Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022

Διευκρινίσεις νέες για αρδευτικά σχέδια βελτίωσης

Από την ειδική γραμματεία προγραμμάτων ΥΠΑΑΤ σε ενημερωτικό σημείωμα αναφέρει: Μετά από ενημέρωση για καθυστερήσεις στην έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. μιας/ενός κατεστραμμένης/ου γεώτρησης/πηγαδιού-φρέατος ως ανενεργού σημείου υδροληψίας (πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων 1710/7-5-2021, παράρτημα 1, ενότητα ΣΤ, πίνακας 2, κριτήριο επιλεξιμότητας Δ5), σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης, τότε δύνανται να κατατεθούν τα ακόλουθα δύο δικαιολογητικά:

  1. Η  απόφαση της χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για την ανόρυξη γεώτρησης αγροτικής χρήσης (άρδευση) σε αντικατάσταση υφιστάμενης, στην οποία θα αναφέρεται ο κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ. της υφιστάμενης προς αντικατάσταση γεώτρησης και ότι το σημείο υδροληψίας που αντικαθίσταται, καθίσταται ανενεργό και
  2. Φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης αναγγελίας του υποψηφίου προς τη Δ/νση Υδάτων και τον αρμόδιο ΟΤΑ για την καταστροφή της υφιστάμενης γεώτρησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878 Β’), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε παλιότερη σχετική ανάρτηση:

Δράση 4.1.2: Διευκρινήσεις στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων στήριξης | Agroekfrasi

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ