Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Ετοιμάζονται πληρωμές 15,3 εκατ. ευρώ για γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα

Αναμένονται πληρωμές 15.367.944,24 ευρώ το επόμενο διάστημα για την πληρωμή των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων.

Αναλυτικότερα για την 1η πρόσκληση της δράσης 10.1.04: «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 θα διατεθεί το ποσό των 15.004.396,82 ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 7.004.396,82 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.

Επίσης, θα διατεθεί για την δράση 10.1.02: «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» το ποσό των 226.032,86 ευρώ, από το οποίο ποσό ύψους 76.032,86 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.

Ακόμη για την 1η πρόσκληση «Δράση 10.1.03: Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας» του Μέτρου 10 αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 137.514,56 ευρώ, από το οποίο, ποσό ύψους 37.514,56 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ