Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Νέος Αναπτυξιακός: Ανοίγει το επόμενο διάστημα, έως 75% επιδότηση

Δικαιούχοι: Υπό ίδρυση / Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις, KAI αγρότες-αγροτικές επιχειρήσεις-συνεταιρισμοί-ομάδες παραγωγών.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση τα καθεστώτα του Μέρους Β΄ είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. Εμπορική εταιρεία,
β. Συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
ε. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
στα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
στβ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
στγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22.

ζ. ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή
– πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών
προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.».

*Οι παραπάνω δικαιούχοι πρέπει να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες δράσεις του Αναπτυξιακού Νόμου

Ενδεικτικά Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριοτήτων:

 • Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού
 • Επενδύσεις στον Τομέα του Αθλητισμού
 • Επενδύσεις στον Τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας
 • Επενδύσεις στον Τομέα της Μεταποίησης
 • Στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
 • Στον τομέα πρωτογενούς παραγωγής
 • Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Πτηνοτροφίας
 • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων
 • Πληροφορικής
 • Στον τομέα της ενέργειας
 • Επενδύσεις στον τομέα αποθήκευσης (logistics) και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων
 • Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) και λειτουργίας υδατοδρόμιων
 • Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης 
 • Επενδύσεις σε Λοιπούς Κλάδους

Ποσοστά επιδότησης:

Βόρειο Αιγαίο70%
Νότιο Αιγαίο50%
Κρήτη60%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη70%
Κεντρική Μακεδονία70%
Δυτική Μακεδονία60%
Ήπειρος70%
Θεσσαλία70%
Ιόνια Νησιά60%
Δυτική Ελλάδα70%
Στερεά Ελλάδα60%
Ευρυτανία70%
Πελοπόννησος60%
Δυτικός Τομέας Αθηνών35%
Ανατολική Αττική45%
Δυτική Αττική45%
Πειραιάς, Νήσοι45%

Επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιούνται σε τμήματα περιοχών ΣΔΑΜ τα ποσοστά θα προσαυξάνονται κατά 10%. Για την περιφέρεια Β.Αιγαίου το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 75%. 

Περιοχές μετάβασης ΣΔΑΜ ορίζονται:

α) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, (Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας)

β) οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης,

γ) οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας (Π.Ε. Αρκαδίας) και Οιχαλίας (Π.Ε. Μεσσηνίας).

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ