Τετάρτη, 25 Μαΐου, 2022

Συμμετοχή ΠΟΓΕΔΥ στην κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Παραγωγής,Εμπορίου, Εθνικής Άμυνας,Εξωτερικών Υποθέσεων

Η Ομοσπονδία μας, στα πλαίσια της συνεργασίας της με άλλες 6 Ομοσπονδίες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, παρέστη στην κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και εξέθεσε τις απόψεις της σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού πλαισίου των Δημόσιων Συμβάσεων, Ειδικότερες Ρυθμίσεις Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την Ανάπτυξη και τις Υποδομές».

Η ΠΟΓΕΔΥ εκπροσωπήθηκε από το Μέλος του Δ.Σ., Κατερίνα Γιαννούλια και αναφέρθηκε στα εξής:

  1. Στο άρθρο 219 του προτεινόμενου Νομοσχεδίου, με το οποίο διαμορφώνεται ένα ιδιότυπο πλαίσιο για την προώθηση «ήπιων αναπτυξιακών έργων Δημοσίου ενδιαφέροντος» εντός προστατευόμενων περιοχών. Ουσιαστικά, με την διάταξη δηλώνεται ότι αγνοούνται οι προστατευόμενες από τη Νομοθεσία περιοχές Natura 2000, που καθίστανται διάτρητες και, εφόσον εφαρμοστεί το άρθρο 219, θα διακόπτονται, με προφανώς δυσμενή αποτελέσματα για βιότοπους κ.λ.π.. Συμφωνούμε με τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις που ζητάνε την απόσυρση της ρύθμισης αυτής.
  2. Στην εφαρμοστική ΚΥΑ του Καν. 625/2017, με την οποία προβλέπεται ανάθεση των επίσημων Κτηνιατρικών Ελέγχων σε ιδιώτες (που μπορεί να μην είναι Κτηνίατροι), με μια απλή ΥΑ του εκάστοτε Υπουργού Υπ.Α.Α.Τ.
  3. Στο Σχέδιο Νόμου για τα ζώα συντροφιάς και τη διαδικτυακή βάση για την καταγραφή των ζώων αυτών και των ιδιοκτητών τους, η οποία προβλέπεται να παραδοθεί από το Υπ.Α.ΑΤ στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η παρακολούθηση του πληθυσμού των αδέσποτων θα γίνεται από μια 3μελή αμειβόμενη Επιτροπή, με πλειοψηφία ιδιωτών, στο Υπ. Εσωτερικών.
  4. Στην πρόταση για θεσμοθέτηση πόρου 3 τοις χιλίοις για τους Γεωτεχνικούς, με το δεδομένο ότι στην παραγωγή των Δημοσίων έργων συμμετέχουν εκτός των Μηχανικών και οι Γεωτεχνικοί του Δημοσίου (κατατέθηκε και η σχετική τροπολογία από ΓΕΩΤΕΕ και ΠΟΓΕΔΥ).

.Η ΠΟΓΕΔΥ, στα λοιπά προβλήματα της τροποποίησης του Ν.4412/2016, που προκύπτουν από το κατατεθέν Σχέδιο Νόμου, εκφράστηκε στα άρθρα που αφορούν τους Γεωτεχνικούς, καθώς είχαν επιμεριστεί τα θέματα, λόγω χρονικού περιορισμού των ομιλιών.

Η Ομοσπονδία μας καλεί όλες τις Συναδέλφισσες και Συναδέλφους στην απεργιακή κινητοποίηση στη Βουλή, των 7 Ομοσπονδιών, ώστε να εκφραστεί με αγωνιστικό και συλλογικό τρόπο η αντίδρασή μας στον καταιγισμό ιδιωτικοποιήσεων που διαλύουν κάθε φιλοπεριβαλλοντικό και κοινωνικό πλαίσιο για το σύνολο της κοινωνίας, διασφαλίζοντας μόνο τα κέρδη των ιδιωτών που αναλαμβάνουν τα αντικείμενα του Δημοσίου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ