Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

Έναρξη συνεργασίας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και SYNGENTA HELLAS

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η SYNGENTA HELLAS: «στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η εταιρεία μας προσφέρει την απαραί­τητη φυτοπροστασία στον Ελαιώνα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στα Χανιά και καθορί­ζονται από κοινού δράσεις για τη βελτί­ωση της καλλιέργειας και φυτοπροστα­σίας της Ελιάς στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη.

Κοινές δράσεις με σκοπό την αναβάθ­μιση της καλλιέργειας που θα περιλαμ­βάνουν ενημερώσεις, field days, digital farming και στενή συνεργασία με σκοπό την εξεύρεση λύσεων για την καλλιέρ­γεια καθώς και άλλες δράσεις οι οποίες θα καθοριστούν στο άμεσο μέλλον, απο­τελούν τον πυρήνα της συνεργασίας μας.

Η συνεργασία έχει ως στόχο την αρω­γή του Έλληνα παραγωγού Ελιάς για ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του τελικού του προϊόντος καθώς και τη συ­νεργασία μεταξύ μιας R&D εταιρίας με πολλά προϊόντα στην καλλιέργεια της Ελιάς και ενός ανεξάρτητου φορέα, προκειμένου να λαμβάνει ο Έλληνας παραγωγός τη μέγιστη γνώση στην εξεύρεση λύσεων στην καλλιέργειά του».

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ