Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2023 για ΕΛΓΑ , ΕΛΓΟ Δήμητρα, ΟΠΕΚΕΠΕ

Η σχετική ΚΥΑ δημοσιευμένη σε ΦΕΚ (B’ 347) αναφέρει:

«Εγκρίνουμε τους προϋπολογισμούς των φορέων «ΕΛ.Γ.Α.», «ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ» και «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.», έτους 2023, τα βασικά οικονομικά μεγέθη των οποίων, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών – ΕSA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:

Το ύψος των μη μισθολογικών παροχών οριστικοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4484/2017, τις οδηγίες της υπό στοιχεία 2/92306/ΔΕΠ/18-12-2017 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΩΜΛΣΗ-07Ν) και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.

Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

Εντέλλονται οι διοικήσεις των εν λόγω φορέων όπως συνεργαστούν με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, ώστε να εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς των συνημμένων πινάκων, καθώς και να προβούν στις λοιπές ενέργειες.

Oι διοικήσεις των ανωτέρω φορέων καλούνται να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό».

Το ισοζύγιο πληρωμών για ΕΛΓΑ αναμένεται να διαμορφωθεί στα 10,75 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα θα ανέλθουν στα 227.740.000 ευρώ και τα έξοδα στα 216.990.000 ευρώ.

Το ισοζύγιο πληρωμών για ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1.000.000 ευρώ. Τα έσοδα θα ανέλθουν στα 62.792.109 ευρώ και τα έξοδα στα  61.792.109 ευρώ.

Το ισοζύγιο πληρωμών για ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να διαμορφωθεί στα 250.000 ευρώ. Τα έσοδα θα ανέλθουν στα 27.544.000 ευρώ και τα έξοδα στα 27.294.000 ευρώ.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ