Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

OI ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ

Οι θέσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

– Να γίνει διάλογος επί της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ με συμμετοχή όλων των γεωτεχνικών φορέων και του Επιμελητηρίου, στη βάση της χάραξης στρατηγικής και όχι της στείρας ποσοτικής διαχείρισης

– Όχι στην υποβάθμιση του ΥΠΑΑΤ με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε νέες υπηρεσίες

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπ. Μάμαλης συμμετείχε στις εργασίες της ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, κατά τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χαιρέτησε την κατάθεση του νομοσχεδίου εκτιμώντας πως θα βοηθήσει πάρα πολύ στη διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και θα βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα και δήλωσε την κατ’ αρχήν συμφωνία του επ’ αυτού, έτσι όπως βγήκε από τη διαβούλευση, επισημαίνοντας πως οι επιτελικές δομές δεν θα πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά ως προς τις υπηρεσίες των υπουργείων αλλά συμπληρωματικά και τονίζοντας την αναγκαιότητα να λυθούν τα ζητήματα γραφειοκρατίας και έλλειψης ευελιξίας που παρουσιάζουν οι επιτελικές δομές.

Αναφορικά με το στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, παρατήρησε ότι μετά τη διαβούλευση προστέθηκαν 13 άρθρα, χωρίς να έχει προηγηθεί ουδεμία διαβούλευση (ούτε δημόσια, ούτε εντός υπουργείου) και χωρίς τη συμμετοχή κανενός φορέα, ούτε και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Χαρακτήρισε τη διαδικασία αυτή αυθαίρετη και εκτίμησε πως δεν μπορεί να είναι επιτυχής, καθώς η διαχείριση του στρατηγικού σχεδίου της νέας ΚΑΠ δεν είναι μία διαχείριση ενός οποιουδήποτε ΕΣΠΑ αλλά είναι διαχείριση που έχει κυρίως τεχνικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς το να τεθούν απλά ποσοτικοί στόχοι και να υπάρχει μία υπηρεσία που θεωρητικά θα τους υλοποιεί και θα τους επιτυγχάνει είναι ανέφικτο και θα αποτύχει. Θα πρέπει το στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ να εξαιρεθεί από αυτή τη λογική της διαχείρισης από τη ΜΟΔ, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι υποστελεχωμένη από γεωτεχνικούς, από ανθρώπους με τεχνικές γνώσεις και με εμπειρία πάνω στο αντικείμενο.

Τόνισε την άποψη πως στη νέα υπηρεσία που δημιουργείται δεν θα πρέπει να εκχωρηθούν αρμοδιότητες που έχει σήμερα το ΥΠΑΑΤ, αλλά θα πρέπει αυτή να λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτές και να ασχοληθεί μόνο με τους στόχους και το monitoring των στόχων, τα οποία πρέπει να υπάρχουν λόγω του delivery model που ακολουθείται στη νέα κοινή αγροτική πολιτική.

Κατά την άποψη μας η αφαίρεση των αρμοδιοτήτων από το ΥΠΑΑΤ και η εκχώρησή τους στη νέα ειδική υπηρεσία, στερεί ουσιαστικά το λόγο ύπαρξης του Υπουργείου, αφού στην ουσία μέσω αυτών των αρμοδιοτήτων θα εφαρμοστεί μία κοινή αγροτική πολιτική που είναι στην ουσία η πολιτική που ασκούν τα όργανα της ελληνικής κυβέρνησης στον αγροτικό χώρο.

Κάνοντας αναφορά στο άρθρο 19 ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δήλωσε πως η ΕΔΕΛ είναι η Διεύθυνση Πιστοποίησης. Η Διεύθυνση Πιστοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει  αυτή τη στιγμή ούτε ένα γεωτεχνικό και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να καταφέρει να διαχειριστεί τα 20 δισ που θα κληθεί να ελέγξει ως άμεσες επιδοτήσεις. Συνεπώς η ΕΔΕΛ για να μπορέσει να επιτελέσει αυτό το έργο θα πρέπει να έχει ειδική υπηρεσία, που να στελεχώνεται αποκλειστικά από γεωτεχνικούς.

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου να είναι αυτοτελές εντός του ΥΠΑΑΤ, γιατί υπάρχουν ειδικές συνθήκες, που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη και δεν είναι μόνο ποσοτικοποιημένοι στόχοι.

Επί του άρθρου 31 τόνισε πως είναι φανερή η έλλειψη διαβούλευσης, όπου στην Επιτροπή Παρακολούθησης υπάρχουν μία σειρά Οργανισμοί, ΜΚΟ, που είναι άσχετοι με την αγροτική πολιτική και δεν μπορούν να φέρουν καμία άποψη για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Λείπουν οι γεωτεχνικοί φορείς, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, οι συνδικαλιστικές ενώσεις των γεωπόνων, λείπουν οι δημόσιοι υπάλληλοι του Υπουργείου και των περιφερειών που καλούνται να εφαρμόσουν τα μέτρα.

Συνεπώς το νομοσχέδιο και στο κομμάτι που αφορά στην εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ πάσχει και θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές. Τόνισε με έμφαση πως ήταν λάθος η μη ύπαρξη διαβούλευσης και θεωρεί πως αυτό μπορεί να διορθωθεί αν ο κ. Υπουργός ορίσει ένα πλαίσιο διαλόγου επί του νομοσχεδίου, που θα κληθούν οι Γεωτεχνικοί φορείς και το Επιμελητήριο να εκφράσουν τις απόψεις τους, και τελικά θα δεχθεί τις απόψεις του Επιμελητηρίου, όπως έχει κάνει πολλάκις στο παρελθόν με άλλα σχέδια νόμου του Υπουργείου που ηγείται.

Είναι σημαντικό να υπάρξει αυτός ο διάλογος, γιατί το στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ είναι μία πολιτική που θα συνοδεύει την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τον πρωτογενή τομέα.

Τέλος, δήλωσε πως το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είναι έτοιμο να συμβάλλει θετικά στην κατεύθυνση αυτή, ώστε τελικά αν τηρηθούν και στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης οι βασικές αρχές, συνολικά το νομοσχέδιο να κινηθεί στη θετική κατεύθυνση και έτσι να επιτευχθεί η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, που είναι κοινό ζητούμενο

Από το

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ