Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

Πανελλήνιο Συνέδριο για το νερό στο ΑΠΘ

Τα πάντα για το νερό σε ένα Συνέδριο στο ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη,

Η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και η Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση (Ε.Υ.Ε.), διοργανώνουν το «15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης», στις 2 και 3 Ιουνίου 2022, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ.

Το αντικείμενο του Συνεδρίου περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα θέματα που αφορούν στο νερό. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν 120 εργασίες στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: «Υπόγεια νερά – Υδρογεωλογία», «Επιφανειακή υδρολογία», «Διαχείριση υδατικών πόρων», «Πλημμύρες-Ξηρασία», «Αρδεύσεις – Εγγειοβελτιωτικά έργα», «Ρευστομηχανική – Υδραυλική», «Ποτάμια Υδραυλική – Διάβρωση – Στερεομεταφορά», «Αστικά υδραυλικά έργα», «Προστασία, Αποκατάσταση και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος», «Ποιότητα επιφανειακών και υπογείων υδάτων – Περιβαλλοντική διαχείριση» και «Καλές πρακτικές επίτευξης στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στη διαχείριση υδατικών πόρων».

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και των τεχνικών εφαρμογών για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, οι οποίες συνδέονται άμεσα και με την παραγωγή ενέργειας και τροφίμων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάδειξη εργασιών από νέους επιστήμονες. Στο πλαίσιο αυτό, θα απονεμηθούν βραβεία από την Ε.Υ.Ε σε πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες πάνω στα αντικείμενα της επιστήμης του νερού. Θα τιμηθούν, επίσης, επιστήμονες με πολύχρονη και σημαντική προσφορά στα αντικείμενα αυτά.

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του Συνεδρίου στον σύνδεσμο: http://hhaconference.agro.auth.gr/

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ