Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Οριστική αφαίρεση της πιστοποίησης για φέτα Π.Ο.Π., από τον ΕΛΓΟ της “L.A. FARM ΑΕ”-τι απαντά η εταιρεία

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αποφάσισε την οριστική ανάκληση και αφαίρεση της πιστοποίησης της επιχείρησης «L.A. FARM Α.Ε.», για το προϊόν «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.».

Η επιχείρηση ήταν ενταγμένη στο ΜΗΤΡΩΟ Πιστοποιημένων επιχειρήσεων, για τη δραστηριότητα της παραγωγής και συσκευασίας με σκοπό την εμπορία, του προϊόντος «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π».

Για την επιχείρηση είχε αποφασιστεί από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στις 9/9/2021, η προσωρινή ανάκληση πιστοποίησής της, καθώς μετά από επιτόπιους ελέγχους επιτήρησης, αλλά και ελέγχους σε σημεία λιανικής πώλησης του προϊόντος στην ελληνική αγορά, που πραγματοποίησαν κλιμάκια του Οργανισμού, καταγράφηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούν στη μη τήρηση των προδιαγραφών παραγωγής του προϊόντος «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.».

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προχώρησε στην απόφαση οριστικής ανάκλησης και αφαίρεσης της πιστοποίησης της επιχείρησης «L.A. FARM Α.Ε.», μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας, που έλαβε χώρα με την γνωστοποίηση στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ της οριστικής απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, αναφορικά με την εξέταση δείγματος προϊόντος “ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ-ΠΟΠ” ιδιωτικής ετικέτας, σε τάπερ 400 gr, με την επισήμανση «ΦΕΤΑ, επιλογή μου, μεγαλύτερη των 3 μηνών ωρίμανσης», παραγόμενο από την επιχείρηση «L.A. FARM Α.Ε.»., το οποίο είχε ληφθεί στο πλαίσιο ελέγχων και δειγματοληψιών κλιμακίων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε καταστήματα λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ). Η εν λόγω απόφαση, για το ανωτέρω δείγμα ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ-ΠΟΠ, αναφέρει ότι: «είναι ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, διότι περιέχει μόνο αγελαδινό γάλα αντί για πρόβειο και γίδινο γάλα και έχει υγρασία σε ποσοστό (60,24±0,38)% που υπερβαίνει το μέγιστο όριο του 56%, καθώς και λίπος επί ξηρού (41,52±0,72)% που υπολείπεται του ελαχίστου ορίου του 43%, ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί το προϊόν ως τυρί ΦΕΤΑ. Η ονομασία του δείγματος “ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ-ΠΟΠ” παραπλανά τον καταναλωτή ως προς την ταυτότητα και τη σύνθεση του τροφίμου».

H LA Farm απαντά στον ΕΛΓΟ: Θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, ήταν άδικη η ανάκληση της πιστοποίησης

Η γαλακτοβιομηχανία LA Farm, στην ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:

Με αφορμή την εξέλιξη της ανακοίνωσης για την οριστική ανάκληση και αφαίρεση της πιστοποίησης της επιχείρησης για το προϊόν ΦΕΤΑ ΠΟΠ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οφείλουν να επισημανθούν και να παρουσιαστούν τα παρακάτω:

Δεδομένης της από την αρχή άρνησης μας, για την οποιαδήποτε παραβατική μας συμπεριφορά, μετά και από εξονυχιστικούς ελέγχους στην επιχείρησή μας τους τελευταίους δύο μήνες και υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων εγγράφων, όπως επίσης και λήψη πολλαπλών και τυχαίων δειγμάτων των προιόντων μας, η Υπηρεσία και τα ελεγκτικά Όργανα και πορίσματα, κατέληξαν ανεπιφύλακτα στο ότι η εταιρία μας τηρεί πλήρως όλες τις προδιαγραφές για την ΦΕΤΑ ΠΟΠ και δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα (ειδική έκθεση ελέγχου 14 και 15/10/2021 τριών ελεγκτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις μας).

Σημειωτέον ότι η απόφαση της προσωρινής αναστολής, κατά την ρητή αναφορά της, ίσχυε μέχρι την εφαρμογή των οριζόμενων στην απόφαση αυτή μέτρων και όρων, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΝ, ως άλλωστε και πάντοτε μάλιστα.

Αναμενόταν λοιπόν, εύλογα και δίκαια η άρση της προσωρινής ανάκλησης και η αποκατάσταση της λειτουργίας της εταιρίας, όπως άλλωστε επέβαλε ο σεβασμός στην νομιμότητα, αλλά και στους 2.500 χιλιάδες συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους, τους πάνω από 200 εργαζόμενους στην εταιρεία και τις οικογένειές τους, τους προμηθευτές μας, τις συνεργαζόμενες τράπεζες, τους πελάτες μας στην εγχώρια και στην αγορά του εξωτερικού και όλους γενικά τους συνδεομένους με την εταιρεία μας.

Αντί όμως του ευλόγως αναμενόμενου, διαπιστώνονταν αδικαιολόγητες και προσχηματικές καθυστερήσεις, με ́ ́ονοματεπώνυμο ́ ́ και όχι πάντως από την βάση του υπηρεσιακού και ελεγκτικού μηχανισμού του Οργανισμού.

Άμεσα καταφύγαμε στην Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία μετά από ενδελεχή εξέταση των εξεταζόμενων στοιχείων, χορήγησε την 11.11.2021 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της υπ ́ αριθμ. 46178/2021 απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, για την προσωρινή ανάκληση πιστοποίησης που είχε προηγηθεί.

Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κοινοποιήθηκε άμεσα στον Οργανισμό και στο Υπουργείο.

Θεωρήσαμε, όπως κάθε Διοικούμενος μιας ευνομούμενης Πολιτείας, ότι τουλάχιστον αυτό θα γίνονταν σεβαστό.

Ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις μας διέψευσαν και ταυτόχρονα επιβεβαίωσαν αυτό που είχαμε οσμιστεί, ότι δηλαδή τελικά κάτι άλλο συνέβαινε…

Αργά το απόγευμα της 12.11.2021 και ενώ αναμέναμε και την διοικητική ανάκληση της απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως έκανε άλλωστε ο ίδιος σε άλλη περίπτωση, λάβαμε γνώση νέας απόφασης! στην οποία αυτή τη φορά αποφασιζόταν η οριστική ανάκληση της πιστοποίησης!!

Την εμπαθή, μεροληπτική, απόλυτα παράνομη και διάτρητη, νομικά-ηθικά και πολιτικά, αυτή απόφαση, θα την κρίνουν τα αρμόδια Δικαστήρια, όπου σταθερά και πάντα ο Έλληνας Πολίτης καταφεύγει και διεκδικεί επί ίσοις όροις και με όρους Νομιμότητας το Δίκαιό του, και όταν το δικαιούται του αποδίδεται.

Για την κατάδειξη όμως, του τι συμβαίνει και για την επιτέλους διάτρηση του αποστήματος και των ανομιών που γίνονται σε βάρος μας, παρατηρούμε ότι η απόφαση αυτή επαναλαμβάνει και εδράζεται σε αυτά που αναφέρονταν στην υπ ́αριθμ. 46178/2021 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία μόλις πριν μια ημέρα έχει ανασταλεί!

Είναι προφανής πλέον, ο σεβασμός του Διευθύνοντος Συμβούλου στις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης, αλλά και στις Αρχές της Ισότητας και της Αμεροληψίας και της Χρηστής Διοίκησης.

Επίσης παρατηρούμε ότι η απόφαση ερείδεται και σε σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας χωρίς να αναφέρεται ο,τιδήποτε για τους υπόλοιπους Διευθυντές, Προϊσταμένους Τμημάτων και Εισηγητές, άραγε γιατί;; Προφανής και ο δικός του σεβασμός στις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης, αλλά και στις Αρχές της Ισότητας και της Αμεροληψίας και της Χρηστής Διοίκησης.

Αφήνουμε ασχολίαστη την αναφορά που συμπεριλαμβάνεται και στο δελτίο τύπου (που ήδη πάντως υπήρχε στην ανασταλείσα απόφαση) και την επαναλαμβάνουν για ένα δείγμα, ένεκα συσκευαστικού λάθους, διότι είναι προφανές ότι αυτό το κάνουν για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη και να προσδώσουν την χροιά που θέλουν και την κάλυψη που θέλουν στην σε βάρος μας παρανομία.

Είναι ξεκάθαρο αυτό, αφού δεν αναφέρουν τα δείγματα της ίδιας παρτίδας, που είναι όλα κανονικά, δεν αναφέρουν τα πολλαπλά δείγματα από τα ίδια αλλά και από άλλα σούπερ μάρκετ, άλλων τυχαίων παρτίδων και ημερομηνιών, τα οποία επίσης είναι όλα κανονικά. Δεν αναφέρουν τις δειγματοληψίες των δικών τους ελεγκτικών οργάνων και πορισμάτων τα οποία όλα καταλήγουν και είναι κανονικά. (ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ)

Δεν μας χορηγούνται αιτηθέντα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν τις διαδικασίες, τους ελέγχους και τις Εισηγήσεις για την υπόθεση μας: ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΝΩ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΙΤΗΘΕΙ ΑΠΟ 03.11; ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΡΑΓΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΞΑΦΝΙΚΑ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ;

Αίσχος κυριολεκτικά και για τους εγκεφάλους αυτής της κατάπτυστης απόφασης, αλλά και για τους εκτελεστές της.

Αναμένουμε άμεσα τις ενέργειες του κ Υπουργού, ώστε σε τάχιστο χρόνο να διενεργήσει τον επιβαλλόμενο έλεγχο των στοιχείων της υπόθεσης μας και του φακέλου μας, ως εποπτεύων θεσμικός Φορέας αυτού του Οργανισμού.

Ήδη ενημερώνουμε ότι υπήρξε υποβολή σχετικού αιτήματός μας προς τον κο Υπουργό, με συγκεκριμένο περιεχόμενο και αναφορές, προσωποποιημένων ευθυνών.

Οι διαδικασίες έχουν καταστρατηγηθεί και αναδεικνύονται βαρύτατες και σκοτεινές σκοπιμότητες. Η τήρηση των Νόμων και των Κανόνων αφορά τόσο του ελεγχόμενους όσο και τους ελέγχοντες και τούτο αποτελεί βασική Αρχή και Πυλώνα του Κράτους Δικαίου και της Ηθικής Άσκησης Δημόσιας Εξουσίας.

Η εταιρεία άμεσα θα προσφύγει για την αποκατάσταση της Νομιμότητας και πάλι.

Το οφείλει στην πορεία της και σε όλους αυτούς που ήταν και είναι δίπλα της.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ