Κυριακή, 22 Μαΐου, 2022

Έμφαση στις εξαγωγές δίνει η Γαλακτοβιομηχανία Όλυμπoς

Παρά την αρνητική επίδραση της πανδημίας, ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία (Όλυμπος) της οικογένειας Σαράντη κατάφερε να αναπτυχθεί στην κρίση μέσω της εξαγοράς νέων εταιρειών, να αυξήσει τις πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς του, διατηρώντας υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και επενδύοντας ταυτόχρονα σε νέες αγορές στην Ευρώπη.

Το 2020 έκλεισε με κύκλο εργασιών 405,4 εκατ. ευρώ (από 372,6 εκατ. ευρώ το 2019), με αύξηση 8,8%, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία στις οικονομικές του καταστάσεις και με καθαρά κέρδη 17,2 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι εξαγόρασε την εταιρεία αναψυκτικών Κλιάφας ΑΕ με έδρα τα Τρίκαλα, η οποία μετά απέκτησε το 77,88% της εταιρείας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού ΔΟΥΜΠΙΑ ΑΕ, με έδρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Η Κλιάφας εξέδωσε στα τέλη της περσινής χρονιάς κοινό εμπράγματο εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο 11,5 εκατ. ευρώ που εκταμιεύτηκε φέτος και χρησιμοποιήθηκε για την επένδυση της εταιρείας σε νέες γραμμές παραγωγής pet, αλουμινίου, επεξεργασίας νερού και παρασκευαστηρίου.

Για το 2021, ο όμιλος στοχεύει σε εξαγωγές, αύξηση μεριδίου αγοράς, μεγιστοποίηση της επένδυσης στη Ρουμανία, μείωση κόστους κυρίως με αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών, χρηματοδότηση του επιχειρησιακού πλάνου 2021-2022 και κεφαλαιακή ενίσχυση της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Οι στόχοι

Ειδικότερα, οι στόχοι ιεραρχούνται από τη διοίκηση των αδελφών Σαράντη ως εξής:

  • Διατήρηση/αύξηση μεριδίου αγοράς και αύξηση κύκλου εργασιών με επίκεντρο τα στρατηγικής σημασίας προϊόντα.
  • Εξαγωγικός προσανατολισμός, ο οποίος θα ισχυροποιήσει τα brands του ομίλου και θα επιτρέψει να αντισταθμιστούν οι αυξημένοι, λόγω οικονομικών συνθηκών, επιχειρηματικοί κίνδυνοι.
  • Μεγιστοποίηση της επένδυσης στη Ρουμανία, με περαιτέρω επέκταση στην τοπική και την ευρύτερη βαλκανική αγορά.
  • Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε όλες τις αγορές στις οποίες υπάρχει παρουσία του ομίλου μέσω των θυγατρικών εταιρειών.
  • Συνεχής βελτίωση των προϊόντων μέσα από συστηματική έρευνα, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή για υψηλά ποιοτικά standards, προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και συγκρατημένες τιμές.
  • Μείωση κόστους κυρίως με αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών, των λειτουργικών τομέων και των δικτύων διανομής.
  • Χρηματοδότηση επιχειρησιακού πλάνου 2021-2022.
  • Κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας και των θυγατρικών της με προγραμματισμένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Οι επιδόσεις το 2020

Ο όμιλος, που στις αρχές Φεβρουαρίου είχε ανακοινώσει βασικούς οικονομικούς δείκτες για τη χρήση 2020, προ ημερών, δημοσίευσε οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο κύκλος εργασιών του αυξήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, σχεδόν 9% και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 5,7%, σε 51,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 17,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση 7,8% από τα 18,6 εκατ. ευρώ το 2019. Τα αποθέματα εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και αναλωσίμων υλικών ανήλθαν σε 65,2 εκατ. ευρώ έναντι 63,6 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Οι απαιτήσεις από πελάτες μειώθηκαν σε 61,8 εκατ. ευρώ έναντι 64,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα λόγω κυρίως της αύξησης του κύκλου εργασιών και της βελτίωσης της μέσης εισπραξιμότητας από 63 ημέρες την προηγούμενη χρήση σε 56 ημέρες στην εξεταζόμενη.

Η καθαρή θέση του ομίλου διαμορφώθηκε σε 208,8 εκατ. ευρώ έναντι 200,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις διατηρήθηκαν στα 132,3 εκατ. ευρώ (από 132,5 εκατ. ευρώ) και αφορούν κυρίως ομολογιακό δάνειο που σύναψε η εταιρεία στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης σημαντικού μέρους του δανεισμού της και με το οποίο θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πλάνο της επόμενης πενταετίας. Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του ομίλου εμφανίζονται αυξημένες σε 63,3 εκατ. ευρώ έναντι 47,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Εν μέσω πανδημίας, ο όμιλος εξασφάλισε επιπλέον ρευστότητα. Προχώρησε στην έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων αξίας 10 εκατ. ευρώ το καθένα με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Οι επενδύσεις

Το 2021, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία επενδύει 35 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια επενδύσεων 37 εκατ. ευρώ πέρυσι, συνεχίζοντας την ενίσχυση της δυναμικότητας των εργοστασίων της με επίκεντρο τη νέα γραμμή παραγωγής φέτας στο εργοστάσιο των Τρικάλων και την αναβάθμιση του τμήματος γιαούρτης.

Ο όμιλος διαθέτει παραγωγική δραστηριότητα και ισχυρή παρουσία στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, πέρα από τα τρία εργοστάσιά του στην Ελλάδα, ενώ αναπτύσσει ισχυρή θέση μέσω θυγατρικών σε χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης καθώς και σε Ιταλία, Βρετανία Σουηδία κ.ά.

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία σημειώνει μεταξύ άλλων στις οικονομικές της καταστάσεις ότι συνεργάζεται με κτηνοτρόφους και παραγωγούς και επεκτείνει συνεχώς την αναζήτησή της για την εισκόμιση ποιοτικού γάλακτος αγελάδας, πρόβειου και γίδινου, καθώς και των αντίστοιχων βιολογικών από πιστοποιημένους παραγωγούς για την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.

Απασχολεί 1.542 εργαζόμενους με βάση τα στοιχεία στο τέλος του 2020, από 1.403 ένα χρόνο πριν.

Πηγή: euroday.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ