Τετάρτη, 18 Μαΐου, 2022

Ομάδα εργασίας από ΕΣΥΦ

O Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.), στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων της «Πράσινης Συμφωνίας» συνέστησε ομάδα εργασίας για τη δημιουργία θέσεων σχετικών με το ρόλο της φυτοπροστασίας, στις βασικές στρατηγικές «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Προστασία της Βιοποικιλότητας». Ο σκοπός αυτής της ομάδας εργασίας είναι πολύπλευρος. Αρχικά στοχεύει στο να ληφθούν υπόψη οι νέες απαιτήσεις των προαναφερθέντων στρατηγικών της «Πράσινης Συμφωνίας», να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα και να επισημανθούν οι αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να Η Πράσινη Συμφωνία και οι Στρατηγικές «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030» και η σύνδεσή τους με τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) προωθηθεί η καινοτομία και να υλοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι νέες τεχνολογίες που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας. Επιπλέον στοχεύει στην προώθηση νέων καινοτόμων σκευασμάτων φυτοπροστασίας, ταυτόχρονα με τα υφιστάμενα σκευάσματα χημικής προέλευσης, όπως αυτά εγκρίνονται μέσα από το αυστηρότατο κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε.

Τα αποτελέσματα των εργασιών της εν λόγω ομάδας εργασίας θα αποτελέσουν δυνητικά βάση συζήτησης για τη δημιουργία κοινών θέσεων και στόχων που αφορούν στο σύνολο των εμπλεκομένων της χώρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ