Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Νέο πρόγραμμα για την πιστοποίηση των ποιοτικών τοπικών προϊόντων της Θεσσαλίας

Ξαναθυμήθηκε το ΠΟΠ αρνάκι-κατσικάκι Θεσσαλίας και το ενέταξε σε πρόγραμμα μετά από καιρό . Σεα ανακοίνωση της αναλυτικά αναφέρει«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί με 140.000 ευρώ μια νέα δράση για την πιστοποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της Θεσσαλίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός παρουσιάζοντας σε συνέντευξη τύπου το νέο πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας «Δράσεις προώθησης τοπικών Προϊόντων της Θεσσαλίας».

«Διαγνώσαμε ότι υπήρχε ένα ποιοτικό κενό» τόνισε ο Περιφερειάρχης. «Πάρα πολλοί φορείς  είχαν τη διάθεση και προσπαθούσαν να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους αλλά δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα και έλειπε ο κατάλληλος συντονισμός. Υπήρχαν διάσπαρτες απόψεις και ιδέες αλλά δεν υπήρχε ο κινητήριος μοχλός που να δίνει αυτή τη δυνατότητα. Για τους λόγους αυτούς ξεκινάμε ένα νέο

πρόγραμμα για δράσεις πιστοποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της Θεσσαλίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 πιστοποιημένα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα είτε Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης είτε Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Αισιοδοξούμε να αυξήσουμε τις πιστοποιήσεις των  ποιοτικών προϊόντων και προωθούμε τρεις κατηγορίες τα ΕΠΙΠ (Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα), ΠΟΠ/ΠΓΕ Φυτικής Παραγωγής (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και ΠΟΠ/ΠΓΕ Ζωικής Παραγωγής (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης). Αυτές είναι οι 50 τρεις κατηγορίες που έχουν και τη μεγαλύτερη αξία στην πραγματική εμπορική αγορά. Είμαστε έτοιμοι να επιδοτήσουμε τα σχήματα που θα καταθέσουν σοβαρές και υπεύθυνες προτάσεις. Αυτό το κάνουμε για να μπορέσουν τα προϊόντα μας να πάρουν την προστιθέμενη αξία που αξίζουν και οι παραγωγοί να αυξήσουν το εισόδημά τους. Θέλουμε να βγάλουμε τη Θεσσαλία μπροστά μέσω των ποιοτικών της προϊόντων και να αναδείξουμε την βιοποικιλότητα των περιοχών μας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μια μία από τις 30 συνολικά ευρωπαϊκές περιφέρειες. που συμμετέχουν στο Δίκτυο AREPO, το οποίο έχει ως κύριο αντικείμενο την προώθηση και προστασία των προϊόντων ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ). Συμμετέχουμε στη συνδιαμόρφωση των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών για τις πιστοποιήσεις των τοπικών ποιοτικών προϊόντων» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.

Το νέο πρόγραμμα

Tο ποσό επιχορήγησης, το οποίο αφορά σε επιλέξιμες πραγματικές δαπάνες, ορίζεται σε:

 • Έως 4.000 €, για τη σύνταξη τεχνικών φακέλων για πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σήμανσης ποιότητας ΕΠΙΠ (Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα).
 • Έως 7.000 €, για ΠΟΠ/ΠΓΕ Φυτικής Παραγωγής (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης).
 • Έως 12.000 €, για ΠΟΠ/ΠΓΕ Ζωικής Παραγωγής (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης).

Για το ύψος της επιχορήγησης σε κάθε δράση θα ληφθούν υπόψη τα συγκριτικά, ιστορικά κόστη της αγοράς. Η επιχορήγηση αφορά στη διαδικασία σύνταξης, υποβολής και τεκμηρίωσης τεχνικών φακέλων από τους δικαιούχους φορείς, για πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.

Σκοποί του έργου είναι:

 • Η ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου.
 • Η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
 • Η σύνδεση των προϊόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους με τη βιοποικιλότητα, τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και μεταποίησης, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της παραγωγής των τοπικών κοινωνιών.
 • Η ενίσχυση ορεινών, ημιορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
 • Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας της κάθε περιοχής.
 • Η παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση των τοπικών κοινωνιών της Θεσσαλίας.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

 • Η βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.
 • Η προάσπιση και προστασία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών που εμπλέκονται στην παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.
 • Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τουρισμού μέσω της διασύνδεσής τους με τον πολιτισμό και τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.
 • Η παροχή σαφούς ενημέρωσης των καταναλωτών για στοιχεία των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.
 • Η προώθηση και αξιοποίηση στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς – παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.
 • Η διασύνδεση τοπικών παραγωγών με τον τουρισμό στο πλαίσιο της πολιτικής για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας.

Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας των τοπικών γεωργικών προϊόντων και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους.

Μέχρι τώρα έχουν πιστοποιηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ 24 προϊόντα, που αφορούν φρούτα, ελιές, τυριά, προϊόντα κρέατος και κρασιά. Επιπρόσθετα η Περιφέρεια είναι μία από τις 30 συνολικά ευρωπαϊκές περιφέρειες. που συμμετέχουν στο Δίκτυο AREPO, το οποίο έχει ως κύριο αντικείμενο την προώθηση και προστασία των προϊόντων ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ). Μέσω του Δικτύου AREPO, με την Ομάδα της Περιφέρειας, που έχει συσταθεί, συμμετέχουμε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα σε θέματα ποιότητας και περιβάλλοντος, στην προάσπιση και στην ενίσχυση των τοπικών μας Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης καθώς και στην προώθηση της διεθνούς αναγνώρισής τους.

Τα πιστοποιημένα προϊόντα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΡΟΪΟΝΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΦρούταΜήλα Ζαγοράς Πηλίου (ΠΟΠ)Μαγνησίας
Φιρίκι Πηλίου (ΠΟΠ)
ΕλιέςΚονσερβολιά Πηλίου ΒόλουΜαγνησίας
ΤυριάΓραβιέρα Αγράφων (ΠΟΠ)Καρδίτσας
ΦΕΤΑ (ΠΟΠ)Λάρισα, Μαγνησία, Καρδίτσα, Τρίκαλα
Κασέρι (ΠΟΠ)
Μανούρι (ΠΟΠ)
Γαλοτύρι (ΠΟΠ)
Μπάτζος (ΠΟΠ)
Προϊόντα ΚρέατοςΑρνάκι Ελασσόνας (ΠΟΠ)Λάρισας
Κατσικάκι Ελασσόνας (ΠΟΠ)

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ