Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

Ποια η πορεία εξαγωγών Νωπών Οπωροκηπευτικών πως επηρεάζει η κρίση της Ερυθράς Θάλασσας

                

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδέσμου Incofruit Hellas αναφέρεται ότι : Συνεχίσθηκε  η συγκομιδή και εξαγωγή πορτοκαλιών και   μανταρινιών

Η κρίση της Ερυθράς Θάλασσας ασκεί πίεση στη διεθνή διακίνηση εμπορευμάτων και όσον αφορά τον κλάδο ο όγκος φρούτων που αποστέλλονταν από την Αίγυπτο σε άλλες ηπείρους ανακατευθυνθηκαν και κατέληξαν στην Ευρώπη πιέζοντας τις τιμές . Παράλληλα η υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας, λόγω των πολιτικών νομισματικής απελευθέρωσης που απαιτεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει κάνει τα αιγυπτιακά πορτοκάλια ακόμη πιο ανταγωνιστικά στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι Αιγύπτιοι κατάφεραν να στείλουν τα φρούτα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τιμές συγκρίσιμες με αυτές της τοπικής αγοράς, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς να έχουν καθοριστεί προηγουμένως τιμές, μια ασυνήθιστη πρακτική στην Ευρώπη. Αυτή η κατάσταση έχει κάνει την τοποθέτηση αιγυπτιακών πορτοκαλιών στα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ φθηνότερη από ποτέ. Ωστόσο, η υποτίμηση του νομίσματος είχε και αρνητικές επιπτώσεις στους ντόπιους παραγωγούς, οι οποίες αντικατοπτρίζονται κυρίως στο αυξημένο κόστος των εισαγόμενων με χαρακτηριστικό τις εισαγωγές μήλων από την Χώρα μας .

Τα πορτοκάλια και οι φράουλες που φτάνουν στην Ε.Ε. πρέπει να πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Είναι γνωστό ότι τα φρούτα καλλιεργούνται ανάλογα με την αγορά προορισμού , επειδή δεν έχουν όλες οι χώρες τα ίδια ΑΟΚ ή δεν επιτρέπουν τις ίδιες δραστικές ουσίες, χρειάζονται αυξημένοι έλεγχοι στα εισαγόμενα στην Ε.Ε. φρούτα και λαχανικά

Συνεχίσθηκαν οι εξαγωγές φράουλας και από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 54.500 τόνους αυξημένες +9,3% έναντι 49.800 τόνων το αντίστοιχο διάστημα 2023 με την ζήτηση σταθερά ανοδική

Οι εξαγωγές τοματών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 18.400 τόνους έναντι 20.300 τόνων το αντίστοιχο διάστημα 2023 μειωμένες κατά -9,6% και ότι ήδη έχουν ενταθεί οι εισαγωγές τομάτας ανερχόμενες μέχρι σήμερα σε περ.1100 τόνους έναντι 400 τ.πέρσι

Συνεχίζονται με χαμηλούς ρυθμούς οι εξαγωγές μήλων και από 1/9/23-19/4/24 η εξαγωγή τους ανέρχεται σε 30.686 έναντι 60.225 τόνων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο Αυτή η μειωμένη ροή των εξαγωγών σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα αυξημένες εισαγωγές μήλων με το ίδιο χρονικό διάστημα δημιουργεί ερωτήματα η τυχόν ελληνοποίησή τους για την διάθεση τους στην εγχώρια αγορά & σε περιπτώσεις εξαγωγής εφιστάται αφ ενός να αναγράφεται η χώρα καταγωγής τους και να συνοδεύονται από αναλύσεις τους για υπολείμματα φυτοφαρμάκων 

Οι εξαγωγές αγγουριών 1/9/23-19/4/24 ανέρχονται σε 63.982.τ. έναντι 59.814.την περίοδο 2022/23  καταγράφοντας άνοδο 7%

Καταγράφεται μειωμένη ροή εξαγωγής πορτοκαλιών με 257.920 τόνους -15% έναντι 302.406τ. και μανταρινιών με 135.549 τόνους -12,1% έναντι 154.232 τ. την περίοδο 2022/23 δεδομένου  ότι τα αιγυπτιακά πορτοκάλια έχουν κατακλύσει τις καταναλωτικές αγορές ακόμη και τις βαλκανικές στην δε Χώρα μας από την αρχή του χρόνου έχουν εισαχθεί 1.450 περ. τόνοι εκ των οποίων οι 1.350 από Αίγυπτο ποικιλίας Βαλέτσια Σημειώνεται ότι βάσει στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ η τιμή εισαγωγής τους το Α δίμηνο 2024 ανήρχετο σε 0,51 ευρώ/κιλό (231.048 ευρώ 431,460 τόνοι)

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή στην απαίτηση cold treatment για όλα τα εισαγόμενα εσπεριδοειδή που παρουσιάζουν κίνδυνο παρασίτων

Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η Ευρ.Επιτροπή είναι έτοιμη να υιοθετήσει το αίτημα για απαίτηση εφαρμογής ψυχρής επεξεργασίας για όλα τα εισαγόμεννα εσπεριδοειδή από τρίτες χώρες 

«Χαιρετίζουμε την είδηση ​​της πιθανής εφαρμογής αυτού του φυτοϋγειονομικού πρωτοκόλλου σε όλες τις εισαγωγές εσπεριδοειδών από χώρες με παράσιτα καραντίνας υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την προστασία της φυτικής ασφάλειας της παραγωγής της ΕΕ και της Χώρας μας τονίζοντας την δημιουργία δίκαιων συνθηκών , την καθιέρωσης της αμοιβαιότητας, και της ισότητας στους φυτοϋγειονομικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται.

Γ Πολυχρονάκης»

Οι εξαγωγές ακτινιδίων από 1/9/2023 έως και 19/4/2024 ανέρχονται σε 182.762 τόνους -5,2% έναντι 192.854 τ. το αντίστοιχο διάστημα 2022/23 με τις  ποσότητες προς Καναδά 7.056 τ. έναντι 6.634 τ., ΗΠΑ 15.699 τ. έναντι 13.793 τ., Ισπανία 28.886 τ. έναντι 27.247 τ. και Ιταλία  26.790 έναντι 19.823 τ. συμπεριλαμβανομένων και φορτίων για βιομηχανική χρήση (προς Ιταλία, κ.α. σε άλλους προορισμούς), Εντύπωση προκαλεί η συνέχιση εισαγωγής ακτινιδίων και την ανασκοπούμενη εβδομάδα ήτοι να έχουν εισαχθεί 2.250 τόνοι εκ των οποίων 727 τ. προέλευσης Ιράν και 785 τ. Τουρκίας (προέλευσης Ιραν;)

Συνεχίσθηκαν και την ανασκοπούμενη εβδομάδα οι φορτώσεις ακτινιδίων με προορισμό την Βραζιλία ανερχόμενες σε 8.718 τόνους αλλά επαληθεύεται η πρόβλεψη για ελαχιστοποίηση των εξαγωγών μας μετά την είσοδο του Ιράν στην Ινδία καταγράφοντας τις σε 4.330 τόνους -εκ των οποίων οι 3.123 τόνοι από Πέλλα- έναντι 19.689 πέρσι ,

Βάσει των αναφερομένων φορτίων – ποσοτήτων διακινουμένων φρούτων και λαχανικών ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες η αύξηση και εντατικοποίηση των ελέγχων προς κάλυψη ικανοποιητικού αντιπροσωπευτικού ποσοστού σε σχέση με τις διακινούμενες ποσότητες, στις περιφέρειες παραγωγής και στα σημεία εξόδου της χώρας για τον ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των διακινουμένων-εξαγομένων προϊόντων μας προς αποφυγή δυσφήμησης των προϊόντων μας και κυρίως από την μη τυποποίηση-συσκευασία σε πιστοποιημένους προς τούτο φορείς τυποποίησης που παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα όσο και της τύχης – μη ελληνοποίησης- των εισαχθέντων ακτινιδίων από το Ιράν και πορτοκαλιών από Αίγυπτο

«Εκτιμάται ότι η αποφυγή της διαδρομής Ερυθράς θάλασσας μέσω Σουέζ έχει επιβαρύνει τις εξαγωγές ακτινιδίων μας προς την Ασία, με αύξηση του κόστους μεταφοράς και του χρόνου παράδοσης με επί πλέον 10-12 ημέρες αλλά και το κόστος μεταφοράς προς άλλους υπερπόντιους προορισμούς»

Στόχος μας οφείλει να είναι η εκμετάλλευση  της μείωσης της παραγωγής της Ιταλίας και Ισπανίας για διεύρυνση του πελατολογίου των προϊόντων μας με ταυτοποίηση της προέλευσης τους τυποποίηση και ποιότητα και όχι η  διακίνηση πρώτης ύλης (χωρίς μετασυλλεκτική προστιθέμενη αξία) στο ιταλικό-ισπανικό εξαγωγικό εμπόριο για διατήρηση της παρουσίας του στα ράφια των λιανικών καταναλωτικών αγορών

Aναρτήθηκαν τα αποτελέσματα υπολειμμάτων στο ΥΠΑΑΤ Μαρτίου 2024

ναρτήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων του Μαρτίου 2024 στο site του ΥπΑΑΤ

Χαιρετίζουμε την  δημοσίευση από την Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής στο site του ΥπΑΑΤ για πέμπτο συνεχόμενο μήνα των αποτελεσμάτων των ελέγχων σε τρόφιμα που πραγματοποιήθηκαν στην Χώρα μας τον Μάρτιο 2024 για υπολείμματα φυτοφαρμάκων με την δημοσιοποίηση και την πηγή της  δειγματοληψίας Στα 280 δείγματα που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν 8 υπερβάσεις Mrls και απορρίφθηκαν 2 φορτία με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές, 

https://www.minagric.gr/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/ypoleimatafyto?view=article&id=16064:2024-290224&catid=2:uncategorised

Έχουμε τοποθετηθεί ότι η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική και την χαιρετίζουμε δεδομένου ότι η δημοσιοποίηση των ελέγχων συμβάλει στην ενημέρωση των Ελλήνων καταναλωτών και μέχρι στιγμής ο αριθμός των ελεγχομένων εισαγομένων φορτίων είναι ελάχιστος ελπίζουμε δε σε βελτίωσή τους ευελπιστώντας στην εντατικοποίηση & αύξηση των ελέγχων και των ανιχνευόμενων δραστικών ουσιών κυρίως στα εισαγόμενα και διαμετακομιζόμενα φρούτα & λαχανικά όπως και την ιχνηλασιμότητα των διακινουμένων προϊόντων για την ταυτοποίηση της προέλευσης τους

          Γ Πολυχρονάκης       

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ