Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

Απόφαση της ΕΑ επί καταγγελιών κατά της ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Θέμα: Απόφαση της ΕΑ επί τριών καταγγελιών κατά της ΣΑΡΑΝΤΗΣ για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011(όπως ισχύει) και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Με την υπ’ αρ. 765/2022 απόφασή της, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού («ΕΑ») αποφάσισε την απόρριψη των καταγγελιών για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 (όπως ισχύει), ως αβάσιμες και διαπίστωσε ότι δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ στην υπό κρίση υπόθεση.

Η υπόθεση αφορά την συνεξέταση τωνκαταγγελιών  των εταιρειών «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Δ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.», «ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ» και «ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ» κατά της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» («ΣΑΡΑΝΤΗΣ») για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011(όπως ισχύει) και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Διαδικασία

Οι ανωτέρω εταιρείες κατέθεσαν τον Οκτώβριο 2015 καταγγελίες ενώπιον της ΕΑ κατά της εταιρείας ΣΑΡΑΝΤΗΣ για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 (όπως ισχύει) και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) .

Προκειμένου να διερευνήσει τις καταγγελλόμενες πρακτικές, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού («ΓΔΑ») πραγματοποίησε σειρά μέτρων έρευνας (επιτόπιο ελέγχο στη ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ερωτηματολόγια στις καταγγέλουσες κ.α.).  

Η έρευνα της ΓΔΑ επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο των εν λόγω καταγγελιών και συγκεκριμένα στην ενδεχόμενη τέλεση των ακόλουθων πρακτικών: 

  • υποχρέωση συμμόρφωσης με προωθητικές ενέργειες,
  • επιβολή προτεινόμενων εκπτώσεων,
  • έμμεσο καθορισμό τιμών και περιθωρίου κέρδους,
  • επιβολή αγοράς συγκεκριμένων ποσοτήτων αγαθών και υποχρέωση διατήρησης συγκεκριμένου αποθέματος,
  • υποχρέωση μη εμπορίας ανταγωνιστικών προϊόντων,
  • υποχρέωση εγκατάστασης συγκεκριμένου λογισμικού,
  • υποχρέωση μεταπώλησης εντός συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, και 
  • υποχρέωση αποκλειστικής προμήθειας.

Η σχετική Εισήγηση κοινοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021. Η ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Ολομέλειας της ΕΑ έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2021.

Σχετική αγορά

Προϊόντα οικιακής χρήσης στην ελληνική επικράτεια και ειδικότερα: αποφρακτικά, περιποίηση παπουτσιών, μεμβράνη, αντικολλητικό χαρτί, αλουμινόχαρτο και σκοροκτόνα.

Καλλυντικά ευρείας διανομής στην ελληνική επικράτεια και ειδικότερα: αδυνατιστικά, γυναικείες κολόνιες ευρείας διανομής, αντρικές κολόνιες ευρείας διανομής, αντιηλιακά.

Απόφαση της ΕΑ

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την υπ’ αριθ. 765/2022 ομόφωνη απόφασή της απέρριψε ως αβάσιμες τις καταγγελίες κατά της ΣΑΡΑΝΤΗΣ.

Η ΣΑΡΑΝΤΗΣ διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων το οποίο περιλαμβάνει καλλυντικά ευρείας και επιλεκτικής διανομής, είδη καθαρισμού και συντήρησης και άλλα είδη οικιακής χρήσης, φαρμακευτικά προϊόντα και συμπληρώματα διατροφής και βιταμινών. Ωστόσο, ως σχετικές αγορές για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης θεωρούνται οι αγορές στις οποίες εμπίπτουν τα προϊόντα τα οποία εμπορεύεται η ΣΑΡΑΝΤΗΣ στη «μικρή αγορά» μέσω χονδρεμπόρων, καθώς αυτή αποτελούσε το αντικείμενο των καταγγελιών. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να ενταχθούν σε δύο γενικές κατηγορίες, αυτή των προϊόντων οικιακής χρήσης και αυτή των καλλυντικών ευρείας διανομής.

Από τις ανωτέρω σχετικές αγορές, η ΣΑΡΑΝΤΗΣ κατέχει δεσπόζουσα θέση στις αγορές:

α) αποφρακτικών για την περίοδο 2004 – 2014, 

β) περιποίησης παπουτσιών για την περίοδο 2004 – 2014, 

γ) γυναικείας κολόνιας  ευρείας διανομής τουλάχιστον για την περίοδο 2011 -2014 και

δ) αντρικής κολόνιας ευρείας διανομής τουλάχιστον για την περίοδο 2011 – 2014.

Εν προκειμένω δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την στοιχειοθέτηση καταχρηστικών εκπτώσεων στόχων πωλήσεων και των λοιπών καταγγελόμενων καταχρηστικών πρακτικών.

Περαιτέρω, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την στοιχειοθέτηση καθορισμού τιμών μεταπώλησης,  κατανομής αγορών/περιορισμού παθητικών πωλήσεων και των λοιπών καταγγελόμενων πρακτικών.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ