Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Η ΕΕ απαγόρευσε το Phosmet-Συστάσεις για μη χρήση του στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών προοριζομένων προς εξαγωγή

της έγκρισης της δραστικής ουσίας phosmet, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά …..», προς ενημέρωσή σας

Με τον συγκεκριμένο Κανονισμό ελήφθη απόφαση σχετικά με τη ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ της έγκρισης της δραστικής ουσίας Phosmet.

Ζητείται επίσης η θέσπιση των αντίστοιχων μεταβατικών μέτρων, σύμφωνα με τα οποία τα κράτη μέλη ανακαλούν τις εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία Fosmet έως την 1η Μαΐου 2022 το αργότερο.

[Ήδη το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε σχετικές προς τούτο αποφάσεις με την ανάκληση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την δραστική ουσία Fosmet όπως μας γνωστοποίησε απαντώντας σε σχετικό ερώτημά μας (παρατίθεται)]

Επιπλέον, ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει ότι οποιαδήποτε περίοδος χάριτος χορηγείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 λήγει την 1η Νοεμβρίου 2022 το αργότερο.

[Το Phosmet είναι ένα εντομοκτόνο ευρέως φάσματος που εφαρμόζεται ενάντια σε διάφορα παράσιτα (καταπολέμηση προνυμφών λεπιδόπτερων, αφίδων, μυγών, ακάρεων αράχνης και άλλων εντόμων). Η αποτελεσματικότητά του σε βασικά παράσιτα καλλιεργειών όπως τα εσπεριδοειδή, κ.α οπωροφόρα δέντρα αποδεικνύεται ευρέως από πολυάριθμες δοκιμές, μελέτες και εμπορική χρήση.] 

Παρά τον ορισμό ότι η οποιαδήποτε μεταβατική περίοδος λήγει με βάση τον Κανονισμό την 1η Νοεμβρίου 2022  πολλές Γερμανικές πολυεθνικές αλυσίδες στα πλαίσια απαιτήσεων τους τήρησης των ιδιωτικών πρωτοκόλλων απαγορεύουν  άμεσα πλέον την χρήση του phosmet. (σχετ.ειδοποίηση παρατίθεται)

«Dear supplier,

 with the following circular of highest priority, we would like to inform you that the approval of the active substance Phosmet in the EU has expired on 01.02.2022 and the deadline of application of the same has been set to 01.11.2022 at the latest. 

In addition, the ARfD value for the active substance was reduced by EFSA to 0.001mg/kg, as can be seen from the attached document. Because of this extremely low value, due to the acute toxicity of the substance to human health, all goods supplied must be free of any Phosmet residue with immediate effect..

 Certain of the innovative spirit and the ability to find valid agronomic alternatives that has always distinguished you, we ask for your prompt confirmation of receipt of this circular.

 Best regards

Κατόπιν τούτου συστήνουμε όπως ενημερώσετε τους παραγωγούς εσπεριδοειδών-προμηθευτές σας όπως μη χρησιμοποιήσουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα με την δραστική ουσία phosmet στην καλλιέργεια τους προς αντιμετώπιση διαφόρων παρασίτων (μύγα μεσογείου κ.α.) την ερχόμενη εμπορική περίοδο 2022/2023 (1/9/22-31/8/23), για να είναι επιλέξιμα τα προϊόντα τους, προς εξαγωγή ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις  τύπου chlorpyrifos με απορρίψεις φορτίων λόγω ανίχνευσης ιχνών .phosmet

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: [email protected]

Ο Πρόεδρος Γ Φραγκίστας

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ