Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Ο Όμιλος Syngenta και η Nature Conservancy (TNC) επεκτείνουν τη συνεργασία τους

Ενίσχυση ενός μοναδικού μοντέλου συνεργασίας ΜΚΟ-εταιρειών που συνδέει τους στόχους διατήρησης με το οικονομικό δυναμικό και αντιμετωπίζει κοινωνικά ζητήματα όπως η αποψίλωση των δασών και η υποβάθμιση της γης. Επέκταση της πολυετούς συμφωνίας που ξεκίνησε το 2018, εστιάζοντας σε πέντε στρατηγικά έργα σε όλο τον κόσμο. Έως το 2026, φιλόδοξος στόχος για ανάκτηση άνω των 300 χιλιάδων εκταρίων υποβαθμισμένης γης στο Cerrado Βραζιλίας και αναγέννηση γεωργικών εδαφών στην Κίνα με επίκεντρο τον αντίκτυπο στον αγροτικό τομέα για την προσαρμογή των πρακτικών βιώσιμης γεωργίας. Στις ΗΠΑ η εστίαση βρίσκεται στην ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας της καλλιεργούμενης γης Η συνεργασία και η καινοτομία οδηγούν τη μετατροπή της γεωργίας σε μια κλιματική λύση που αναγεννά το έδαφος και τη φύση.

23 Μαΐου 2024, Βασιλεία, Ελβετία / Άρλινγκτον, Βιρτζίνια, Η.Π.Α Ο Όμιλος Syngenta, η κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στον τομέα της γεωργίας παγκοσμίως, και η Nature Conservancy (TNC), ένας παγκόσμιος οργανισμός διατήρησης με αποστολή τη διατήρηση των εδαφών και των υδάτων από τα οποία εξαρτάται όλη η ζωή, ανανέωσαν σήμερα την επιτυχημένη συνεργασία τους που συνδέει τους στόχους διατήρησης με την οικονομική και αντιμετωπίζει κοινωνικά ζητήματα όπως η αποψίλωση των δασών και η υποβάθμιση της γης. Οι δύο εταίροι συνεργάζονται από το 2009 και συνήψαν παγκόσμια συνεργασία το 2018. Η νέα τριετής συνεργασία βασίζεται σε επιτυχημένα έργα και εστιάζει στην περαιτέρω προώθηση των επιχειρηματικών πρακτικών με στόχους την κλιμάκωση της αναγεννητικής γεωργίας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της γεωργίας στο κλίμα, τη βελτίωση της υγείας του εδάφους και την προώθηση της προστασίας των οικοτόπων σε μεγάλες γεωργικές περιοχές σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Cerrado της Βραζιλίας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνεργασία ενσωματώνει τη δέσμευση της Syngenta για την αναγέννηση του εδάφους και της φύσης, που αποτελεί τον πυρήνα των νέων προτεραιοτήτων αειφορίας σε όλο τον Όμιλο που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο του 2024. Petra Laux, Chief Sustainability Officer του Ομίλου Syngenta: «Είμαστε πολύ περήφανοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την TNC και τη συνεργασία μας για αντίκτυπο. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας προς μια γεωργία προσανατολισμένη στις κλιματικές λύσεις που τροφοδοτείται από την καινοτομία και τις συνεργασίες που αναγεννούν το έδαφος και προστατεύουν τη φύση. Η γεωργία δεν πρέπει μόνο να θρέψει έναν αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό τις επόμενες δεκαετίες, αλλά πρέπει επίσης να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και να προστατεύσει τους φυσικούς πόρους».

Αποκατάσταση εκατομμυρίων εκταρίων υποβαθμισμένης γης στη Βραζιλία, την Κίνα και τις ΗΠΑ

Η Syngenta έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο να ανακτήσει 1 εκατομμύριο εκτάρια υποβαθμισμένης γης σε ολόκληρη τη Βραζιλία, με ένα σημαντικό μέρος να επικεντρώνεται στο Cerrado όπου η TNC συνεργάζεται με την εταιρεία. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να καταστήσει την αποκατάσταση της υποβαθμισμένης γης την κερδοφόρα επιλογή που αναζητούν οι αγρότες στη Βραζιλία όταν επεκτείνουν την παραγωγή τους, αντί να καθαρίσουν την αυτοφυή βλάστηση. Το πρόγραμμα REVERTE®, που σχεδιάστηκε αρχικά από τη Syngenta και την TNC για το Cerrado λόγω των σημαντικών δυνατοτήτων του, περιλαμβάνει την Itaú BBA bank ως τον οργανισμό που προσφέρει πιστωτική γραμμή στους καλλιεργητές με κοινωνικο-περιβαλλοντικά κριτήρια. Michael Doane, Global Managing Director Food & Freshwater Systems, TNC: «Η REVERTE® στοχεύει να αποδείξει, μέσω μιας ολοκληρωμένης λύσης που περιλαμβάνει καλές γεωργικές πρακτικές, χρηματοοικονομικά εργαλεία, πολιτικές και επιχειρηματικά μοντέλα, την οικονομική βιωσιμότητα της αποκατάστασης υποβαθμισμένων βοσκοτόπων αντί του ανοίγματος νέων καλλιεργειών περιοχές και αποφυγή της αποψίλωσης των δασών. Η αποκατάσταση της γης στο Cerrado προσφέρει οφέλη για τη διατήρηση του εδάφους και του νερού, αυξάνει τη δέσμευση άνθρακα και μπορεί να αυξήσει την ανθεκτικότητα των συστημάτων παραγωγής σε ακραία κλιματικά φαινόμενα. Το πρόγραμμα στοχεύει να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των αγροτικών επιχειρήσεων στο Cerrado, δημιουργώντας κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη σήμερα και στο μέλλον». Από τον Μάρτιο του 2024, η REVERTE® έχει συγκεντρώσει δεσμεύσεις από περισσότερες από 263 εκμεταλλεύσεις, που καλύπτουν συνολικά 202 χιλιάδες εκτάρια υποβαθμισμένης γης, με 137 χιλιάδες στη βιομάζα του Cerrado.

Κίνα:

Το έργο Run Tian έχει ήδη αναγεννήσει 2400 εκτάρια γεωργικών εδαφών στην πεδιάδα της Βόρειας Κίνας, τη μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής σιταριού στην Κίνα. Έχει επίσης εκπαιδεύσει περισσότερους από 17 χιλιάδες αγρότες σε αναγεννητικές γεωργικές πρακτικές, οδηγώντας σε αύξηση των αποδόσεων κατά 4%, αποθήκευση υγρασίας του εδάφους 300 m 3 ανά εκτάριο και καθαρό όφελος 360 USD ανά εκτάριο. Προχωρώντας προς τα εμπρός, η Run Tian θα αναπτύξει νέες επιχειρηματικές στρατηγικές για να βελτιώσει περαιτέρω την υγεία του εδάφους για να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει τους παραγωγούς πρώτης γραμμής για την προστασία του οικοσυστήματος του εδάφους. Θα αξιοποιήσει επίσης το ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο κέντρων Modern Agriculture Platform (MAP) του Ομίλου Syngenta που προωθούν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. Η προσφορά MAP βοηθά τους αγρότες να εκσυγχρονίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους με βιώσιμο τρόπο, ενώ ενισχύουν την ποιότητα των καλλιεργειών, την απόδοση και την κερδοφορία των εκμεταλλεύσεων. Ως μέρος των Προτεραιοτήτων Αειφορίας του Ομίλου Syngenta που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, η εταιρεία έχει στόχο να επεκτείνει τον αριθμό των κέντρων εξυπηρέτησης αγροτών σε 1000 έως το 2028.

Ηνωμένες Πολιτείες:

Στις ΗΠΑ, η συνεργασία θα αναπτύξει και θα ξεκινήσει δύο νέα έργα. Η πρώτη θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών στο κλίμα και στη μείωση της γεωργικής πίεσης στους υδάτινους πόρους, ξεκλειδώνοντας ποικίλες αμειψισπορές με παραγωγή αναγεννητικού σόργου. Σε μια παράλληλη προσπάθεια, η συνεργασία θα εξετάσει επίσης την κλιμάκωση των αναγεννητικών γεωργικών πρακτικών με παραγωγούς σπόρων στις ΗΠΑ, ως μέρος της ευρύτερης παγκόσμιας προσπάθειας της Syngenta Seeds για την εφαρμογή της αναγεννητικής γεωργίας στην παραγωγή σπόρων. Η συνεργασία με την TNC θα φέρει νέα επιχειρηματική αξία στους αγρότες, ενώ θα μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της αλυσίδας εφοδιασμού σπόρων και θα διατηρήσει την ποιότητα των σπόρων που παραδίδονται στους πελάτες του Ομίλου Syngenta. Ο Όμιλος Syngenta υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα έργων βιωσιμότητας και συνεργάζεται με τον ακαδημαϊκό κόσμο και τη βιομηχανία σε όλο τον κόσμο – αποδεικνύοντας τη δέσμευσή του σε μια συνεργατική προσέγγιση. Ο Όμιλος Syngenta και η TNC θα πραγματοποιήσουν μια εκδήλωση LinkedIn Live για την πρόοδο της συνεργασίας. Οι Tzutzuy Ramirez και Roberto Castro, Syngenta, και Michael Wironen και Rodrigo Spuri, TNC, θα συζητήσουν πώς οι εταίροι θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν το μοναδικό μοντέλο συνεργασίας ΜΚΟ-εταιρειών και ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στη σελίδα του Syngenta LinkedIn την Τετάρτη 29 Μαΐου στις 14.30 CET

Σχετικά με το Syngenta Group

Ο Όμιλος Syngenta είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες γεωργικής τεχνολογίας στον κόσμο, με τις ρίζες του να χρονολογούνται περισσότερα από 250 χρόνια. Με περίπου 60.000 υπαλλήλους, που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 100 χώρες, η εταιρεία προσπαθεί να μεταμορφώσει τη γεωργία με επιστημονικές, τεχνολογικές καινοτομίες για να προσφέρει υψηλή παραγωγικότητα και τρόφιμα υψηλής ποιότητας, ενώ παράλληλα καταπολεμά την κλιματική αλλαγή και αποκαθιστά τη φύση. Ο Όμιλος Syngenta συνεργάζεται με αγρότες και εταίρους για να προσφέρει τέσσερις Προτεραιότητες Αειφορίας : Υψηλότερες αποδόσεις, χαμηλότερο αντίκτυπο. Αναγέννηση του εδάφους και της φύσης. Βελτίωση της αγροτικής ευημερίας. και Βιώσιμες Λειτουργίες. Οι προτεραιότητες στηρίζονται σε αναγεννητικές γεωργικές πρακτικές για την καλλιέργεια και την αποκατάσταση της υγείας του εδάφους, την προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας των αγροκτημάτων. Ο Όμιλος Syngenta, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στη Σαγκάη της Κίνας και έχει την έδρα της στην Ελβετία, αντλεί δύναμη από τις τέσσερις επιχειρηματικές του μονάδες: Syngenta Crop Protection , με έδρα την Ελβετία. Syngenta Seeds , με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες; ADAMA® , με έδρα το Ισραήλ. και Syngenta Group China . Μαζί, αυτές οι επιχειρήσεις παρέχουν κορυφαίους στη βιομηχανία τρόπους εξυπηρέτησης πελατών σε όλο τον κόσμο. Για φωτογραφίες και βίντεο της ομάδας Syngenta, επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη πολυμέσων του Ομίλου Syngenta.

Σχετικά με την Προστασία της Φύσης

Η Nature Conservancy είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός διατήρησης αφιερωμένος στη διατήρηση των εδαφών και των υδάτων από τα οποία εξαρτάται όλη η ζωή. Με οδηγό την επιστήμη, δημιουργούμε καινοτόμες, επί τόπου λύσεις στις πιο δύσκολες προκλήσεις του κόσμου μας, έτσι ώστε η φύση και οι άνθρωποι να μπορούν να ευδοκιμήσουν μαζί. Αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή, προστατεύουμε εδάφη, ύδατα και ωκεανούς σε άνευ προηγουμένου κλίμακα, παρέχουμε τροφή και νερό με βιώσιμο τρόπο και βοηθάμε να γίνουν οι πόλεις πιο βιώσιμες. Δουλεύοντας σε 72 χώρες, χρησιμοποιούμε μια συνεργατική προσέγγιση που εμπλέκει τις τοπικές κοινότητες, τις κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα και άλλους εταίρους.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ