηνοτροφία της χώρας.
Κατ αρχήν το ̟ ποσό αυτό είναι ̟ πολύ λίγο για να αντιμετω̟πιστεί, έστω μέρος της
τεράστιας αύξησης των τιμών των ζωοτροφών, ̟ που ξε̟περνάει το 100% και σε
συνδυασμό με την αύξηση της τιμής της ενέργειας (̟πετρέλαιο-φυσικό αέριο-
ηλεκτρική ενέργεια) δημιουργείται ένα εκρηκτικό μίγμα αύξησης του κόστους
̟παραγωγής, ̟ ου ̟ αρά την αύξηση των τιμών γάλακτος και κρέατος (25-30%) δεν
αντιμετω̟πίζεται χωρίς την ουσιαστική και γενναία στήριξη των κτηνοτρόφων –
κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων α̟ό την ̟πολιτεία .
Ζητάμε την αύξηση του ̟ ποσού των 89 εκ. € σε 150 εκ. € και τη διαβούλευση των
κτηνοτροφικών και ̟πτηνοτροφικών φορέων (ΣΕΚ- ΠΕΚ- Συντονιστικό Α.Μ.Θ.),
ό̟πως εξάλλου είχατε δεσμευτεί μαζί τους, για να ακούσετε και τις θέσεις μας, όσον
αφορά τα κριτήρια και το χρόνο ̟ ου θα δοθεί η ό̟ποια στήριξη.
Όσον αφορά τις τιμές ̟ πώλησης του αιγο̟πρόβειου γάλακτος για την ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ
2022-2023, μετά α̟ό συναντήσεις, διαβουλεύσεις – ημερίδες ̟ ου έχουμε κάνει τους
τελευταίους δύο μήνες και με την συμμετοχή ̟ πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών –
Συλλόγων και κτηνοτρόφων, σε διάφορες ̟ περιοχές της χώρας,

ζητάμε τιμές 1,80 € για το ̟ πρόβειο και το 80% αυτής της τιμής για το γίδινο, ως κατώτερη τιμή εκκίνησης, με δεδομένο ότι το μέσο κόστος ενός κιλού ̟ πρόβειου γάλακτος είναι 1,64 € χωρίς να υ̟πολογίζεται η εργασία μας.
Ζητάμε τη στήριξή σας γιατί αν δεν γίνουν αυτά τα ελάχιστα, ̟ που αναφέρονται
̟πιο ̟ άνω, η καταστροφή της κτηνοτροφίας και ̟ πτηνοτροφίας δεν θα είναι α̟πειλή
αλλά ̟ πραγματικότητα.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ