Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023

Έκθεση της ΕΕ για τα αγροτικά τρόφιμα

Η πολιτική προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής ήταν συνεπής με τους στόχους της. Έχει αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα και έχει ευαισθητοποιήσει για τα υψηλά πρότυπα των προϊόντων της ΕΕ, ιδίως σε τρίτες αγορές. Το 2021, η Επιτροπή θα προβεί σε επανεξέταση αυτής της πολιτικής για να λάβει υπόψη τις νέες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αυτά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκε η πολιτική για τα γεωργικά τρόφιμα από τη μεταρρύθμιση του 2014 και παρέχει συστάσεις που θα τροφοδοτήσουν την αναθεώρηση του 2021.

Η έκθεση δείχνει ότι από το 2016 έως το 2019 συγχρηματοδοτήθηκαν συνολικά 279 προγράμματα προώθησης από την Επιτροπή. Από αυτά, 112 προγράμματα προώθησης στοχεύουν στην εσωτερική αγορά, ενώ 167 προγράμματα βοήθησαν τους παραγωγούς της ΕΕ να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές εκτός της ΕΕ και αύξησαν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ.

Ο πολύ υψηλός αριθμός προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου επιβεβαιώνει το διαρκές ενδιαφέρον του τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ σε αυτήν την πολιτική, καθώς και την έντονη ζήτηση για ευκαιρίες συγχρηματοδότησης που μπορούν να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των εκστρατειών προώθησης της ΕΕ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Κάθε χρόνο, τα απαιτούμενα κονδύλια υπερέβαιναν κατά πολύ τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των προτάσεων.

Μεταξύ του 2016 και του 2019, τα οπωροκηπευτικά ήταν η κύρια κατηγορία προϊόντων που επωφελήθηκαν από τη συγχρηματοδότηση της πολιτικής προώθησης της ΕΕ, με ποσοστό μεταξύ 19% και 30% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού πολιτικής προώθησης αφιερωμένο σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων.

Η έκθεση παρουσίασε επίσης την έννοια των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, που εισήχθησαν με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής του 2014, ως σχετικό εργαλείο για τη διασφάλιση μιας δυναμικής ευθυγράμμισης με άλλες πολιτικές της ΕΕ και μια πιο στοχοθετημένη εφαρμογή της πολιτικής προώθησης. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2021 παρουσιάστηκε στην έκθεση ως πρακτικό παράδειγμα αυτής της δυναμικής ευθυγράμμισης, αφιερώνοντας το 50% του προϋπολογισμού του σε θέματα σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «farm to fork» που εγκρίθηκε το 2020.

Η έκθεση ορίζει την πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών τροφίμων ως βασικό μέσο για την υποστήριξη της μετάβασης προς έναν πιο βιώσιμο γεωργικό τομέα. Η πολιτική προώθησης μπορεί να συμβάλει στην τοποθέτηση του συστήματος τροφίμων της ΕΕ ως παγκόσμιας αναφοράς όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Μεταξύ των συστάσεων της, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η πολιτική προώθησης είναι ένα ολοένα και πιο σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «αγρόκτημα για τη διχάλα» και το ευρωπαϊκό σχέδιο καταπολέμησης του καρκίνου.Αυτή η έκθεση θα ενημερώσει την αναθεώρηση της πολιτικής προώθησης που καθορίστηκε για το 2021. Η αναθεώρηση θα πρέπει να ενισχύσει τη συμβολή της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη στρατηγική Farm to fork καθώς και το ευρωπαϊκό σχέδιο για τον καρκίνο.Ο χάρτης πορείας αξιολόγησης που εξηγεί τους στόχους της αξιολόγησης δημοσιεύεται τώρα και είναι ανοιχτός για σχόλια για τέσσερις εβδομάδες, έως τις 9 Μαρτίου 2021.

Πηγή: in.gr

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ